Choď na obsah Choď na menu
 


EVANGELIUM OXYRHYNCHUS 1224

 

U středoegyptského města Oxyrhynchus bylo počátkem 20. století nalezeno při archeologických vykopávkách více než 400 tisíc fragmentů starověkých listin nejrůznějšího obsahu a zaměření. Byly mezi nimi i dva malé a dosti poničené zlomky s řecky psaným evangeliem neznámého původu.

 

Fragment 1

[...] ve všem [...] Vpravdě, [pravím vám ...] bude [...] ty [...]


Fragment 2

"[...] dolehlo na mě." A Ježíš [přistoupil] k vidění a [řekl]: "Proč jste mal[omy]slní? Protože ne [...] vy, ale [...]"

"[...] jsi řekl, neodpoví[dáš. Čeho se tedy z]říkáš? Co je nový[m uče]ním, [o kterém oni tvrdí], že [ho učíš, nebo co] je nový[m k]řt[em, který hlásáš?" [Odpově]děl a [...]

Když [ho] vid[ěli] zákoníci a [fariz]eové a kněží, hněvali se, [že prodlévá s hříš]níky - v jejich stře[du]. Ale když to Ježíš uslyšel, [řekl: "Ti, kteří [js]ou z[draví, nepotřebují lékaře], a[le ...]"

"[...] a modlete se za své [nepřá]tele. Neboť ten, kdo není [proti v]ám, je pro vás. [Ten, kdo je dnes] daleko, bude [vám] zítra [blízko] a v [...] odpů[rce ...]"