Choď na obsah Choď na menu
 


DevC++, MPLAB, PicKit 2 - portable


prog1.jpgprog2.jpg Tento program vyhľadá na pracovnej ploche súradnice XY stredov objektov rôznych veľkostí a tvarov. -Nastavuje sa v ňom minimálny počet pixelov výšky a zároveň šírky od ktorých objekty rozpozná, a tiež percento množstva výplne objektu šedou farbou v zadanom rozsahu. (Okno programu je z hľadania vylúčené.)
  Po výsledných stredoch je potom možné presúvať kurzor myši stláčaním klávesy TAB - prípadne napevno zvoliť číslo objektu, na ktorého stred ho chceme presunúť. Hodnoty stredov budú uložené v textovom súbore Stredy.txt, ktorý bude uložený v rovnakom prienčinku, ako samotný program. Aplikácia je vhodná napr. na rozpoznanie objektov snímaných z kamery nejakého automatizovaného procesu, ktorej okno je zobrazené na pracovnej ploche. Program sa neinštaluje.

Download
(4,43 MB)

Download (opravené)
(4,43 MB)

 


Program pre asynchrónnu sériovú komunikáciu medzi dvoma počítačmi pomocou portu RS232. (nutný je krížený kábel)

rs232.jpg

Download
 


uart.png

UART s PIC12F1840

UART a 6xLED s PIC16F1824 (1.5.2021)

USB maketa s 2xLED (1.5.2021)

USB RFM75 viac účastníkov


Program na výpočet prvočísel v zadanom rozsahu: Prvočísla.exe

Nekonečný cyklus hľadania prvočísel s výstupom do súboru: PrvocislaInf.exe

Výpis programu:

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
int main(){
long long int i, cislo = 2, pocet = 0;
FILE *f = fopen("prvocisla.txt", "w");
while(1){
for(i = 2; i <= cislo/2; i++)
if(cislo%i == 0 ) goto skok;
printf("%lld:%lld, ", pocet++, cislo);
fprintf(f, "%lld:%lld, ", pocet, cislo);
skok: cislo++;}
fclose(f);
return 0;}


Si5351A s PIC16F1827


o


Balík mojich programov WinApi a PIC z 18.3.2016

10.5.2016

Moderni ucebnice PIC

USB textová vysielačka

Firmware PIC16F1454

Plošák

USB vysielačka popis