Choď na obsah Choď na menu
 Sloboda, tak ako ju poznáme, už nebude dlho trvať:

 

 

 

 


 Tu je výňatok z magnetofónového záznamu svedectva Johna Todda:

  Pochádzam z rodiny, ktorej je pripisované, že do USA priniesla čarodejníctvo. Od detstva mi matka a učitelia čarodejníctva vštepovali, aby som sa nikdy nepribližoval ku kresťanom, najmä fanatikom, ktorý veria Božiemu Slovu. Keď som mal 14 rokov, prijali ma do tzv. Nádvoria. Je to seminár, kde sa človek pripravuje na „kňažské“ povolanie a o rok neskôr som vstúpil medzi „zasvätených kňazov“. Vojnu som strávil v Stuttgarte a v tom čase som bral po večeroch drogy. Hneval som sa na jedného dôstojníka a tak som vytiahol pištoľ a zastrelil ho. Zavreli ma za to do väzenia a mal som byť v putách eskortovaný do USA. Moja pestúnka v USA bola známa čarodejnica a poprosil som ju o pomoc. Myslel som, že s inými čarodejnicami budú vyslovovať kliatby nad ľuďmi, ktorí ma odsúdili, ale nestalo sa tak. Títo ľudia prešli moje záznamy a prehlásili ma za nevinného, pretože som im pripadal ako milý mládenec. Namiesto súdu som bol s poctami prepustený z armády bez udania dôvodu, ale vedel som, že záznamy boli uložené na prísne tajné miesto. Nastúpil som do lietadla a letel z matkou do Ohio a cestou si lámal hlavu, ako je to všetko možné. Matka mi nedala žiadnu odpoveď, poslala ma s 2000 dolármi do New Yorku. Bolo to všetko tak záhadné... Po prílete do New Yorku som spoznal muža, ktorého som poznal z obálok čarodejníckych kníh, dr. Raimonda Butlera, ktorý ma pozval k sebe a od ktorého som sa učil. Cestoval som a učil sa čarodejníctvu až som sa stal čarodejníkom 6.stupňa a členom „Veľkej rady druidov“. V roku 1972 som predsedal na jednom zhromaždení v San Antoniu. Prišiel tam pracovník ministerstva zahraničných vecí, ktorý doniesol dr. Butlerovi zapečatenú obálku.Ten ju otvoril, vybral 6 listov, ktoré boli zapečatené a na každej pečati bola pyramída – na zadnej strane 1 dolárovej bankovky sú presne takéto pečate. Tieto pečate boli vytvorené v Londýne, v rodine Rothschildovcov, ktorá je hlavou organizácie, ku ktorej patria všetky čarodejnícke krúžky a okultné bratstvá. Je to rozšírená, luciferovská organizácia, ktorá chce vytvoriť jednotnú svetovládu a urobí všetko aby ju nastolila. Táto skupina ľudí sa nazýva „ilumináti“. Čarodejníci o nich neradi počujú. Slovo iluminát zmanená Lucifer a pyramída predstavuje štruktúru. Skladá sa z kvádrov, blokov. Najvyšší predstavuje „Radu trinástich“, potom nasleduje „Rada tridsiatich troch“ a potom „Rada päťsto“. Tá predstavuje bankový systém. V spodnej časti pyramídy je humanizmus. To je výzva iluminátov k boju, ktorá sa odvoláva na 1.list Korinťanom 13, kde sa hovorí o láske, ktorá všetko znáša, všetkému verí, všetko vydrží. Týmto veršom ilumináti pôsobia na ľudí. Ak niekto káže proti hriechu, hneď argumentujú týmto Slovom, že to nie je v láske. Vrchol pyramídy predstavuje rodina Rotschildovcov. Majú ich za božstvo v ľudskej podobe a ich slovo je Zákon. Ich slovo je ako slovo apoštola Petra či Pavla v Božom Slove. Okom pyramídy je Lucifer. On je vedúcim duchom a ilumináti veria, že Rotschildovci sú v priamom spojení s Luciferom a že s ním hovoria. Bol som pri tom a zažil som to počas návštevy v ich vile. Týždeň pred mojim obrátením som sa zoznámil s baptistickým kňazom, ktorý mi začal svedčiť. Klial som, lebo tak by urobil každý správny čarodejník ak by počul o Ježišovi Kristovi. Vravel, že rozumie, lebo v Skutkoch 16 stojí, že čarodejníci sú posadnutí démonmi a tak ich zväzoval a lámal ich moc a a prikazoval, aby so mnou už neboli ďalej v spojení. A aby som vraj nemal žiadneho potešenia dokiaľ budem slúžiť satanovi. Potom odišiel a mne prišiel trochu pomätený. Odvtedy som však stratil „pokoj“, blúdil som celé dni a až po niekoľkých zastaveniach, našiel som skutočný pokoj v Ježišovi a prišla sila od Pána žiť nový život.

Čarodejníctvo ako náboženstvo.

Ak sú rozpory vo vnútri kresťanského spoločenstva, diskutuje sa. V čarodejníctve sa navzájom zabíjajú. V nižších kruhoch veria v božstvá, vo vyšších v jedného boha a tým je Lucifer. Ak vlastníte knihy o gréckej mytológii, máte doma v skutočnosti náboženské knihy o čarodejníctve. Mali by ste ich vyhodiť, pretože tak ako my kresťania veríme v Ježiša, čarodejníci veria v tieto božstvá. Medzi sebou nikdy nepoužívajú výraz „čarodejník“, je to len pre verejnosť. Používajú slovo kňaz. Nehovoria o čarovaní, ale o sile a moci. Človek sa nemá pýtať prečo niečo funguje, len aby to fungovalo. Dnes viem, prečo som bol vyučovaný aby som všetko bezvýhradne prijímal. Tu totiž činia svoje dielo démoni. To hlavné je ovládať druhých tak, aby sa podriadili vašej vôli. To je zmysel a účel kliatby a zariekavania.

Čarodejnícke znamenia a symboly.

Podľa čoho poznáme čarodejníka či čarodejnicu? Oni sami sa medzi sebou poznajú podľa očí. Existujú tiež šperky, ktoré nosia, aby priťahovali démonov. Ale dnes nosia ozdoby aj kresťania, takže je ťažko rozlíšiť čarodejníkov. Dôležitým symbolom je päťcípa hviezda (pentagram), alebo Dávidova hviezda, (hexagram). Kozol je symbolom diabla. Obľúbené znamenie je tiež jednorožec a znamená spoliehanie sa na satana vo finančných otázkach. Toto znamenie dnes nosia tisíce kresťanov! Iný symbol pochádza z Egypta. Je to kríž so slučkou a znamená vzývanie egyptského boha slnka Ra. Ľudia, ktorí majú tieto (a iné, tu neuvedené) symboly doma alebo ich nosia ako šperk okolo krku, nenachádzajú pokoj a nemôžu viesť víťazný život.

Aký je vzťah rockovej hudby a kresťanstva?

Keď sa obráti čarodejník či čarodejnica, je márne im kázať o rockovej hudbe, skôr oni majú čo povedať kazateľom. Začiatkom 70. rokov som žil v Los Angeles a sprostredkovával koncerty. Poznal som každú hudobnú a televíznu hviezdu. Pred každým koncertom som týchto ľudí zasväcoval do čarodejníctva.... Dosť veľa sme sa spolu s týmito hviezdami zdieľali. Dozvedel som sa, že piesne vznikajú, keď sú na drogách. Píšu a skladajú buď na seánsach, alebo v transcendentálnej meditácii. Ak nie sú sami čarodejníkmi, kňazov navštevujú a prosia aby ich hudba bola sprevádzaná silou a mocou. Väčšina platní (pozn. dnešné CD) nesie na sebe kliatbu, teda hudba je sprevádzaná démonmi a keď si niekto takúto platňu kúpi, démoni sú zdarma dodaní do domu takéhoto človeka. Doslova. Vieme o manželstvách a rodinách, kde nebol pokoj. Ako náhle zničili rockové platne, pokoj sa dostavil. Rodičia sa často boja zakázať deťom rockovú hudbu, boja sa že deti utečú, alebo sa inak vzbúria. Pravdou je, že deti už vo vzbure sú a preto chcú počúvať rock. Ak kresťan ešte stále počúva rockovú hudbu, zvyčajne je jeho duchovný stav veľmi, veľmi slabý a nemôže ďalej duchovne rásť. Hudba a mágia boli vždy úzko späté, ale vrcholom okultných prejavov je dnešná rocková hudba, ktorá nepôsobí ani tak na rozum, ale predovšetkým na citové stránky človeka, ktoré zasahujú až do podvedomia. Takou hudbou je aj rytmus známy ako beat, pripomínajúci rytmus pohybov pri pohlavnom styku. Poslucháč náhle pocíti, že je zachvátený zúrivosťou až hystériou. Zámerne je zvolená hlasitosť o 7 dB vyššia, než koľko znáša nervový systém. Je to presne prerátané: ak sú mladí ľudia vystavení tejto hudbe určitú dobu, vyvolá u nich kombináciu depresie, vzbury a útočnosti. Tiež sú použité nepočuteľné zvuky. Jedná sa o veľmi vysoké tónové frekvencie okolo 30 kHz, ktoré ucho nemôže počuť. V mozgu to však vyvolá tvorbu látok, ktoré pôsobia ako omamné jedy a potom viac po drogách túžite. Ak si dáte prácu rozlúštiť texty tejto hudby zistíte, že téma je stále rovnaká: odpor proti rodičom, proti spoločnosti a v podstate proti všetkému. Rocková hudba proste zasahuje od mágie až k najhoršiemu špiritizmu. Ale často ju počuť aj v kresťanských programoch! To je jasná neposlušnosť, drzosť a výzva Bohu. Ale aj dôkaz, že ilumináti majú dnes kresťanov pod svojim vplyvom. Zo slov Johna Todda vyplýva, že aj televízne programy sú ovplyvnené satanistami, aby aj touto cestou pôsobili na duše a vedomie ľudí. A ako už sa zmenilo! Predtým bolo kresťanom známe, že je hriechom sledovať mnohé filmy, dnes to už nevedia a označujeme za fanatikov tých, ktorí hovoria proti tomuto spôsobu satanovho vplyvu. Čo sa stalo? Sledovaním televízie a počúvaním rockovej či inej svetskej hudby sa naše vedomie pomaly zmenilo, a my sme si to ani nevšimli. Satan je v cieli. O tejto našej nenápadnej premene vedomia diabol úplne presne vie. Koľko ľudí si už zvyklo na to, aká strašná televízia je a čo sa v nej ponúka. Zvyklo? Naša anténa stratila spojenie s Bohom a pripojila sa na anténu démonov. Kážu nám doniesť svedomie pod kríž a nechať sa oslobodiť Ježišom. Ale hriech ostáva hriechom! Božie Slovo preto tak dôrazne poukazuje na dodržanie Božích prikázaní, preto máme obnovením mysle skúšať aká je Božia vôľa (List Rimanom 12:2). Zmobilizujme naše duchovné vedomie nech naša viera rastie. Lebo mať správne duchovné zmýšľanie je na ceste nasledovania Ježiša Krista to najdôležitejšie. Vezmime si na mušku tiež bielu mágiu. Niekdajší pápež dokonca raz prehlásil, že katolík môže bielu mágiu praktizovať. Metodisti majú dokonca skupinu, ktorá ju aj praktikuje a vedúcim čarodejom je metodistický pastor v Chicagu. Z metodistickej cirkvi vznikla Svetová rada cirkví, ktorá je vybudovaná satanským spôsobom a financovaná cez OSN z najvyšších kruhov iluminátov. Metodistická cirkev je od svojho vzniku cirkvou s ekumenickým duchom. Metodistický kazateľ Fritz Harriefeld kázal okrem iného v Hamburgu toto: „Z Nového zákona nevyplýva vôbec žiadny dôvod, prečo by sme mali považovať za hriech mimomanželský pohlavný styk, či už je to pred manželstvom alebo mimo neho, ak je tento vzťah slobodným zjednotením dvoch ľudí, ktorí si chcú pomôcť. To platí aj pre homosexualitu.“ Ako čarodejník som vystúpil až do tých najvyšších kruhov. Mal som tak pod sebou nielen čarodejnícke krúžky, ale aj satanove cirkvi. Satanistov pribúda, ale nie sú tak rozšírení ako krúžky. Len bývalí kresťania sa stávajú členmi satanistov. Pre lepšie pochopenie čítajte: (2 Pt 2:20-21) a (Mt 12:43-45). Na základe týchto biblických miest, nech si každý sám spočíta, čo môže byť z dnešných kresťanov, ak pohŕdajú Božou milosťou.

Politika a čarodejníctvo.

V jednom novinovom článku bývalý prezident USA Jimmy Carter prehlásil, že je znovuzrodený. Nepovedal však v akej skupine sa znovuzrodil. Tento výraz znovuzrodený nájdeme aj u čarodejníkov a slobodomurárov. Zaujímavé je, že keď sa opýtate nejakého vrchného čarodejníka, kto je najmocnejšou čarodejnicou na svete, tak dostanete túto odpoveď: Ruth Carter-Stapelton, sestra prezidenta Jimmyho Cartera. Keď je človek v USA politikom, je pravdepodobne slobodomurárom, pretože tak ľahšie vstúpi do politických kruhov. Od Wilsona, ktorý bol prezidentom v období 1. svetovej vojny, nebolo prezidenta, ktorý by nepatril k iluminátom. Okrem Eisenhowera, ktorý k nim nepatril, ale bol nimi riadený. Navonok máme vládu a parlament, senátorov a kongresmanov, ale presadiť nejaký zákon bez toho, aby sa o tom ľudia niečo viac dozvedeli je nemožné. Viem o štyroch zákonoch, ktoré boli navrhnuté jedným z členov „Rady 13“, a ktoré sú pripravené k odsúhlaseniu. Na svete existuje asi 5000 ľudí, ktorí majú hlbšiu znalosť o iluminátoch. Podobne je to so slobodomurármi. Len tí, ktorí patria k „Rade 33“ poznajú základné vnútorné princípy. Je takmer nemožné nenakupovať u iluminátov. Súkromné organizácie, ktoré im patria používajú čarodejnícke znamenia vo svojich názvoch a značkách, aby ostatní čarodejníci vedeli, kde majú nakupovať. Všetok benzín, na ktorý jazdíme, pochádza od nich; patrí im každá väčšia svetová spoločnosť ktorá je výrobcom benzínu. Patria im najväčšie sklady potravín. Uvažuje sa o tom, že by všetky pokladne boli napojené na obrovský počítač v Dallase (Texas, USA), ktorý volajú „šelma“. Ten je prepojený s ďalšími v Bruseli a v Amsterdame. Budujú jeden veľký systém a aj celý bezpečnostný systém a národná garda USA sú tiež napojené na počítač v Dallase. V 60. rokoch prebiehal v New Yorku boj medzi mafiou a Iluminátmi. Mafia tento boj prehrala a odvtedy od nich prijíma rozkazy. Vzájomne spolupracujú, mafia odvtedy značne zbohatla a má aj veľkú ochranu. Celá štruktúra mafie sa dá odkryť len do určitej výšky. Nad ňu už nevidí žiadny kriminálny úrad, justícia dokonca ani nižšie stupne iluminátov. Keby to celé vyšlo na svetlo, bol by celý svet postavený na hlavu a štátnici, ktorí prisahali vernosť pred Bohom, by boli odhalení ako zločinecká satanova štruktúra. Kresťania väčšinou popierajú spoluprácu medzi satanistami a štátom. Už Ježiš povedal: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa skôr nenávidel ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval čo je jeho“ (Ev. Jána 15:18-19). „Svet vás nenávidí, pretože nie ste zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta“ (Ev. Jána 17:14-16). A aj ďalšie miesta v Písme svedčia o tom, že tento svet je pod diablovou vládou. A preto je to práve štát, kde sa satan najviac rozťahuje. Štátnou mocou bol Ježiš ukrižovaný, Ján Krstiteľ sťatý, Jakub sťatý, Peter ukrižovaný, Pavol sťatý... John Todd uzatvára svoje svedectvo tým, že je stále v nebezpečenstve života, a že už mnohí, ktorí sa obrátili od čarovania ku Kristu boli zavraždení.

Duchovný domov.

Jedným z najzavádzajúcejších argumentov je myšlienka duchovného domova. Tým sa kresťania dostávajú do závislosti na štáte, ekuméne a na antikristovi. Všimnite si aký dôraz sa kladie na to, že každý veriaci musí mať duchovný domov. Inak je to potulný kresťan, ktorý nikam nepatrí, nestojí pod žiadnou autoritou. Nakoniec sa povie, že Boh to takto mať nechce, pretože je Bohom poriadku. V skutočnosti existujú stovky denominácií, ale sú to aj duchovné domovy? Biblia má asi pravdu, keď hovorí, že telo Kristovo je rozdelené. Bežná prax je, že keď vznikne nejaká skupina ľudí, vytvorí spolok a zaregistruje sa. Ale Kristova cirkev nie je žiadna denominácia, či regitrovaný spolok! Iste, nie všetky denominácie sú zatratené, ale každý by mal jasne vedieť, že pôvodná cirkev bola len jedna. Biblia nás vedie k tomu, aby sme nevytvárali uzatvorené skupiny a neboli stranícky, ale dnešné denominácie pôsobia práve opačne. Dnes môže človek žiť v najväčšom hriechu a vôbec to nevadí, len nech má duchovný domov. Čítajte prosím tieto biblické miesta, lebo je dôležité vedieť, ako rozhodne sa Biblia proti takýmto praktikám a spôsobom vyslovuje: 1. Kniha Kronická 1:12-13; 2. List Petra 2:3-13; Ev. Matúša 21:13; Ev. Matúša 23:2-12; 2. List Timoteovi 3:6. Premeniť vieru v Boha a Ježišovo dielo na Golgote v spolky, členstvo a obchody, je hanbou, ktorá vedie do brán pekla a ktorá znamenala vždy koniec prebudenia, pretože Duch Svätý si nedá svoje pôsobenie organizovať. Ani Ján Krstiteľ, Ježiš či proroci, by asi neboli duchovne v poriadku, veď nemali v žiadnej z mnohých skupín veriacich svoj duchovný domov. A keby boli medzi nami dnes, museli by sa zrejme predtým, než by začali byť uznávaní, zaradiť do niektorého spoločenstva.

Lož - satanov spôsob.

Lži, ktorými sa kazatelia a zodpovední pošpinili v súvislosti s ekuménami, už ťažko môžu byť horšie (Ev. Jána 8:4b). Pred vlastnými spoločenstvami popierajú členstvo v ekuménach, ale v skutočnosti sú v nich aj viac ako 20 rokov! Na jednej strane vedia o spikleneckých cieľoch a o spolupráci Svetovej rady cirkví a iluminátov, ale na druhej strane by sa neradi vzdali priazne štátu a darov slobodomurárov. Napríklad predstavitelia Evanjelickej Aliance takto bez bázne klamú, a kto raz klame, bude klamať aj inokedy a ľud bude tiež oklamaní. Pravda je nenávidená. Tá pravda, ktorá zjavuje, odhaľuje a prináša na svetlo skutočnosti. Aj keď je tak nepohodlná, nikoho neobíde. Vyžaduje od každého rozhodnutie. Aj od teba - ak sa postavíme ľahostajne k hrozným veciam, ktoré sa dnes dejú, tak už sme sa proti pravde rozhodli a nerobme si žiadne nároky na účasť na Božích zasľúbeniach. Kto nie je nasýtený pravdou a tá ho nesprevádza ako meradlo pri rozhodovaní, ten nemá občianske práva v nebi. Komu chýba láska k pravde, tomu Boh pošle toľko klamstiev, že se stane obeťou diabla, lži a podvodu (2. List Tesalonickým 2:11). Možno to vyzerá, že som zvlášť zaujatý proti zborom Evanjelickej Aliance, ale opak je pravdou. Nemám najmenšiu nenávisť. Ak píšem tak dôrazne čo sa tam deje, tak len preto, že je v ich kruhoch veľa úprimných kresťanov, ktorí sú dnes ľahkomyseľným a prekrúteným učením chytaní do satanovej siete bez toho, aby to spozorovali (a svojim dielom sa pod to podpísala predovšetkým televízia). Jediné, čo môžu tieto kruhy urobiť - aby mnohí prestali brať moju výpoveď vážne - je, že ma označia za sektára, letničného, falošného proroka, alebo za posadnutého. (pozn.: ďalej nasleduje prehľad kontaktov na cirkvi, spoločenstvá, misijné a iné kresťanské organizácie v niekdajšej Nemeckej spolkovej republike, prepojených s národnou ekuménou a so Svetovou radou cirkví).

Vytváranie vlastných názorov.

Pre kresťana je záväzný názor Biblie. Keď si však začneme vytvárať vlastné názory, alebo začneme veriť a akceptovať bezhlavo názory druhých, tak už sme vedľa, ani si to neuvedomíme. Démonom sa ľahko darí, aby naše názory ovpyvnili a inšpirovali. Ale práve preto máme Božie Slovo, Sväté Písmo, pravdivé a pravdovravné slovo od Boha. Slovo s neohraničenou životnosťou, ktoré vydrží dlhšie ako nebo a zem. Máme obnovením svojej mysle, na základe tohto Slova, preskúšať, aká je to dokonalá, „plná“ Božia vôľa (List Rimanom 12:2) a nevytvárať si vlastné názory. Pokiaľ ide o názory iných, preskúmajte niekedy, ako často sa na bohoslužbách predkladajú zasľúbenia Biblie, bez akejkoľvek zmienky o podmienkach ich splnenia. Pritom takmer každé zasľúbenie má svoje podmienky. Nemyslíš, že je tu niečo prekrútené, aby sa to páčilo ľuďom? Systém vlastného tvorenia názorov sea zrodil v tábore iluminátov a prechádza cez OSN (Organizácia spojených národov) či Unesco do škôl. Pritom je práve pre mládež medzi 15-20. rokom života obzvlášť dôležité, aby sa držali rád rodičov, pretože práve v tomto veku je veľké riziko chýb, ktoré už nebude nikdy možné úplne napraviť. Ale aj mláďatá v prírode žijú do určitého veku v úplnej závislosti na dospelých jedincoch. Podľa dnešných zákonov majú rodičia len povinnosti a deťom sú dané len práva. Keď dnes hovoríte s mladými o Biblii, hneď sa odvolávajú na svoje právo utvoriť si vlastný názor. Vzdelávací systém podľa Unesca je najmocnejším nástrojom, ako určiť myslenie ľudí a tým aj budúcnosť ľudstva. Kto kontroluje a ovplyvňuje vzdelávanie v škôlkách, školách a na univerzitách, ten ovládne celý národ na niekoľko generácií. OSN je výtvorom svetového okultizmu posledných dní a je v podstate pokračovaním Spoločnosti národov, založenej v r. 1919 z iniciatívy slobodomurárov. U nás o tom vieme málo, pretože všetky kľúčové miesta v spravodajstve a literatúre sú obsadené slobodomurármi.

Číslo šelmy.

Úplnú evidenciu ľudí, pomocou neviditeľného informačného systému, plánujú americké banky a koncerny. Členské štáty EHS (Európske hospodárske spoločenstvo) sa majú po úspešnej skúške ihneď pripojiť. Pod zámienkou vytvorenia bezhotovostného peňažného systému majú byť na základe zákona všetci občania označení a nosiť laserovú značku na čele či ruke. Plán bol odhalený po tom, ako banky v USA dali omylom do obehu nové formuláre. Počítačový systém, ktorý má peňažný obeh nahradiť, vyžaduje, aby všetci ľudia mohli byť identifikovaní infračerveným snímačom. Osemnásť „vytetovaných“ kódových číslic má obsahovať dôležité údaje: prvé trojčíslie 666 je mezinárodný symbol, nasleduje kód krajiny a oblasti. Ostatné čísla obsahujú osobné údaje vrátane čísla preukazu a sociálnej poistky. Prečo sa v cirkvách a zboroch nevaruje pred týmto antikristovským systémom posledných dní? Jedná sa tu o pastierov, ktorí sa starajú o blaho tých, ktorí sú im zverení a za ktorých nesú zodpovednosť, aby raz neboli obžalovaní, alebo o falošných učiteľov, o ktorých Biblia hovorí, že ich príde v posledných časoch mnoho? Stali sa už tak závislými, že nemôžu o týchto veciach hovoriť? V každom prípade tu niečo nesúhlasí.