Choď na obsah Choď na menu
 


 
Pôvod mýtov


  Najväčším nezmyslom a omylom človeka dnešnej doby je viera, že ľudia si v minulosti všetko vymýšlali a tak vytvorili mýty a legendy. Neviem si predstaviť situáciu, že by som si vymyslel príbeh – veril mu ako skutočnému a predkladal budúcim generáciam ako pravdivý. Ľudia v minulosti neboli tak hlúpi. V jednom, dvoch prípadoch snáď – ale všetci!?... Človek ponechaný sám na seba rozmýšla inak. Vezmime takého Aristotela. Keď si vytváral obraz o svete v ktorom žije, vychádzal z rozumových úvah a nevymýšlal výmysly. Podobne Platón. -Uvažoval! -Je pravda, že sa občas vo svojich úvahách mýlil, ale štýl spisov je odlišný od mýtov a legiend. Používal rozum! -Ľudia tvoriaci mýty a legendy však neboli odkázaní len sami na seba. Na svete existujú bytosti, ktoré sú ľudskému oku neviditeľné. Vládnu vyšším schopnostiam a kedykoľvek chcú sa môžu zjaviť. Obsah väčšiny mýtov pochádza práve z kontaktu s nimi. Tématicky ho môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

1.Bytosti sa zjavia a odpovedajú ľuďom na otázky. Človeka najviac zaujíma „odkiaľ je“ - „prečo je tu“ - „odkiaľ sa vzal svet“ - atď... Preto boli kladené najčastejšie!  -Preto sú odpovede na ne najviac zastúpené v mýtoch!

2.Bytosti vykonajú niečo nezvyčajného, protiprirodzeného (lebo vládnu vyšším schopnostiam). – Pre ľudí je to senzačné a správa o tom sa rýchlo rozšíri medzi ostatných. Putuje to z generácie na generáciu.

 Ďaľšia vec ktorú si treba všimnúť, je nejednotnosť obsahu výpovedí týchto bytostí v rôznych kmeňoch a národoch. Nielenže si rôzne popisy sveta v mýtoch protirečia, ale sú aj nevedecké. Táto skutočnosť ale nijako nespochybňuje fakt, že nadprirodzené bytosti existujú a boli v kontakte s ľuďmi starodávnych kmeňov. Na základe nejednotnosti a protirečení dospeli mnohí dnes k záveru, že mýty sú vymyslené a nadprirodzené bytosti neexistujú. Vyučuje sa to na školách a západná civilizácia to prijala ako fakt (vierou učiteľom)! -Tieto protirečenia však dokazujú niečo celkom iné.... -Svedčia o povahe bytostí a nie o ich neexistencii!!! Oni existujú! -Dokazuje to samotná prítomnosť nepreberného množstva mýtov z celého sveta a rôznych čias. Samotná skutočnosť, že na svete je veľa mýtov a ani jeden národ nieje bez nich, je dostatočne silným dôkazom, že ľudia sa s nimi stretli a existujú. Viera, že všetko je len výmysel, je neudržateľná. ….Všetci si vždy vymýšlali...(hovorí sa dnes).... -To je nezmysel!!!
  Časom sa nakopilo veľa mýtov a legiend od rôznych národov a mnohé sa stali všeobecne známymi. Keď sa zmenili spoločenské pomery na svete, ľudia prestali veriť v ich pravdivosť. Veriť v niečo nadprirodzené je ťažké; lebo to nieje súčasťou našej každodennej skúsenosti. -Povedzme, že by ľudstvo tisícročia žilo vo vesmíre. Nikto by si už nedokázal predstaviť účinky gravitácie. Tu zrazu sa istý jedinec vyberie na exkurziu k planéte a po návrate všetkým rozpráva, aké to bolo – stáť na nej. Zvláštne! -Akási neviditeľná sila ho priťahovala dolu.... Nikto by mu neveril (zvlášť pri slove „neviditeľná“). -Podotýkam, že podstata gravitácie je dodnes záhadou. Existuje „Všeobecná Teória Relativity“ (VTR) ktorá tvrdí, že je to zakrivený priestor a čas; ale pôvod sily samotnej sa nepozná! Je to ako vysvetlovať, prečo sa guľa gúla po naklonenej rovine. -Nuž preto, že je naklonená (a pridá sa ku tomu vektorový matematický popis). Avšak samotný zdroj sily je neznámy!
  Takže časom sa na svete nakopilo veľa mýtov a ľudia neboli už schopní veriť ich obsahu! To čo popisujú je „príliš“ neuveriteľné a „príliš“ vymykajúce sa bežnej ľudskej skúsenosti; než aby tomu ktosi veril. Povedali si: „Aha – máme tu z minulosti akési vymyslené príbehy a niektoré z nich sa dobre počúvajú“. Inšpirovaní touto skutočnosťou sa sami chopili iniciatívy vymýšlať rozprávky (príbehy ktoré sa nikdy nestali) deťom na dobrú noc. Jedná sa o príbehy o kráľoch a princeznách, ktoré sú šité pre deti. Tak došlo k premiešaniu vymyslených rozprávok s nevymyslenými mýtmi. Podľa môjho výskumu to začalo niekde v stredoveku a pokračuje dodnes. V dnešnej dobe masmédii sú vymyslené príbehy denným pokrmom ľudí, vysedávajúcich pred televíziou. Hlavným centrom ich tvorby je Holywood.
  Vymýšľať príbehy má hlavne význam vtedy, ak existuje spôsob ich rozširovania medzi ostatných. Len tak môže mať autor nádej, že sa stane známy a jeho kniha obľúbená. Ku tomu prišla na svet kníhtlač a neskôr rozhlas a televízia. Pred vynájdením kníhtlače boli záujemcovia odkázaní iba na ručné prepisovanie. -To sa však mnohým nechcelo (hlavne ak šlo o vymyslené dielo) a preto „výmyselníkov“ bolo málo. Tvorba literárnych žánrov zaznamenala prvý väčší rozmach v Gréckej a Rímskej ríši. Tam existovali verejné fóra, kde sa schádzavali ľudia zo širokého okolia, aby si vypočuli prednes čohosi nového. Všetci ale vedeli, že ten či onen príbeh má svojho autora a je vymyslený. Vtedy malo význam tvoriť a byť autorom niečoho... Mýty a legendy však boli od začiatku brané (národmi ktorých sa týkali) ako fakt, ktorý sa stal. O tom sa nepochybovalo! Neboli určené na prednesy, kde vyniklo meno autora. Vo väčšine prípadov nieje známy ani čas a miesto vzniku – nie tak ešte autor! Konkrétne mýty vždy patrili ku konkrétnym národom (v Afrike dodnes). Tie národy verili ich obsahu, ako skutočnej pravde. Mýty neboli vytvorené preto, aby si ľudia nimi vysvetlili pôvod prírodných javov; ktorý bol pre nich neznámy! Neboli tak hlúpi (o tom som už hovoril). Tie popisy sú skutočné! -Mýty hovoriace o pôvode sveta a všetkého na ňom, pochádzajú z úst nadprirodzených bytostí, ktoré sú tu medzi nami! Domorodci ich len prepisovali (alebo ústne podávali). -Načo by si vymýšľali príbehy o vzniku Slnka Mesiaca a hviezd; keď týchto udalostí neboli účastní a potom by mali tomu veriť? -To je nezmysel! Spýtali sa na to niekoho „kompetentnejšieho“. -Scénar je nasledovný: -Bytosť sa zjaví jedincovi, ktorý týmto vidí senzáciu. – Počuje rozprávať určité posolstvo, ktoré povie ostatným. Všetkému bezhlavo verí (to je veľká chyba)! -Potom to rozširuje.
  Tak, ako tvorba vymyslených príbehov – aj vznik skutočných mýtov pokračuje dodnes. Zoberme si napríklad výpovede očitých svedkov UFO. Je ich veľmi veľa. Mnohí tvrdia, že boli unesení na palubu UFO alebo sa dokonca zhovárali s mimozemšťanmi. Odpovedali im na kladené otázky a odovzdali rôzne posolstvá. Keď jednotlivé výpovede porovnáme, zistíme, že si v mnohých bodoch protirečia a sú nevedecké (podobne ako mýty). Každé také„zjavenie“ je akoby „šité“ na pozorovateľa – alebo ak chcete – kontaktéra. -Šité na úroveň jeho poznania! -Je zaujímavé, že správy o zjaveniach UFO pochádzajú hlavne z prostredia technicky vyspelej západnej civilizácie. Domorodcom v Afrike, Amazónii alebo Indii sa tieto bytosti neprezentujú ako mimozemšťania, ale ako duchovia a bohovia. Deje sa tak dodnes a preto netreba lúštiť hlinené tabuľky starodávnych národov v domnení, že v nich nájdeme skrytý odkaz mimozemšťanov. Sú to tie isté bytosti! V Afrike majú domorodci duchov a bohov a my na západe UFOnautov. -Viete prečo? -Tu veríme v techniku, evolúciu a vlastné schopnosti; domorodci v duchov a bohov! -Zjavenia sú šité na pozorovateľa (pozorovateľov). Spomínané bytosti majú záujem rozšíriť o sebe povedomie a používajú na to všetky dostupné prostriedky (hlavne podvod). Túžia po kontakte s ľuďmi. (Neskôr poviem prečo – zatiaľ to nerozoberám). Na západe by neuspeli s „duchmi“ a „bohmi“! -Tomu tu už neveríme! (Výnimkou sú snáď špiritisti, psychotronici, jogíni, mágovia, New Age a podobné skupiny). -Prichádzajú ku nám v rúšku „technicky vyspelej“ civilizácie z ďalekých planét vesmíru. V Afrike a Indii im stačí zjavovať sa starým spôsobom - ako „duchovia“ (tam sa tomu verí). Tieto bytosti prosimvás EXISTUJÚ a správy o tom prichádzajú zo všetkých kútov sveta a všetkých časov od počiatku ľudstva. Tvrdiť, že všetko je vymyslené je ako tvrdiť, že Slnko je hranaté. Dúfam, že si to nemyslíte! Keď teda tak obrovské množstvo svedectiev dotvrdzuje existenciu nadprirodzena, môžeme kľudne veriť aj niektorým jednotlivým popisom a konkrétnym príbehom (nie však výpovediam) tých bytostí. Poďme ďalej....
 
Objektívne alebo subjektívne.

  Pre ľudí ktorí nemávnu hneď nad všetkým rukou, ale skúmajú svet okolo seba s otvorenou mysľou je pripravené ďľšie úskalie. Existujú tieto bytosti skutočne; alebo sú to len subjektívne skúsenosti jednotlivcov s vyššími schopnosťami mozgu? Na túto pochybnosť existuje niekoľko dôvodov:

1. Veľa ráz, keď sa nadprirodzené bytosti zjavia, vidí ich len onen dotyčný kontaktér a nikto viac.

2. Obsah posolstva nimi odovzdaný málokedy presahuje úroveň poznania a svetonázoru kontaktéra (je šitý na pozorovateľa).

3. Obsah posolstva väčšinou neprináša nové vedecké poznatky, ale len opakuje už známe a mnohokrát im aj protirečí.

4. Keď porovnáme viac výpovedí od rôznych kontaktérov na jednu vybranú tému, vzájomne si protirečia.


Tieto body sú známe a na základe nich mnohí veria, že nadprirodzené zážitky sú výplodom činnosti mozgu. Teraz sa dotknem jednotlivých bodov.
Komentár k bodu č.1: Ano. -Mnoho krát vidí bytosti len dotyčný kontaktér a nikto viac. Nezabúdajme však na to, že často zanechávajú za sebou merateľné stopy a trvalé zmeny terénu. Veľa ráz sa ich pôsobením zdvihnú do výšky predmety (stolička, stôl, kameň, atď...). Psychotronici to vysvetľujú tak, že z človeka vychádza energia ktorá to pôsobí. Keby to bola pravda, psychotronik by cítil na svojom tele protitlak (fyzika nepustí). To sa však nedeje! -Musí to teda byť entita mimo tela a mozgu psychotronika a tá dvíha tú stoličku a zapiera sa o „niečo“! Sú dokonca aj prípady, keď psychotronik či mág „zdvihne“ predmet mnohokrát ťažší, ako je on sám – pričom necíti na sebe nijaký protitlak. Z toho je jasne vidieť, že sa „to“ nachádza mimo telo a mozog psychotronika (poprípade mága či jogína). -Ďalej – keď sa niekto tretí postaví do cesty medzi dvíhajúci sa predmet a psychotronika, nič necíti. Z toho vyplýva, že neexistuje NIČ MEDZI psychotronikom a predmetom –žiadna „energia“. Predmet dvíha nezávislá duchovná bytosť! -Sú tiež prípady, že sa po smrti mága alebo psychotronika pri pohrebe odohrajú „divné“ nadprirodzené udalosti spojené s jeho pôsobením zaživa. Napríklad zlomí sa sviečka, zjavia sa rôzne svetlá, určitý predmet vyletí do výšky atď... -Takýchto svedectiev je hromada! -Pri pohrebe je – podotýkam - jeho mozog už dávno nečinný a nieje tak možné s ním túto činnosť spájať. Nadprirodzené bytosti EXISTUJÚ! -Vo veľa prípadoch (ešte za jeho života) sa dá vypozorovať inteligentné správanie týchto „síl“. To je ďalší silný dôkaz, že ide o bytosti a nie neosobné energie. Psychotronici a parapsychológovia to opäť vysvetľujú po svojom. Tvrdia, že sa jedná o prejavy podvedomia človeka. Vždy keď sa niečo nevie vysvetliť, odsúva sa to do oblasti v ktorej sa to stratí. Lekári dodnes napríklad nepoznajú podstatu epilepsie. Sú preskúmané iba jej prejavy a biologické zmeny v tele počas jej pôsobenia; ale podstata sa nepozná. To že preskúmam prejavy niečoho ešte neznamená, že poznám vec samotnú. To, že vieme ako sa prejavuje gravitácia ešte neznamená, že vieme ČO je gravitácia. Všeobecná teória relativity nás učí, že je to zakrivený čas a priestor v okolí hmotných objektov (ktoré ho zakrivujú); ale podstata sily samotnej je neznáma. -Podvedomie človeka nieje „všeliek“ na vysvetlenie „neznámeho“ a „nevysvetliteľného“. Podvedomie je to, keď sa niečo naučím a rutinne to potom zvládam. Nieje to žiadna nová inteligencia prejavujúca sa mimo mňa. Naučíme sa riadiť auto a na pedále šliapeme „podvedome“. -Prečítame si knihu a časom zabudneme, čo v nej bolo. Zostáva to v podvedomí. Keď sa po rokoch ku nej vrátime – spomenieme si, že sme ju čítali. Pri jej čítaní si dokonca spomenieme na konkrétne detaily textu. Podvedomie nieje nič viac. -Žiadna nová inteligencia nezávislá na človeku samotnom - len data a informácie! -V našom tele je len jediná inteligencia – a to sme my sami – nič viac! -Tiež keď snívame v noci sny, nieje to nič – než my sami! Sú to len predstavy, ktoré v nás bežia. Tiež cez deň za bdelého stavu v nás bežia tieto predstavy (v noci sa akurát do nich hlbšie vnárame). Nieje to nič nezávislého na človeku – o všetkom vieme! Napríklad keď nám niekto ublíži, mnohí si v hlave predstavujú fiktívny príbeh pomsty a odplaty. Vidia, ako sa daná osoba dostane do ťažkej situácie a tá sa jej vypomstí. Uvádzam to len pre ilustráciu. Riešením je ODPUSTENIE a nie pomsta!  Z takýchto „zamyslení“ potom večer vznikajú sny. Keď však práve nemyslíme, nebeží v nás ŽIADNA ĎALŠIA nezávislá „skrytá“ inteligencia so svojskými predstavami ktorá nás ovláda (ako sa nám to snažia nahovoriť parapsychológovia svojimi bludmi o podvedomí). Všetko nezávislé, čo sa deje a viaže na človeka (od hypnózy po čarodejníctvo) je pôsobené nadprirodzenými bytosťami! To, že ich nechávajú v presvedčení, že sú to len energie; súvisí s ich povahou – totiž podávať kontaktérom bludné informácie! Dá sa vypozorovať, že inteligencia týchto „energii“ má odlišné charakteristiky, než samotný psychotronik! -Iné správanie inú mentalitu - inú múdrosť! -Sú to jednoducho iné bytosti, existujúce nezávisle na psychotronikovi! -Jogínom, šamanom a podobným skupinam sa zjavujú už v plnej paráde ako „duchovia“ a vykonávajú zdanlivo nadprirodzenú činnosť. Hovorím zámerne „zdanlivo“! -Viete – keď budem mať na povale extra silný magnet, tiež budú v miestnosti poletovať železné predmety zdanlivo „nadprirodzene“. Tieto bytosti majú vyššie schopnosti. Môžu byť neviditeľné a predsa pôsobiť na hmotu. Takže zákon zachovania hmoty a energie naďalej platí; akurát že je rozšírený o nové rozmery priestoru, do ktorých nemáme prístup. To je zároveň dôvod, prečo sa bytosť zjaví jednému človeku, zatiaľ čo druhí ju nevidia. -Kontaktér bol posunutý kúsok do štvrtého rozmeru, kde tá bytosť je. Ostatní posunutí neboli a preto ju nevidia. Trochu to vysvetlím: Predstavte si, že ste dvojrozmerná bytosť, žijúca na ploche papiera stránky nejakej knihy. Váš svet je podobný plošnej počítačovej hre. Prekonávate prekážky, ktoré sú pred vami, ale všetko len vrámci plochy obrazovky monitora. Nemôžete z nej vystúpiť, alebo sa pozrieť hore. Váš svet je dvojrozmerný. Nemôžete vystúpiť zo svojej stránky knihy a prejsť na inú. Ak však vás „niekto“ trojrozmerný trochu natiahne smerom hore o jednu stranu, uvidíte zrazu aj iný svet okrem svojho – iné bytosti – iné prekážky. Keď všetko vráti naspäť, budete ostatným rozprávaťčo ste videli a oni vám neuveria a tiež si budú možno myslieť, že to je len vaša subjektívna skúsenosť a nič viac. Takto je to aj s nami; ibaže sme zvonka dočasne naťahovaní do štvrtého či piateho rozmeru pri kontakte s vyššou bytosťou. Ten svet je tu pri nás (iba kúsok) ibaže smerom do iného rozmeru. Preň sme placatí, takisto ako sú placaté postavičky dvojrozmernej počítačovej hry pre tretí rozmer – čiže výšku.
Komentár k bodom č.2, 3, 4:   Tieto body sa týkajú obsahu správ predávaných bytosťami kontaktérom. Na túto tému sa podrobnejšie vyjadrím inde.