Choď na obsah Choď na menu
 


29. 11. 2012

 Videoprezentácia vyvracia názory a lži vznesené skeptikmi proti nálezu Noemovej Archy, že sa vraj jedná o prírodný útvar:

 

 Dodatok zo zdroja:

"Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. A uděláš ji takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket a výška třicet loket. Archa bude mít světlík; na loket odshora jej ukončíš a do boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé i třetí patro." (1. Mojžíšova 6:16)

 Při průměrné velikosti lokte, což je 55,68 cm, něco přes půl metru, by byla archa dlouhá asi 167 m, široká 28 m a vysoká 17 m. Měla tři patra, z nichž každé mělo tedy plochu kolem 4 650 m2, a objem všech tří pater kolem 77 662 m3. Bylo to plavidlo více se podobající obrovské bedně než klasické lodi. Rozměry lodi udivují loďaře, protože poměr délky k šířce a výšce podmiňují nejvyšší možnou stabilitu lodi. Americké námořnictvo postavilo bojovou loď USS Oregon. Konstruktér Dickie záměrně použil poměry Noemovy archy. Loď byla o jednu sedminu menší než archa, a dosud nejstabilnějším plavidlem amerického námořnictva. 

Dále víme, že kromě třech pater měla archa komůrky a světlík. Noe ji stavěl 120 let. Vodní živočichové do archy nevstupovali, vybraní přežili v bouřících vodách. Nejen že je Bible nejmenuje, ale to by musel Noe navíc stavět akvária. Po propočtech v nejnepříznivějším scénáři do archy vstoupilo 18600 kusů savců, 24400 kusů ptáků, 12000 kusů plazů a 2000000 kusů hmyzu. Dále pamatujme, že předpotopní klima bylo rovnoměrné po celé zemi, takže stejná zvířata žila na pólech jako na rovníku. Takže žádné putování severských zvířat nemuselo probíhat. Jistě se mnozí zeptají, jak to bylo s ohromnými dinosaury. Ti se rodí z vajec, a jako mladí jsou docela malincí, nemuseli být ani větší než koza. A další zvířata? 

Průměrná velikost zvířete je asi velikost kočky, nebo 50x40x25 cm. a těch bylo 18600 kusů. Průměrná velikost ptáka je 20 x 15 x 10 cm a těch bylo 24400 kusů. Průměrná velikost plaza je 100 x 5 x 5 cm a těch bylo 12000 kusů. Průměrná velikost hmyzu je 1 x 0,5 x 0,5 cm a těch bylo 2000000. 

Nezabývejme se dále detailními výpočty, jsou velmi jednoduché, v podstatě jen práce s objemy. Výsledek je překvapivý, obzvláště pro pochybovače. Objem všech živých bytostí je asi 1000 m3. Dejme jim pětinásobek objemu na pohyb, to je 5000 m3. Dále předpokládejme, že potraviny zaberou desetinásobek tělesného objemu, takže ty se uskladní v 10000 m3. Objem dřeva pro klece asi 100 m3. Celkově všechna zvířata zabrala i se svým příslušenstvím jen 16 - 17 tisíc m3. Odečteme-li zaoblení archy, 10%, a objem konstrukce archy kolem 4700 m3 , dospějeme k překvapivému výsledku. V arše zbude 48000 m3 volných, tedy 62%, jakoby nevyužitého prostoru. I kdybychom snížili loket na 44 cm, tak v arše stále zbude 15000 m3. 

Mnozí kreacionisté jsou přesvědčeni, že zvířata nepotřebovala tolik pohybu, potravin, a tudíž produkovala minimální odpad. Vysvětlují to tím, že Bůh představil většině živočichů zimní spánek, který doposud neznali, protože neexistovala roční období důsledkem předpotopního skleníkového efektu.

"A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu; samec a samice to budou. Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů rozmanitých druhů, z každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě." (1. Mojžíšova 6:19-20)

 Verše doslovně říkají, že Noe uvede do archy zvířata, která k němu vejdou. Noe skutečně nemusel běhat po lese, aby si odškrtával 10000 položku. Zvířata k Noemovi vešla na Boží popud, a uvedl je v arše na své místo. I sám Noe s rodinou vešel do archy na Boží popud, ne na svůj. Noe uvěřil a uposlechl. Bůh vyslal lidi a zvířata do archy, stejně jako Duch svatý na popud Otce vysílá spasené lidi do Krista dnes a denně. Noemova rodina byla spasena, zvířata zachráněna. Vše bylo v Božím řízení a nikdo nepopírá, že celá potopa, jako třeba Jonášův příběh, a vše, co se odehrálo bezprostředně kolem ní, byl zázrak vlastně Jeho práce, protože Boží práce se nám někdy jeví jako zázrak, ačkoliv by se nám měla jevit jako zázrak neustále. 

Archa však je faktická historie, proto všechny otázky, zdali se zvířata do archy vešla, jsou oprávněné. Nemůžeme zde probírat všechny podrobné výpočty a předpoklady. Zájemcům však mohu doporučit nesčetnou anglicky psanou literaturu, v češtině pak Balcarovo "Tajemství potopy". Tak jak byla archa veliká?

 

Bola ale celosvetová potopa vôbec možná?

   Časť vody, ktorú teraz vidíme v oceánoch, pred potopou v oceánoch nebola. Bola viazaná vo vodnom obale zeme, ktorý obklopoval Zem (Gen.1,6-8). Tento vodný obal vytváral na zemi sklenník, čo umožňovalo pred potopou všade rovnakú klímu. -Hladina svetového oceánu bola preto nižšie. (existuje o tom X dôkazov po celom svete) -Zemský povrch vtedy nebol tak zvrásnený ako dnes. Veľhory prakticky neexistovali. Pevnina bola len jedna. Veľhory vnikali až neskôr, ako dôsledok horotvorných procesov pri kolízii litosférických dosiek roztrhnutej prapevniny. (roztrhnutej dôsledkom potopy) Maximálna výška vtedajších hôr teda nepresahovala 1 kilometer. ....Čo sa týka hĺbky predpotopného oceánu, dnes je priemerná hĺbka svetového oceánu 3790 m. Pred potopou však bola sotva kilometer. ....Keď voda potopy zaliala pevninu, zaliala ju do výšky asi 1km. (vzhľadom na maximálnu výšku vtedajších hôr to stačilo). Pribudnutá voda začala tlačiť svojou tiažou na pevninskú i oceánsku kôru. Pevninská kôra sa roztrhla sa na jednotlivé litosférické dosky. Oceánska kôra však bola zatláčaná dolu, čim sa po krátkej prehĺbil výškový rozdiel medzi dnom a pevninou, na dnešných 3790 m. -Voda preto začala z pevniny opadať, a zlievať sa do oceánov. Voda potopy je teda dnes v oceánoch. -Celý proces trval asi rok:
Gn 7,6
"Noach mal šesťsto rokov vtedy, keď prišla potopa, voda na zem."
Gn 8,13
"šesťsto prvého roku, prvého mesiaca, prvého dňa toho mesiaca vyschli vody z povrchu zeme." (opadli)