Choď na obsah Choď na menu
 


Síra zo Sodomy.


  Milan Latka si bol osobne overiť, či sú Ronove Wyattove objavy naozaj pravda. Všade kde bol zistil, že sú pravda!  Na svojom novom DVD kde zverejnil neupravené súkromné dlhé zábery na videokameru, zapaľuje napríklad sírové guličky priamo v stenách budov, ktoré sú tam ešte stále uväznené. Horia vysokou teplotou. Sírne guličky tam zostali, lebo pri katastrofe sa prepaľovaním zabolrili do stien, stratili prístup kyslíka a zadusili sa. -Budovy sú z popola. Síra je v 90-95 percentnej čistote - a nikde sa taká na svete nevyskytuje. (...iba v Sodome, Gomore, Adme a Cebojime) -Dlhé nekomentované detailné zábery budov (nachádzajúce sa až na konci Wyattových dokumentov), jasne ukážu každému, že sa nejedná o prírodný geologický útvar. (To by sa potom mohlo už povedať aj o zikkuratoch či pyramídach.) Na nasledujúcom osobnom videu Milana Latku vidieť časť tohoto. (...hlavne počnúc časom 4:55 (...avšak pozrite si to celé)):

  Prírodná síra je väčšinou v kryštalickej forme so slabým percentom jej obsahu. Napríklad Sfalerit obsahuje  67,06% zinku, 32,94% síry - a prímesi Fe, Cd, Sn, Pb, Ag, Hg, Mn, In, Ti, Ga, Ge.

  Po návrate z oblasti domov urobil Milan Latka to isté, čo Ron Wyatt: Nájdené rôzne vzorky odviezol do štátneho chemického laboratória na rozbor. Výsledky je vidieť v protokole o meraní. V sírnom prachu bola 90 – 95% čistá síra. V prírode se taká čistá síra nikde nevyskytuje. (...len v ohňom zničených mestách v okolí Soľného mora...)  -Na nasledujúcom obrázku je protokol o meraní sírneho prachu z náleziska navštíveného Milanom Latkom. Z dôvodu malého počtu dovezených guličiek bol do labáku dodaný len prach, ktorý bol zoškriabaný z malých vzorkov. (...prípadní skeptici si môžu zavolať na príslušné telefónne čísla laboranta či vystavovateľa protokolu, viditeľného po zväčšení kliknutím na obrázok):

 

Obrázok

Viac sa dočítate tu: 

Obrázok

 Môžete si objednať jeho dvoj-DVD "Biblická archeologie" (veľmi odporúčam). -Najviac však zavážia jeho osobné prednášky, ktoré robí:

 

Obrázok


TOTO NIEJE PIESKOVEC, ALE POPOL: 

 Obrázok

Obrázok


SÍROVÝCH GULIČIEK SÚ TAM MILIÓNY:

Obrázok Obrázok

Obrázok

POLOHA  PRI SOĽNOM MORI:

Obrázok

Genesis 19,1-25:
  "
Dvaja anjeli prišli do Sodomy večer. Lot sedel v bráne Sodomy. A Lot uvidiac ich vstal a pošiel im oproti a poklonil sa tvárou k zemi. A povedal: Hľa, prosím, moji páni, uchýľte sa, prosím, do domu svojho služobníka a prenocujte tam a umyte svoje nohy a potom vstanúc skoro ráno pojdete svojou cestou. A oni riekli: Nie, ale prenocujeme na ulici. No, keď ich len veľmi nútil, uchýlili sa k nemu a vošli do jeho domu, a spravil im hostinu a napiekol nekvasených chlebov, a jedli. Potom však prv ako si ľahli, mužovia mesta, sodomskí mužovia, obstúpili dookola dom, od mladého až do starého, všetok ľud odovšadiaľ. A volali na Lota a vraveli mu: Kde sú tí mužovia, ktorí prišli k tebe tejto noci? Vyveď ich k nám, aby sme ich poznali! A Lot vyšiel k nim von ku vchodu a dvere zavrel za sebou. A povedal: Prosím vás, moji bratia, nerobte zlého! Nože hľa, mám dve dcéry, ktoré nepoznaly muža, prosím, nech ich vyvediem k vám, a urobte im podľa toho, čo je dobré vo vašich očiach. Len tým mužom nerobte ničoho, lebo preto vošli do tône mojej strechy. A povedali: Idi ta! A taktiež povedali: Sám prišiel sem bývať cudzinec a bude nás súdiť! Počkaj, teraz urobíme tebe horšie ako im! A útočili na človeka, na Lota, veľmi, a pristúpili vylámať dvere. Ale mužovia vystreli svoju ruku a vtiahli Lota k sebe do domu a zavreli dvere. A mužov, ktorí boli predo dvermi domu, ranili slepotou, všetkých, od najmenšieho do najväčšieho, takže ustali hľadať dvere. A mužovia riekli Lotovi: Či tu máš ešte niekoho? Zaťa alebo svojich synov alebo svoje dcéry, ale všetkých, ktorých máš v tomto meste, vyveď z tohoto miesta. Lebo zkazíme toto miesto, pretože sa ich krik veľmi rozmohol pred Hospodinom, a preto nás poslal Hospodin, aby sme ho zkazili. Vtedy vyšiel Lot a hovoril svojim zaťom, ktorí si mali vziať jeho dcéry, a povedal: Vstaňte, vyjdite z tohoto miesta, lebo Hospodin zkazí mesto. Ale v očiach jeho zaťov to bolo, jako keby žartoval. A keď svitalo, súrili anjeli Lota a vraveli: Vstaň, vezmi svoju ženu a svoje dve dcéry, ktoré sú tu, aby si nebol tiež zahladený neprávosťou mesta. A keď bezradný predlieval, chopili mužovia jeho ruku a ruku jeho ženy i ruku oboch jeho dcér, pretože sa zľutoval nad ním Hospodin a vyviedli ho a nechali ho vonku za mestom. A stalo sa, keď ich vyviedli von, že riekol jeden z nich: Uteč pre svoju dušu! Neobzri sa ani nepostoj na celej tej rovine! Uteč ta na vrch, aby si nebol zahladený! A Lot im povedal: Nie, prosím, môj pane. Hľa, prosím, tvoj služobník našiel milosť v tvojich očiach, a veľké je tvoje milosrdenstvo, ktoré si učinil so mnou, že si zachoval moju dušu živú. Ale ja nebudem môcť utiecť na vrch. Aby ma tedy nepostihlo to zlé, a zomrel by som! Hľa, prosím, toto mesto je blízko, kam by som mohol utiecť, a to je malé. Prosím tedy, dovoľ, aby som ta utiekol, lebo však je malé, a moja duša bude žiť. A riekol mu: Hľa, vyslyšal som ťa i čo do tejto veci, aby som nepodvrátil mesta, o ktorom si hovoril. Ponáhľaj sa, uteč ta, lebo nebudem môcť vykonať nič, dokiaľ ta nedojdeš. Preto nazvali meno toho mesta Coár <Malé>. Slnko vychádzalo nad zemou, keď došiel Lot do Coára. A Hospodin dal, aby pršala na Sodomu a na Gomoru síra a oheň od Hospodina z neba. A tak podvrátil tie mestá i celú tú rovinu a zahladil všetkých obyvateľov tých miest, a zkazil všetko, čo rástlo na zemi." 

 

Obrázok