Choď na obsah Choď na menu
 


Ateisti vyčítajú kresťanom, že niesu schopní vysvetliť večnosť Boha. Oni však niesu schopní zas vysvetliť večnosť hmoty/energie, keď z toho vylúčime Boha.

Kedy začal existovať Boh?

  Najprv si musíme položiť otázku, kedy vznikol čas. Čas môže meniť svoju rýchlosť a teoreticky sa dá aj zastaviť! -Závisí len na tom, akou rýchlosťou sa pohybujeme. Vypočítať sa to dá podľa:

Obrázok

Obrázok

Tento člen vzorca znamená napr. čas, za ktorý si na Zemi vypijeme kávu. -Povedzme, že to stihneme za 10 minút.

Obrázok

Tento člen vzorca znamená, ako to vníma kozmonaut - tj. ako dlho bude vidieť piť našu kávu, keby sa pozeral na nás počas letu ďalekohľadom.

Obrázok

Tento člen umožňuje to celé prepočítať. -Písmeno v je rýchlosť rakety kozmonauta a písmeno c rýchlosť svetla, ktorá je 299 792 458 metrov za sekundu.

-Ak kozmonaut poletí napríklad rýchlosťou 299 792 457 metrov za sekundu (...čiže o jeden meter za sekundu pomalšie než svetlo), bude vidieť, že my vypijeme našu 10 minútovú kávu len za 5 stotín sekundy. (...podľa času v rakete...) -A naopak: keby kozmonaut na palube rakety pil kávu, ktorá by mu z jeho pohľadu trvala 10 minút, my by sme ho videli piť 85 dní! -Je i viac vecí, ktoré sa menia. -Napríklad dĺžka v smere letu a hmotnosť. -Ak napríklad kozmonaut pri spomínanej rýchlosti 299 792 457 metrov za sekundu zvýši svoju rýchlosť napr. ešte o 1000 metrov za sekundu, tak z nášho pohľadu sa zvýši iba o 8 cm za sekundu, lebo kozmonaut je i s raketou kratší. (...samozrejme iba z nášho pozemského pohľadu...) -Rýchlosť rakety 299 792 457 m/s je taká tiež iba z nášho pohľadu! Jeho "meter" my totiž vidíme iba ako necelú desatinu milimetra. -On si ale stále myslí, že je to meter, lebo to tak vidí. -Môže pridávať svoju rýchlosť trebárz aj do nekonečna! Jeho zrýchľovanie je totiž z nášho pohľadu stále pomalšie a pomalšie, a preto nikdy nedosiahne rýchlosť svetla presne. On to ale vidí inak: -Myslí si, že zrýchľuje rovnomerne! -Meter na rakete totiž vidíme zo Zeme zvyšujúcou sa rýchlosťou stále kratší a kratší, až nakoniec pri rýchlosti svetla dosiahne nulový rozmer. -Ku tomu však nikdy nedôjde, lebo na to by bola potrebná nekonečná energia - a tú kozmonaut k dispozícii nemá...

Obrázok

Tieto zákony času a priestoru tu kedysi neboli. -Oni boli na počiatku stvorené! Otázky o počiatkoch a koncoch majú svoj zmysel len v prostredí kde plynie čas. Tam kde čas nieje, nemá zmysel sa pýtať, kedy..... -Rovnako tak nemá zmysel sa ani dopytovať na pôvod Boha, lebo pred stvorením času - nebol čas!
Dokonca nemá zmysel sa ani pýtať na elektrón, aký bol pred 1000 rokmi a aký je dnes. Preň akoby čas vôbec neplynul. Niet rozdielu medzi elektrónom včera a dnes! Jediný rozdiel je maximálne jeho poloha (včera bol tu a dnes je zasa tam). -On samotný sa ale nezmenil. Je ten istý. -Nech ho urýchlite na akúkoľvek energiu (teplotu), jediné čo sa zmení je jeho hmotnosť (pre nás). Elektrón nemá vnútornú štruktúru, ako protón či neutrón. Od chvíle vzniku je elektrón večný (dokedy sa nestretne s pozitrónom). -Ak dokáže byť večný elektrón (a ten poznáme), o čo skôr Boh!
O elektróne samotnom môžeme prehlásiť, že len proste JE - (a nič viac). Otázky "ako je starý" nemajú zmysel. On je taký istý.

Obrázok

Čas je v podstate iba pohyb hmotných častíc. Meriame jedným pohybom iné pohyby či preskupenia hmoty. Na základe dohody si ľudia určili, že pohyb ručičiek na hodinách bude "takýto" - a taký aj je. Je stále rovnaký. Preto keď ručička vykoná pohyb z jedného miesta na iné, môžeme zaznamenať, koľko rôznych nesúrodých pohybov sa odohralo inde. -Napr.: -Ako ďaleko zašlo auto, koľko chemických reakcií prebehlo v organizme a mozgu človeka (to sú tiež len pohyby a presun hmotných atómov vrámci molekúl),  koľko jedla sme zjedli (tj. presunuli zo stola so žalúdka), atď.. -Pohyby, pohyby, pohyby..... -Čas je len vymyslený pojem. Keď sa povie plynutie času, máme tým hlavne na mysli psychologický čas; ale tým sa tu zaoberať nebudem, lebo duša človeka nepatrí do materiálneho sveta. Keď duša vyjde z tela, je schopná rozšíriť svoje vedomie na viac pohybov naraz. Tu na zemi to vnímame tak, ako keď magnetofónová hlava sníma nahrávku na páske, vždy len na na jednom mieste nahrávky. -Po opustení tela je však schopná vnímať celú pásku naraz (...tj. pohyby, ktoré sa už stali, a nové pribúdajú). Keď sa o niečom povie: -Hľa, toto vzniklo! -V skutočnosti sa to len poskladalo z častíc, ktoré tu už boli predtým. Z pohľadu človeka neveriaceho v stvoriteľa, je hmota večná. -Mení len svoje preskupenia! Boh je tiež večný a nemá počiatok.... On sám stvoril čas i hmotu!