Choď na obsah Choď na menu
 


1. 9. 2016

"Ja (Boh) som učinil zem, človeka i hovädo, ktoré je na tvári zeme, svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom a dám ju tomu, komu sa mi ľúbi."(Jer.27,5)

Výraz "svojou veľkou mocou" môžeme považovať za energiu. Tam platí známy vzťah medzi hmotnosťou a energiou:

E = m . c2


Pre prípad tvorby hmoty z energie, si ho však upravíme do podoby:
 

m = E / c2


m - hmotnosť pozorovateľného Vesmíru 3x1052 kg

E - energia (Božia moc) vo Wattsekundách (Joule)

c - rýchlosť svetla vo vákuu 299 792 458 m/s


Dá sa teda aj vypočítať, koľko moci vynaložil Boh na stvorenie hmoty v pozorovateľnej časti Vesmíru:

E = 3x1052 x (299792458)2 J

E = 3x1052 x 89875517873681764 J

E = 269626553621045292 x 1052 J

E ≈ 2.7 x 1069  J

Čiže: 2 700 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  Joule (Wattsekúnd)