Choď na obsah Choď na menu
 


18lqugmttpjfpjpg.jpgToto pravidlo sa dá jednou vetou vyjadriť, ako: "jednoduchšie vysvetlenie je pravdepodobnejšie". -Znie to elegantne. Vezmime si však za príklad rozpínanie Vesmíru. Galaxie sa od seba vzájomne vzďaľujú podobne, ako body nakreslené na povrchu nafukujúceho sa balóna. Čiže tie ktoré sú od seba ďalej, sa vzďaľujú rýchlejšie. Zároveň ale vieme, že hviezdy a galaxie sú vzájomne priťahované gravitačnou silou. Z toho potom logicky vyplýva (s použitím Occamovej britvy), že rozpínanie Vesmíru spomaľuje. Je brzdené vzájomnou príťažlivosťou vesmírnych objektov. Toto sa dlhé desaťročia vydávalo v učebniciach za fakt. Skoro nikto o tom nepochyboval. Lenže v roku 1998 dva vedecké tímy - jeden pod vedením Saula Perlmuttera a druhý pod vedením Adama Riessa objavili pravý opak: rozpínanie vesmíru SA ZRÝCHĽUJE. Čiže Occamova britva nám tu bola nanič. ....Originálne znenie Occamovej britvy je: "Súcna sa nemajú zmnožovať, ak to nie je nevyhnutné (Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem)". Podľa toho postupovali kozmológovia pred rokom 1998. Ale dostalo ich to na scestie k mylnému záveru. Prečo ich to dostalo na scestie? Lebo vo Vesmíre toho existuje ešte mnoho, čo nepoznáme, a je to len prejav typickej nafúkanosti a namyslenosti keď si niekto myslí, že z toho čo už pozná, môže vytvárať závery. Jednou z týchto entít sa ukázala byť neznáma sila, zodpovedná za zrýchľujúcu expanziu Vesmíru. Dostala pracovný názov: "Tmavá Energia". To mi pripomína dnes všeobecne zaužívaný postoj vedcov: "Žiaden Boh, ktorý by mal Vesmír pod palcom neexistuje". Ateizmus je proste slepý. Plný ukvapených, zbrklých a nepremyslených záverov. Pre ateistu je jeho vlastné tvrdenie dôkaz. Založený na jeho pocitoch a emóciach, ale nie na premýšľaní.