Choď na obsah Choď na menu
 


Hlas síce nieje nič moc, ale zato je dobre zrozumiteľný a dá sa naň zakrátko zvyknúť. Rýchlosť, medzery, intonácia, kvalita zvuku, to všetko je akurát. (Sem-tam je síce plynulosť čítaného slova mierne narušená, ale nieje to nič hrozné.) -Použitý je "Český studijní překlad". Zvukový formát je aac, a prehrať sa dá napr. aj vo Windows Media Playeri:
 

01  Genesis     35,9 MB    5h 0m 18s

02  Exodus     29,8 MB    4h 7m 40s

03  Leviticus     22,0 MB    3h 2m 22s

04  Numeri     30,6 MB    4h 14m 25s

05  Deuteronomium     26,1 MB    3h 37m 57s
 

06  Jozue     18,0 MB    2h 30m 6s

07  Sudcov     18,2 MB    2h 32m 8s

08  Rut     2,47 MB    20m 45s

09  1_Samuelova     23,5 MB    3h 16m 45s

10  2_Samuelova     19,3 MB    2h 41m 37s

11  1_Kráľov     23,0 MB    3h 12m 12s

12  2_Kráľov     21,8 MB    3h 1m 56s

13  1_Kroník     20,0 MB    2h 48m 15s

14  2_Kroník     24,8 MB    3h 26m 36s

15  Ezdráš     7,14 MB    59m 20s

16  Nehemiáš     10,3 MB    1h 26m 17s

17  Ester     5,72 MB    47m 25s
 

18  Job     18,0 MB    2h 30m 28s

19  Žalmy     45,31 MB    6h 21m 15s

20  Príslovia     15,0 MB    2h 5m 8s

21  Kazateľ     5,59 MB    46m 42s

22  Pieseň piesní     2,63 MB    22m 2s
 

23  Izaiáš     35,2 MB    4h 53m 38s

24  Jeremiáš     40,7 MB    5h 38m 53s

25  Plač Jeremiášov     3,28 MB    28m 12s

26  Ezechiel     37,0 MB    5h 8m 21s

27  Daniel     11,4 MB    1h 34m 53s

28  Ozeáš     4,91 MB    41m 5s

29  Joel     1,92 MB    16m 5s

30  Amos     3,9 MB    32m 24s

31  Abdiáš     0,98 MB    4m 50s

32  Jonáš     1,25 MB    10m 26s

33  Micheáš     2,9 MB    24m 14s

34  Nahum     1,21 MB    10m 9s

35  Habakuk     1,42 MB    11m 53s

36  Sofoniáš     1,51 MB    12m 34s

37  Aggeus     1,08 MB    8m 57s

38  Zachariáš     5,83 MB    48m 36s

39  Malachiáš     1,79 MB    14m 54s

 

40  Matúš     22,8 MB    3h 10m 48s

41  Marek     14,2 MB    1h 59m 21s

42  Lukáš     24,2 MB    3h 23m 29s

43  Ján     18,2 MB    2h 33m 19s
 

44  Skutky apoštolov     23,7 MB    3h 17m 47s
 

45  Rimanom     9,79 MB    1h 21m 35s

46  1_Korintským     9,35 MB    1h 18m 5s

47  2_Korintským     6,22 MB    51m 44s

48  Galatským     3,25 MB    27m 03s

49  Efezským     2,99 MB    24m 48s

50  Filipským     2,23 MB    18m 32s

51  Koloským     2,09 MB    17m 20s

52  1_Tesalonickým     1,95 MB    16m 9s

53  2_Tesalonickým     1,09 MB    9m 3s
 

54  1_Timoteovi     2,53 MB    21m 7s

55  2_Timoteovi     1,81 MB    15m 4s

56  Títovi     1,04 MB    8m 38s

57  Filemonovi     0,45 MB    3m 46s
 

58  Hebrejom     7,02 MB    58m 12s
 

59  Jakub     2,44 MB    20m 21s

60  1_Peter     2,53 MB    21m 0s

61  2_Peter     1,62 MB    13m 25s

62  1_Ján     2,46 MB     20m 39s

63  2_Ján     0,33 MB    2m 45s

64  3_Ján     0,33 MB    2m 43s

65  Júda     0,7 MB    5m 49s
 

66  Zjavenie     11,0 MB    1h 31m 53s

 

SPOLU:   777 MB   105h 26m 24s