Choď na obsah Choď na menu
 Baktérie Flavobacterium a Pseudomonas aeruginosa:

V roku 1975 objavili japonskí vedci baktérie, ktoré prežívali na odpadových produktoch továrne na nylon. Tieto produkty používali ako svoj jediný zdroj uhlíka a dusíka. Jedná sa o 2 druhy baktérii: Flavobacterium K172 a Pseudomonas aeruginosa NK87. Tieto boli identifikované ako druhy, ktoré rozkladajú nylonové zlúčeniny. Do rozkladu sú zapojené 3 enzýmy vo Flavobacterium K172. Sú to: F-EI, F-EII a F-EIII. -Dva enzýmy sú zapojené v Pseudomonas NK87. -Sú to: P-EI a P-EII. Predtým sa nevedelo, že by mali nejakú katalytickú aktivitu voči prirodzene sa vyskytujúcim amidovým zlúčeninám. -To naznačuje, že tieto enzýmy sú celkom nové, a nie iba nejaké modifikácie existujúcich. Nebola nájdená žiadna homológia s inými enzýmami. Gény pre tieto enzýmy sú umiestnené v prípade Flavobacterium na plazmide pOAD2, a v prípade Pseudomonas na dvoch plazmidoch pNAD2 a pNAD6. Evolucionisti tvrdili, že nový enzým vznikol náhodnou mutáciou posunutím čítacieho rámca. -Existuje 5 transponovateľných prvkov (transpozonov) na plazmide pOAD2. Ak sú aktivovaní nanoroboti (enzýmy) transpozázy, spôsobujú genetickú rekombináciu. Stres vonkajšieho prostredia ako napr. vysoký teplota, vystavenie jedu, či hladovanie, môžu aktivovať tieto transpozázy. -Prítomnosť transpozáz vo veľkom množstve na plazmide naznačuje, že plazmid sa má prispôsobiť, ak je baktéria stresovaná. (...všetkých 5 transpozonov má rovnakú dĺžku 764 bp (párov bází). Tvoria cez 8% plazmidu...)...Ako by mohli ale náhodné mutácie vyprodukovať 3 nové katalytické rozkladové gény, kódujúce enzýmy EI, EII a EIII bez toho, aby boli učinené aspoň nejaké zmeny na transpozonoch? Niektorí špekulovali, že transpozony boli "neskorším prídavkom" k plazmidom, pretože sa nezmenili. Evolucionisti však aj napriek tomu naďalej ideologicky tvrdia, že náhodné mutácie vygenerovali tieto 3 enzýmy, a tak vraj zmenili gény transpozáz (...ak samozrejme boli na plazmide už od začiatku).
...Je nepravdepodobné, aby ktorýkoľvek z týchto génov vznikol mutáciou posunom čítacieho rámca, pretože také mutácie by vygenerovali množstvo terminačných tripletov. (čo znamená zničenie každého enzýmu) -To vylučuje tvrdenie, že funkčný gén vznikol náhodným procesom!
....Adaptácia na trávenie nylónu netrvá dlho, takže o pridaní transpozonov dodatočne nieje možné seriózne uvažovať. Japonskí vedci ukázali, že schopnosť odbúravať nylon môžeme navodiť "de novo" na laboratórnych kultúrach Pseudomonas aeruginosa za 9 dní!!! -Rýchlosť tejto adaptácie naznačuje, že existuje špeciálny mechanizmus pre takéto adaptácie. (...čiže nie náhodné mutácie a prírodný výber...)
...Vedci neboli schopní určiť žiadny gén, ktorý by predchádzal génom pre enzýmy rozkladajúce nylón. -Tieto gény predstavujú NOVÚ génovú rodinu! Vylučuje to génové duplikácie sťaby zdroj surovín pre tieto nové gény.
-Pseudomonas aeruginosa je známa svojou schopnosťou adaptovať sa na neobvyklé zdroje potravy ako napr. toluén, naftalén, gáfor, salicyláty a alkány. Tieto schopnosti tkvejú v plazmidoch známych ako TOL, NAH, CAM, SAL, resp. OCT. -Čo je zvláštne, netkvejú v chromozóme! -MNOHO PRÍKLADOV ODOLNOSTI VOČI ANTIBIOTIKÁM TKVIE PRÁVE V PLAZMIDOCH!
.....Chromozóm Pseudomonas aeruginosa má 6,3 milióna párov bází, čo z neho činí jeden z najdlhších bakteriálnych genómov doteraz sekvencovaných. To, že je veľkým genómom, znamená, že len relatívne nízky pomer mutácii môže byť tolerovaný na príslušnom chromozóme, inak by nasledovala katastrofa spôsobená chybami. -Nexistuje spôsob, ako by normálne mutácie na chromozóme mohli vygenerovať nový enzým ZA 9 DNÍ!!! -Zdá sa, že plazmidy sú adaptívne prvky určené k tomu, aby učinili baktériu schopnú adaptácie na nové situácie pri zachovaní integrity hlavného chromozómu.
....Pseudomonas aeruginosa po prvý krát spomenul Schroeter v roku 1872. Má stále tie isté vlastnosti, ktoré ju špecificky určujú. -Takže navzdory tomu, že je tak všadeprítomná", tak hojná a tak rýchlo sa prispôsobuje, táto baktéria sa nevyvinula v iný druh baktérie! Uvážme len, že množstvo bakteriálnych generácii možných za viac než 140 rokov je obrovské - rovné desiatkam miliónov rokov generácii ľudských, zahŕňajúcich pôvod údajného spoločného predka ľudoopov a človeka. -Napriek tomu táto baktéria nevykazuje žiadne známky jednosmernej zmeny! -Vládne stálosť, nie progresívna evolúcia.
....O Flavobacterium sa vedci prvý krát zmienili v roku 1889 a taktiež má stále tie isté vlastnosti, ktoré boli pôvodne popísané.
....Je isté, že plazmidy sú inteligentne plánované komponenty baktérii, ktoré umožňujú programovo riadenú adaptáciu na nové zdroje potravy, či odbúravanie toxínov. -Výsledky hovoria jasne, že tieto adaptácie nevznikli náhodnými mutáciami, ale vďaka inteligentne navrhnutému mechanizmu! -Celé to ukazuje na inteligentné stvorenie, a nie náhodu!

Lenskiho experiment:

Keď sa pozrieme aj na Lenskiho experiment, zistíme, že baktérie E.Coli tiež reagovali iba na zmenené vonkajšie podmienky, ktorým ich Lenski dlhodobo vystavoval . -Avšak na rozdiel od Galapážskych piniek, kde ku zmenám dochádza už v priebehu jedného roka, alebo Pseudomonas aeruginosa kde k zmenám dochádza za 9 dní, pri E.Coli došlo ku zmene až za niekoľko rokov. -Z hľadiska len pár rokov, vôbec nezáleží koľko to trvá! -Aby bola E. Coli schopná živiť sa citranmi, potrebuje špeciálnu bielkovinu vo svojej bunečnej membráne, ktorá je schopná dopraviť citrany dovnútra. Náhodná premena alebo vznik bielkoviny je, ako som už ukázal, v rozumnom čase vesmíru nemožný. -Dôkazom tejto skutočnosti môže byť aj fakt neprítomnosti neúspešných pokusov v celom Lenskiho experimente. -Chýbajú tam totiž "invalidné baktérie", ako dôkaz náhodných pokusov na génoch! (...keď náhodne tipujeme športku, tiež netrafíme na prvý krát jackpot - a tobôž nie viac krát za sebou...) -Lenski ich existenciu nikde nepopisuje, pričom je to jeden z kľúčových dôkazov, že ku transformácii E.Coli došlo pomocou náhody. -V laboratóriu je to niečo iné než v prírode. -V prírode sa evolucionisti môžu vyhovoriť na "rýchly úklid" prírodným výberom. V Lenskiho laboratóriu však žiaden "úklid" neexistuje, a preto by sme tam mali objaviť tie nepodarky. -Nepodarky z celého spektra invalidity, od mierne poškodeného fenotypu, až po závažné prípady, ktoré krátko po zrodení končia smrťou. (....neschopné narodiť sa do toho nezapočítavam...) -Nič také tam ale nieje! -Táto skutočnosť je z hľadiska môjho rozboru logická: NÁHODA NIEJE SCHOPNÁ TVORBY FUNGUJÚCICH MECHANIZMOV! (...teórie evolucionistov sú naproti tomu schopné VŠETKÉHO!...) 

Češi pomáhají pochopit, jak bakterie vzdorují antibiotikům

 


 

https://www.tyden.cz/rubriky/veda-a-technika/veda/cesi-pomahaji-pochopit-jak-bakterie-vzdoruji-antibiotikum_75229.html

 

https://olomouc.idnes.cz/olomouc-objev-vedci-nanocastice-stribra-bakterie-odolnost-antibiotika-13g-/olomouc-zpravy.aspx?c=A180123_095541_olomouc-zpravy_stk

 

http://www.inovace.cz/novinky/453-cesti-vedci-popsali-jak-se-bakterie-brani-antibiotikum