Choď na obsah Choď na menu
 


 Mary K. Baxter

 

Kapitola 1 Do pekla.

V březnu roku 1976, zatímco jsem se doma modlila, navštívil mne Pán Ježíš Kristus. Modlila jsem se v Duchu již několik dní, když jsem znenadání velmi silně pocítila přítomnost Boží. Jeho moc a Jeho sláva naplnila dům. Místnost, ve které jsem se modlila, naplnilo zářivé světlo a přišel na mě sladký a nádherný pocit. Světla proudila ve vlnách, valila se a skládala jedna do druhé a zpět. Byla to senzační podívaná! Potom ke mně začal mluvit Pán. Řekl mi: „ Já jsem Ježíš Kristus, tvůj Pán, a přeji si ukázat ti mnoho věcí, o kterých chci, aby svět věděl. Zjevím se ti mnohokrát. Vezmu tvého ducha z tvého těla a ve skutečnosti tě vezmu do pekla. Chci, abys napsala knihu o vizích a o věcech, které ti ukážu. Ty a já půjdeme skrze peklo společně. Udělej záznam o věcech, které byly a jsou a které přijdou. Moje slova jsou pravda, jsou věrná a důvěryhodná. Já JSEM, KTERÝ JSEM, a kromě mne není žádného jiného.“
„Drahý Pane,“ volala jsem. „Co chceš, abych činila?“ Moje celá bytost chtěla volat k Ježíši, aby uznala Jeho přítomnost. Nejlépe to popíšu tak, když řeknu, že mne přikryla láska. Byla to ta nejnádhernější, nejpokojnější, nejradostnější a nejmocnější láska, jakou jsem kdy pocítila. Boží chvála ze mne začala proudit. Najednou jsem mu chtěla dát celý svůj život, aby si ho mohl použít k záchraně lidí z jejich hříchu. Věděla jsem, skrze Jeho Ducha, že to byl skutečně Ježíš, Syn Boží, který tam byl se mnou v té místnosti. Nemám slov k tomu, jak vyjádřit Jeho božskou přítomnost. Ale vím, že to byl Pán.
„ Hle, moje dítě,“ řekl Ježíš, „vezmu tě svým Duchem do pekla, abys mohla učinit záznam o jeho realitě, abys řekla celému světu, že peklo je skutečné, proto aby ztracené duše byly přeneseny z temnoty do světla evangelia Ježíše Krista..“ Okamžitě byla moje duše vynesena z mého těla. Vyšla jsem s Ježíšem z mého pokoje do oblaků. Věděla jsem o všem, co se děje kolem mne. Viděla jsem shora svého manžela a děti, jak stále spí. Bylo to jako kdybych zemřela a zanechala své tělo na posteli, zatímco můj duch šel s Ježíšem skrze střechu domu. Zdálo se, jakoby se celá střecha srolovala a mohla jsem vidět svoji rodinu, jak spí v postelích. Pocítila jsem na sobě dotek Ježíše, když mi řekl: „Neboj se, budou v bezpečí.“ On znal moje myšlení.
Budu se snažit podle svých nejlepších schopností krok za krokem popsat to, co jsem viděla a cítila. Některé věci jsem nechápala. Pán Ježíš mi většinu těch věcí vysvětlil, ale některé mi neřekl. Tehdy jsem věděla, a vím i teď, že tyto věci se opravdu dějí a jenom Bůh mi je mohl ukázat. Chvalte Jeho svaté jméno! Lidé, věřte mi, peklo je skutečné. Byla jsem tam Jeho Duchem mnohokrát přenesena během přípravy této zprávy.
Brzy jsme byli vysoko v oblacích. Obrátila jsem se a pohleděla na Ježíše. Byl plný slávy a moci a proudil z něho úžasný pokoj. Vzal moji ruku a řekl: „Miluji tě. Neboj se, neboť jsem s tebou.“ Nato jsme stoupali ještě výš do oblak, až jsem uviděla pod sebou celou Zemi. Ze země trčelo něco jako trychtýře, které byly roztroušeny po mnoha místech a stáčely se do jednoho bodu centra a pak byly otočené zpět k zemi. Byly obrovské, tyčily se vysoko nad zemí, byly špinavě přiléhavé barvy a neustále se pohybovaly. Vycházely z celé zeměkoule. „ Co to je?“, zeptala jsem se Pána Ježíše, když jsme se k jedné přiblížili. „ Tohle jsou brány pekla“, řekl. „ Půjdeme do pekla skrze jednu z nich.“
Okamžitě jsme vstoupili do jednoho z těch trychtýřů. Uvnitř to vypadalo jako tunel, točil se dokola a dokola a potom zase zpět jako káča (dětská hračka). Najednou nás obklopila hluboká temnota a spolu s temnotou zápach tak hrozný, že mi to vzalo dech. Po stranách tohoto tunelu byly živé postavy jakoby zakotvené do stěn. Měly tmavě šedou barvu, pohybovaly se a volaly na nás, když jsme procházeli. Bez toho, aniž mi to bylo řečeno, jsem věděla, že jsou zlé. Tyto postavy se mohly pohybovat, ale byly stále připevněny ke zdem. Vycházel z nich hrozný zápach a ječely na nás tím nejstrašnějším křikem. Cítila jsem neviditelnou zlou sílu, která se v těchto tunelech pohybovala. Občas jsem v té temnotě mohla rozpoznat tyto postavy. Špinavá mlha zastírala většinu z nich. „Pane, kdo jsou tito?,“ zeptala jsem se, zatímco jsem se pevně držela ruky Ježíše. On řekl: „Tohle jsou zlí duchové připraveni k vychrlení na zem, až Satan dá příkaz.“
Když jsme šli dolů vnitřkem tunelu, tyto zlé postavy se smály a pokřikovaly na nás. Snažily se nás dotknout, ale nemohly kvůli moci Ježíše. Samotný vzduch byl zamořený a špinavý, a pouze přítomnost Ježíše mne zdržovala od toho, abych ze samé hrůzy nezačala křičet. Ano, měla jsem všechny své smysly – sluch, čich, zrak, pocity a dokonce chuť na tomto místě. Navíc se moje smysly staly ještě citlivější, a z toho zápachu a špíny jsem byla téměř otrávená. Když jsme se přiblížili k úpatí tunelu, pronikavý křik dolehl k našim uším. Zvuky různého druhu naplňovaly ovzduší. Mohla jsem cítit strach, smrt a hřích všude okolo mne a ten nejstrašnější zápach, který jsem kdy ucítila. Byl to zápach rozkládajícího se těla a zdálo se, že vychází ze všech stran. Nikdy na zemi jsem nepocítila takové zlo a neslyšela takový křik zoufalství. Brzy jsem zjistila, že je to křik mrtvých a že peklo je naplněno nářkem. Pocítila jsem závan zlého větru. Velmi mlhavá světla či spíše pulzující světélka pronikala černou temnotou a vrhala šedé stíny po zdech. Stěží jsem mohla rozpoznat tvar čehosi přede mnou. Ucouvla jsem v šoku, když jsem si uvědomila, že je to velký had přímo před námi. Při dalším pozorování jsem viděla tyto škaredé hady, jak se plazí všude kolem. Ježíš mi řekl: „ Brzy vstoupíme do levé nohy pekla. Před námi je velké utrpení, žalostný smutek a nepopsatelná hrůza. Zůstaň blízko mne a já ti dám sílu a ochranu, když půjdeme peklem. Věci, které uvidíš, jsou varováním. Kniha, kterou napíšeš, zachrání mnohé duše od pekla. To, co vidíš, je reálné. Neboj se, neboť já budu s tebou.“
Nakonec jsme byli na konci tunelu a vkročili do pekla. Podle svých nejlepších schopností se budu snažit říci to, co jsem viděla a napíšu to postupně tak, jak mi to dal Bůh.
Před námi, jak daleko jsem jen dohlédla, byly sem a tam létající předměty. Ovzduší naplňovalo sténání a politováníhodný křik. Před námi jsem uviděla mdlé světlo a šli jsme směrem k němu. Cesta byla suchá, prašná, špinavá. Brzy jsme byli u vchodu do malého temného tunelu.
Některé věci na papír dát nemohu, byly příliš příšerné, než abych je mohla popsat. Strach v pekle jste mohli chutnat, byl přímo hmatatelný a vím, že kdybych tam nebyla s Ježíšem, tak bych se zpět již nevrátila. Když toto píši, tak některým věcem, které jsem viděla, nerozumím, ale Pán zná všechny věci, a On mi pomohl porozumět většině toho, co jsem viděla. Dovolte mi, abych vás varovala před tím, abyste se dostali na toto místo. Je to hrozné místo muk, trýznivé bolesti a věčného zármutku. Tvá duše bude žít navždy. Duše žije navěky. To je to tvoje opravdové já, a tvoje duše půjde buď do nebe nebo do pekla. Pro ty z vás, kteří si myslíte, že peklo je již tady na zemi – tedy, máte pravdu, je! Peklo se nachází v centru Země, a tam jsou duše v trápení dnem i nocí. V pekle nejsou žádné večírky nebo párty. Žádná láska. Žádné slitování. Žádný odpočinek. Pouze místo takového zármutku, jakému ani nejste schopni uvěřit.

Dopredu

 

 Obrázok

                                             Kapitola 2 Levá noha pekla

                                             Kapitola 3 Pravá noha pekla

                                             Kapitola 4 Více jam

                                             Kapitola 5 Tunel strachu

                                             Kapitola 6 Aktivita v pekle

                                             Kapitola 7 Břicho pekla

                                             Kapitola 8 Cely v pekle

                                             Kapitola 9 Hrůzy pekla

                                             Kapitola 10 Srdce pekla

                                             Kapitola 11 Vnější temnota

                                             Kapitola 12 Rohy

                                             Kapitola 13 Pravá ruka pekla

                                             Kapitola 14 Levá ruka pekla

                                             Kapitola 15 Dny Joele

                                             Kapitola 16 Centrum pekla

                                             Kapitola 17 Válka v nebesích

                                             Kapitola 18 Otevřené vize v pekle

                                             Kapitola 19 Čelisti pekla

 

                                             Bill Wiese - 23 minút v pekle 

 O autorce

Mary Kathryn Baxter se narodila v Chattanooga, Tennessee. Byla vychována ve věřící rodině. V mládí ji matka vyučovala o Ježíši Kristu a jeho spasení. Znovuzrodila se, když jí bylo 19 let. Několik let sloužila Pánu, ale pak na nějakou dobu odpadla. Duch Páně ji ale jen tak nepustil, a ona se vrátila a znovu odevzdala svůj život Kristu. Stále mu věrně slouží.
V roce 1960 se Kathryn přestěhovala se svou rodinou do Detritu, Michigan. Nějakou dobu tam žili, ale později se přestěhovali do Belleville, Michigan, kde začala dostávat vize od Boha. V roce l976 se jí Ježíš zjevil v lidské podobě ve snech, vizích a zjeveních. Od té doby přijala mnoho navštívení od Pána. Během nich jí ukázal hlubiny, stupně, různé úrovně a muka ztracených duší v pekle. Přijala také mnoho vizí o nebi, velikém soužení a o poslední době. Během určitého období jejího života se jí Ježíš zjevoval každou noc po dobu čtyřiceti nocí. Zjevil jí hrůzy pekla a slávu nebe. Řekl jí, že tohle je poselství pro celý svět.
Služebníci Páně i vedoucí mluví o ní a její službě velice dobře. Hnutí Ducha svatého je zdůrazňováno při každé její bohoslužbě. Došlo při nich už k mnoha zázrakům. Dary Ducha svatého s projevem moci se na jejím shromáždění projevují tak, jak ji Duch Boží vede a zmocňuje. Miluje Pána celým svým srdcem, myslí, duší a silou a nade vše touží být tou, která získává duše pro Ježíše Krista. Je opravdu vydaná služebnice Páně. Její povolání je zvlášť v oblasti snů, vizí a zjevení. V roce l983 byla ustanovena jako služebnice v Církvi Boží Plného Evangelia v Tailor, Michigan. Nyní slouží v Národní Církvi Boží ve Washingtonu, D.C.  

Vydané v   www.whitakerhouse.com 

PA 15068