Choď na obsah Choď na menu
 


Biblická časová os.

 

    Zhromaždil som všetky verše z biblie uvádzajúce časový údaj a spočítal to dohromady. Postup mojej práce som vyniesol do tabuľky, ktorú tu teraz uvádzam. V prvom stĺpci je výpis verša a v druhom rok od stvorenia sveta. -Ak chce niekto vedieť rok pred Kristom, musí od roku narodenia Ježiša Krista (tj. 3879) odpočítať svoj údaj. Napríklad východ Izraelcov z Egypta (rok 2453), bude 3879 - 2453 = 1426 rokov pred Kristom. 

    Treba mať napamäti, že časové údaje uvádzajúce len počet rokov a nie aj mesiac a deň začatia a skončenia udalosti (v biblii je takých dosť), sa postupne - čím je ich viac - stávajú zdrojom nepresnosti (rádu jednotiek až desiatok).

    Prosím všetkých ktorí v tabuľke nájdu nejakú chybu - alebo by mali návrh na jej zlepšenie, mi to napísali na en.arche.logos@googlemail.com . Ďakujem.

 

 Prvá história:

 Roky od stvorenia

 

.......................

1M 1,1-2

Na začiatku Boh stvoril priestor a hmotu. Pojem "na začiatku" však nešpecifikuje kedy a v ktorom čase to bolo. Neudáva sa tu čas.

?
   
 1M 1
Stvorenie ekosystému a života na Zemi.

0

   
  1M 5:3
Keď mal Adam 130 rokov, splodil syna menom Šét.

130

 1M 5:4
Adam žil po splodení Šéta 800 rokov.

930

 1M 5:5
Celkove Adam žil 930 rokov.

0 - 930

   
 1M 5:6
Keď mal Šét 105 rokov, splodil Enóša. 

235

 1M 5:7
Šét po splodení Enóša žil ešte 807 rokov 

1042

 1M 5:8
Celkove Šét žil 912 rokov; 

130 - 1042

   
 1M 5:9
Keď mal Enóš 90 rokov, splodil Kénána. 

325

 1M 5:10
Enóš žil ešte 815 rokov po splodení Kénána 

1140

 1M 5:11
Celkove Enóš žil 905 rokov 

235 - 1140

   
 1M 5:12
Keď mal Kénán 70 rokov, splodil Mahalaléla. 

395

 1M 5:13
Kénán žil ešte 840 rokov po splodení Mahalaléla 

1235

 1M 5:14
Celkove Kénán žil 910 rokov 

325 - 1235

   
 1M 5:15
Mahalalél mal 65 rokov, keď splodil Jereda. 

460

 1M 5:16
Mahalalél žil ešte 830 rokov po splodení Jereda 

1290

 1M 5:17
Celkove Mahalalél žil 895 rokov 

395 - 1290

   
 1M 5:18
Jered mal 162 rokov, keď splodil Enocha. 

622

 1M 5:19
Jered žil ešte 800 rokov po splodení Enocha 

1422

 1M 5:20
Celkove Jered žil 962 rokov 

460 - 1422

   
 1M 5:21
Keď mal Enoch 65 rokov, splodil Metúšelacha. 

687

 1M 5:22
Enoch chodil s Bohom a žil ešte 300 rokov po splodení Metúšelacha 

987

 1M 5:23
Celkove Enoch žil 365 rokov. 

622 - 987

   
 1M 5:25
Keď mal Metúšelach 187 rokov, splodil Lámecha. 

874

 1M 5:26
Metúšelach žil ešte 782 rokov po splodení Lámecha 

1656

 1M 5:27
Celkove Metúšelach žil 969 rokov 

687 - 1656

   
 1M 5:28
Keď mal Lámech 182 rokov, splodil Nóacha

1056

 1M 5:30
Lámech žil ešte 595 rokov po splodení Nóacha

1651

 1M 5:31
Celkove Lámech žil 777 rokov

874 - 1651

   
 1M 5:32
Keď mal Nóach 500 rokov, splodil Šéma, Cháma a Jáfeta. 

1556

 1M 7:6 1M 7:11
Nóach mal 600 rokov, keď prišla na zem potopa

1656

 1M 8:13
601 roku Nóachovho života, vyschli vody na zemi. 

1657

 1M 9:28
A Nóach žil po potope (po jej príchode) 350 rokov. 

2006

 1M 9:29
Celkove Nóach žil 950 rokov 

1056 - 2006

   
 1M 11:10
Toto je Šémov rodokmeň: 2 roky po potope, keď mal Šém 100 rokov, splodil Arpachšada. 

1658

 1M 11:11
Šém žil ešte 500 rokov odvtedy, ako splodil Arpachšada 

2158

 vsuvka
Celkove Šém žil 600 rokov 

1558 - 2158

   
 1M 11:12
Keď mal Arpachšad 35 rokov, splodil Šelacha. 

1693

 1M 11:13
Arpachšad žil ešte 403 rokov po tom, ako splodil Šelacha 

2096

 vsuvka
Celkove Arpachšad žil 438 rokov 

1658 - 2096

   
 1M 11:14
Keď mal Šelach 30 rokov, splodil Ébera. 

1723

 1M 11:15
Šelach žil ešte 403 rokov po tom, ako splodil Ébera 

2126

 vsuvka
Celkove Šelach žil 433 rokov 

1693 - 2126

   
 1M 11:16
Keď mal Éber 34 rokov, splodil Pelega. 

1757

 1M 11:17
Éber žil ešte 430 rokov po tom, ako splodil Pelega 

2187

 vsuvka
Celkove Éber žil 464 rokov 

1723 - 2187

   
 1M 11:18
Keď mal Peleg 30 rokov, splodil Reúa. 

1787

 1M 11:19
Peleg žil ešte 209 rokov po tom, ako splodil Reúa 

1996

 vsuvka
Celkove Peleg žil 239 rokov 

1757 - 1996

   
 1M 11:20
Keď mal Reú 32 rokov, splodil Serúga. 

1819

 1M 11:21
Reú žil ešte 207 rokov po tom, ako splodil Serúga 

2026

 vsuvka
Celkove Reú žil 239 rokov 

1787 - 2026

 

 

 1M 11:22
Keď mal Serúg 30 rokov, splodil Náchóra. 

1849

 1M 11:23
Serúg žil ešte 200 rokov po tom, ako splodil Náchóra 

2049

 vsuvka
Celkove Serúg žil 230 rokov 

1819 - 2049

   
 1M 11:24
Keď mal Náchór 29 rokov, splodil Teracha. 

1878

 1M 11:25
Náchór žil ešte 119 rokov po tom, ako splodil Teracha 

1997

 vsuvka
Celkove Náchór žil 148 rokov 

1849 - 1997

   
 1M 11:26
Keď mal Terach 70 rokov splodil Abráma, Náchora a Hárána. 

1948

 1M 11:32
Terach žil celkom 205 rokov 

1878 - 2083

   
   

 Patriarchovia:

 
   

 1M 12:4
Abrám mal 75 rokov, keď vyšiel z Cháránu....
 v.10:
...Abrám zišiel do Egypta... 

2023

 1M 16:3
Vtedy Sáraj, žena Abrámova, vzala svoju slúžku, Egypťanku Hagaru - bolo to 10 rokov po tom, čo sa Abrám usadil v Kanaáne (mal teda 85 rokov) - a dala ju svojmu mužovi Abrámovi za ženu. 

2033

 1M 16:16
Abrám mal 86 rokov, keď mu Hagar porodila Izmaela. 

2034

 1M 17:1
Keď mal Abrám 90 rokov, zjavil sa mu Hospodin a riekol mu:.....
 v.10:
....Všetci mužovia medzi vami nech sú obrezaní.

2038

 1M 21:5
Abrahám mal 100 rokov, keď sa mu narodil Izák. 

2048

 1M 25:7
Počet rokov Abrahámovho života bol 175; 

1948 - 2123

   
1M 25:26
Izák mal práve 60 rokov, keď sa narodili Jákob a Ézav. 

2108

1M 35:28
Izák sa dožil 180 rokov. 

2048 - 2228

   
 vsuvka
Začiatok Jákobovej služby u Lábana. -Jákob mal vtedy 71 a Izák 131 rokov.

2179

 vsuvka
Jákob mal  91 rokov, keď sa narodil Jozef. 
1M 30:25
Jákob odchádza od Lábana, keď sa narodil Jozef
1M 31:38; 1M 31:41
Jákob odchádza od Lábana po 20-tich rokoch služby.

2199

 1M 37:2
...Keď mal Jozef 17 rokov,....pásol ovce.... 

2216

 1M 41:29
Ajhľa, príde 7 veľmi úrodných rokov v celom Egypte.
 v.30:
Ale po nich nastane 7 rokov hladu a zabudne sa na všetku hojnosť v Egypte; hlad zmorí krajinu, ....
 v.46:
Jozef mal 30 rokov, keď stál pred faraónom, kráľom Egypta.

2229

 1M 45:6
Lebo už 2 roky trvá hlad v krajine, a ešte 5 rokov nebude ani orby ani žatvy. ....
 v.11:
Budem ťa živiť (Jákoba) - lebo ešte 5 rokov potrvá hlad.....
 1M 47:9:
Jákob (keď stál pred faraónom) faraónovi odpovedal: Celý čas môjho putovania je 130 rokov.

VSUVKA:
  Jozef mal 39 rokov.

2238

 1M 47:28
Jákob žil v Egypte 17 rokov a celkový počet rokov Jákobovho života bol 147. 

2108 - 2255 

   
 1M 50:22;  1M 50:26
Jozef žil 110 rokov. 

 2199 - 2309

   
   

 Zákon:

 
   
 vsuvka
Narodenie Árona 

2370

 vsuvka
Narodenie Mojžiša 

2373

 2M 7:7
Mojžiš mal 80 a Áron 83 rokov, keď hovorili s faraónom. 

2453

 2M 12:40; 1M 15:13
Pobyt Izraelcov v Egypte trval 430 rokov. 
Po 430 rokoch, práve v ten deň vyšli z Egypta.

 POZNÁMKA:
Toto je kľúčový časový údaj, bez ktorého by sa nedalo pokračovať. Týchto 430 rokov pobytu Izraelcov v Egypte začalo už príchodom Abraháma do Egypta (1M 12,4) - a nie až Jákobovým so synmi.  Prečo? -Lebo od príchodu Jakoba (1M 47:9) až  po exodus sa vystriedali len 4 generácie (napr.: 4M.26,57-61) a tie nemohli trvať až 430 rokov! -Preto som si vzal vzor od apoštola Pavla z listu Židom 7,9-10 kde hovorí,  že Lévi bol už v "bedrách" Abraháma, keď dával Melchisedechovi desiatok. -Potom teda nie len Lévi, ale aj všetci synovia Izraela boli v bedrách Abraháma - a to aj v čase, keď vstupoval prvý krát do Egypta. Tým vlastne začal ich pobyt tam. -Je tiež zaujímavé, že od Abrahámovho príchodu do Egypta po príchod Jákoba do Egypta je presne 215 rokov - čo je polovica zo 430. -Po exodus je potom ďaľších 215 rokov, čiže dohromady 430.

2453

   
 2M 40:17
v 2 roku bol postavený príbytok.... 
 4M 10:11
Roku 2 vystúpil oblak sponad príbytku svedectva.

2455

 5M 2:14 
Naše putovanie z Kádeš-Barnéy až po potok Zered trvalo 38 rokov. 

2455 - 2493

4M 32:13; (4M 14:33; 4M 14:34; Joz 5:6)
Potom vzbĺkol hnev Hospodinov proti Izraelu a nechal ich blúdiť púšťou 40 rokov, kým nevyhynulo celé pokolenie, ktoré páchalo, čo sa nepáčilo Hospodinovi. 

2453 - 2493

 4M 33:38-39 
kňaz Áron zomrel v 40 roku po vyjdení Izraelcov z Egypta... Áron mal 123 rokov, keď zomrel. 

2370 - 2493

 5M 34:7
Mojžiš mal 120 rokov, keď zomrel. 

2373 - 2493

   
 vsuvka
narodenie Káleba 

2415

 Joz 14:7 
Káleb syn Jefunneho hovorí: "Bol som 40 ročný, keď ma Mojžiš vyslal z Kádeš Barney prešpehovať krajinu..."
 Joz 14:10
Už je 45 rokov odvtedy, ako to zasľúbil Mojžišovi,... teraz mám 85 rokov. 

2500

 Joz 24:29  Sud 2:8
Józua, syn Núnov, zomrel vo veku 110 rokov.

?

   
   

 Sudcovia:

 
   
Sud 2:10-16
Keď celé toto pokolenie bolo pripojené  k svojim otcom, prišlo po ňom ďalšie....
v.16:
Potom im Hospodin vzbudil sudcov... 
Sud 3:8:
Izraelci boli 8 rokov poddaní Kúšán-Rišátajimovi kráľovi mezopotámskej Sýrie.
POZNÁMKA:
Nedá sa nadviazať na predošle údaje, takže robím len samostatný súčet. -Aj ten je však neistý; lebo niektorý sudcovia mohli pôsobiť naraz v jednej dobe - každý na inom mieste (tam kde nieje spomenuté, že jeden nadviazal na druhého).
– súčet: 8

?

 Sud 3:11
Vyslobodenie. Kenázov syn Otníél 40 rokov sudcom. Nakoniec zomrel.
– súčet: 48

?

 Sud 3:14
Izraelci 18 rokov slúžili moábskemu kráľovi Eglónovi.
– súčet: 66

?

 Sud 3:30  
Tak bol v ten deň pokorený Moáb pod moc Izraela a krajina mala pokoj na 80 rokov. (Sudca Éhúd.)
 – súčet: 146

?

 Sud 3:31
Po Ehúdovi nastúpil Anátov syn Šamgar (pobil 600 Filištíncov).
– súčet: 146

?

 Sud 4:1- 3  
Potom kanaánsky kráľ Jábín 20 rokov tvrdo utláčal Izraelcov.
– súčet: 166

?

 Sud 5:31
Potom krajina mala pokoj na 40 rokov. (Prorokyňa Debora a Bárák.)
– súčet: 206

?

 Sud 6:1
7 rokov v rukách Midjáncov.
– súčet: 213

?

 Sud 8:28  
Vyslobodenie. Gideon 40 rokov sudcom. Nakoniec zomrel.
– súčet: 253

 ?

 Sud 9:22
Abímelech panoval 3 roky nad Izraelom,
– súčet: 256

?

 Sud 10:1- 2  
Tólá syn Púna spravoval Izrael 23 rokov. Nakoniec zomrel.
– súčet: 279

?

 Sud 10:3
Po ňom bol sudcom 22 rokov Gileádovec Jáír. Nakoniec zomrel.
– súčet: 301 

?

 Sud 10:8
Filištínci a Ammónci 18 rokov sužovali všetkých Izraelcov za Jordánom, v krajine Amorejcov v Gileáde.
– súčet: 301 alebo 319

?

 Sud 11:26
Prečo ste im ich neodňali vtedy, keď Izrael býval 300 rokov v Chešbóne a v jeho osadách, v Aróére a jeho osadách a vo všetkých mestách po oboch brehoch Arnónu?
– súčet: 301 alebo 319

?

Sud 12:7
Jefte spravoval Izrael 6 rokov.
– súčet: 307 alebo 325

?

Sud 12:9  
Ibcán z Betlehema spravoval Izrael 7 rokov.
– súčet: 314 alebo 332

?

Sud 12:11
Zebulúnec Élón spravoval Izrael 10 rokov.
– súčet: 324 alebo 342

?

Sud 12:14
Pireátončan Abdón, syn Hillélov spravoval Izrael 8 rokov.
– súčet: 332 alebo 350

?

Sud 13:1
40 rokov pod nadvládou Filištíncov.
– súčet: 372 alebo 390

?

Sud 15:19  
Samson spravoval Izrael v časoch Filištíncov 20 rokov.
– súčet: 392 alebo 410

?

1S 4:15
Éli bol už 98 ročný.
1S 4:18:
Éli spravoval Izrael 40 rokov. Nakoniec zomrel.
– súčet: 432 ? alebo 450 ?

?

1S 6:1
Truhla Hospodinova bola v krajine Filištíncov 7 mesiacov
– súčet: 432,5 ? alebo 450,5 ?

?

1S 7:2
20 rokov uplynulo od toho dňa, čo truhla Hospodinova ostala v Kirjatjeáríme a celý dom izraelský vzdychal za Hospodinom.
– súčet: 452,5 ? alebo 470,5 ?

?

   
   

 Spojené kráľovstvo:

 
   
 1S 13:1
Už 1 rok bol Saul kráľom. -Keď  2 (druhý) rok kraľoval nad Izraelom 

?

 vsuvka
narodenie Íšbóšeta 

2849

 vsuvka
narodenie Dávida 

2859

 2S 2:10
Saulov syn Íšbóšet mal 40 rokov, keď sa stal kráľom nad Izraelom; kraľoval 2 roky. .... 

2889 - 2891

 2S 2:10-11; 2S 5:5; 1Kr 2:11; 1Kron 3:4; 1Kron 29:27
.... Ale Júdov dom sa držal Dávida. V Chebróne kraľoval (Dávid) nad Júdom 7,5 roka .... 

2889 - 2896

 2S 5:5; 1Kr 2:11; 1Kron 29:27
... a v Jeruzaleme kraľoval 33 rokov nad celým Izraelom a Júdom...
 1Kr 2:12:
Potom začal vládnuť Šalamún. 

2896 - 2929

 2S 5:4; 1Kr 2:11; 1Kron 29:27
Dávid mal 30 rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval 40 rokov.

2889 - 2929

 1Kr 6:1; 1Kr 6:37; 2Kron 3:2
V roku 480 po vyjdení Izraela z Egypta, v roku 4 Šalamúnovho kraľovania nad Izraelom, začal Šalamún stavať dom Hospodinov.
POZNÁMKA:
Toto je kľúčový údaj, obchádzajúci celú dobu sudcov a prepájajúci kráľovskú s Mojžišovou. Keby sme ho nemali, nedalo by sa pokračovať.

2933

 2S 19:35
Dávid povedal: "Dnes mám 80 rokov..."

2939

 1Kr 6:38
V 11 roku dokončil dom. Staval ho 7 rokov.

2940

 1Kr 11:42; 2Kron 9:30
Šalamún vládol v Jeruzaleme nad celým Izraelom 40 rokov. 

2929 -2969

   

 

       

 Izraelské kráľovstvo

 

 Judské kráľovstvo

 
   ......................    ......................
     vsuvka
narodenie Rechabeáma 

2928

 1Kr 14:20
Járobeám kraľoval 22 rokov. Po smrti sa stal kráľom jeho syn Nádáb. 

2969 - 2991

 1Kr 14:21; 2Kron 12:13
Rechabeám mal 41 rokov, keď sa stal kráľom a 17 rokov kraľoval v Jeruzaleme nad Judskom. 

2969 - 2986

     1Kr 14:25; 2Kron 12:2
V 5 roku kráľa Rechabeáma vytiahol proti Jeruzalemu egyptský kráľ Šíšak 

2974

       
 V 18 roku Járobeáma... 

2987

 1Kr 15:1; 2Kron 13:1 
V 18 roku kráľa Járobeáma, syna Nebatovho, sa nad Júdom stal kráľom Abijám (Abija).
 1Kr 15:2; 2Kron 13:2:
3 roky kraľoval v Jeruzaleme.

2987 - 2990

       
 V 20 roku Járobeáma... 

2989

 1Kr 15:9
V 20 roku izraelského kráľa Járobeáma stal sa judským kráľom Ásá.
 1Kr 15:10; 2Kron 16:13:
41 rokov kraľoval v Jeruzaleme. Potom zomrel. 

2989 - 3030

       
 1Kr 15:25 
Járobeámov syn Nádáb sa stal kráľom nad Izraelom v 2 roku judského kráľa Ású a 2 roky kraľoval nad Izraelom.  

2991 - 2993

 v 2 roku Ású... 

2991

       
 1Kr 15:28 
Baša ho usmrtil (Nádába) v 3 roku judského kráľa Ású. Kráľom sa stal on.
 1Kr 15:33:
V 3 roku judského kráľa Ású sa stal na 24 rokov kráľom nad celým Izraelom v Tirci Achijov syn Baša. 

2992 - 3016

 v 3 roku Ású... 

2992

       
 1Kr 16:8 
V 26 roku judského kráľa Ású sa stal kráľom nad Izraelom v Tirci Bašov syn Élá, a to na 2 roky.
 1Kr 16:10:
...prišiel Zimrí, zasadil mu smrteľný úder v 27 roku judského kráľa Ásu, a stal sa po ňom kráľom. 

3015 - 3017

 V 26 roku Ású... 

3015

       
 1Kr 16:15
V 27 roku judského kráľa Ású sa stal na 7 dní kráľom v Tirci Zimrí. 

3016

 V 27 roku Ású... 

3016

       
 1Kr 16:23
V 31 roku judského kráľa Ású kráľom nad Izraelom na 12 rokov sa stal Omrí. V Tirci kraľoval 6 rokov. 

3016 - 3028

 V 31 roku Ású... 

3020

       
 1Kr 16:29
Acháb, syn Omrího, sa stal kráľom nad Izraelom v 38 roku judského kráľa Ásu. Nad Izraelom v Samárii kraľoval Acháb, syn Omrího, 22 rokov. 

3027 - 3049

 v 38 roku Ásu... 

3027

 1Kr 20:26
Na prelome roku Benhadad vykonal odvod Sýrčanov a pritiahol k Aféku do boja s Izraelom. 
   

 

       
     vsuvka
narodenie Jóšáfáta

2996

 vo 4 roku Achába... 

3031

 1Kr 22:41
Jóšáfát, syn Ásov, sa stal kráľom nad Júdom vo 4 roku izraelského kráľa Achába.
 1Kr 22:42; 2Kron 20:31:
Jóšáfát mal 35 rokov, keď sa stal kráľom, a v Jeruzaleme kraľoval 25 rokov. 

3031 - 3056

       
 1Kr 22:52 
Achazja, syn Achábov, sa stal kráľom v 17 roku judského kráľa Jóšáfáta a kraľoval nad Izraelom 2 roky.
 2Kr 1:17:
Aj zomrel podľa slova Hospodinovho, ktoré vyriekol Eliáš, a od 2 roku Jehóráma, syna judského kráľa Jóšáfáta, stal sa miesto neho kráľom jeho brat Jórám, lebo nemal syna.

3048 - 3050

 v 17 roku judského kráľa Jóšáfáta... 

3048

       
 2Kr 3:1
Jórám, syn Achábov, sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii v 18 roku judského kráľa Jóšáfáta a kraľoval 12 rokov. 

3049 - 3061

 v 18 roku judského kráľa Jóšáfáta...

3049

       
     vsuvka
narodenie Jehóráma

3022

 V 5 roku Jóráma... 

3054

 2Kr 8:16
V 5 roku Jóráma, syna izraelského kráľa Achába, keď Jóšáfát bol judským kráľom, kráľom sa stal judský kráľ Jehórám, syn Jóšáfátov.
 2Kr 8:17; 2Kron 21:5:
Mal 32 rokov keď sa stal kráľom a 8 rokov kraľoval v Jeruzaleme. 

3054 - 3062

       
     vsuvka
narodenie Achazju

3039 (3019)

 V 12 (11) roku izraelského kráľa Jóráma... 

3061 (3060)

 2Kr 8:25 2Kr 9:29
V 12 (11) roku izraelského kráľa Jóráma, syna Achabovho, kráľom sa stal judský kráľ Achazja, syn Jehórámov.
 2Kr 8:26 2Kron 22:2:
Achazja mal 22 (42) rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval 1 rok v Jeruzaleme. 

3061 - 3062

       
     2Kr 11:3 2Kron 22:12
Bol s ňou v dome Hospodinovom skrytý 6 rokov, kým Atalja kraľovala nad krajinou. 

3062 - 3068

     2Kr 11:4 2Kron 23:1
Na 7 rok poslal Jójádá a vzal k sebe veliteľov stotín Karijcov a drabantov, uviedol ich k sebe do domu Hospodinovho, uzavrel s nimi zmluvu, zaviazal ich prísahou v dome Hospodinovom a ukázal im kráľovského syna. 

3069

       
 2Kr 9:14; 2Kr 9:24
Jéhú začal vládnuť hneď po smrti Jóráma. (zasahuje sýrsky kráľ Chazáél.)
 2Kr 10:36:
Čas panovania Jéhúa nad Izraelom v Samárii bol 28 rokov. 

3061 - 3089

   
       
     vsuvka
narodenie Jóáša

3061

 v 7 roku Jéhúovom... 

3068

 2Kr 12:1; 2Kron 24:1
Jóáš sa stal kráľom, keď mal 7 rokov.
 2Kr 12:2; 2Kron 24:1:
Bolo to v 7 roku Jéhúovom, keď sa Jóáš stal kráľom, a kraľoval 40 rokov v Jeruzaleme. 

3068 - 3108

       
 2Kr 13:1
V 23 roku judského kráľa Jóáša, syna Achazjovho, sa kráľom nad Izraelom v Samárii stal Jóácház, syn Jéhúov; panoval 17 rokov. 

3091 - 3108

 V 23 roku judského kráľa Jóáša... 

3091

       
 2Kr 13:10
V 37 roku judského kráľa Jóáša sa v Samárii stal kráľom nad Izraelom Jóáš, syn Jóácházov, a panoval 16 rokov. 

3105 - 3121

 V 37 roku judského kráľa Jóáša... 

3105

       
     vsuvka
narodenie Amacju

3082

 V 2 roku izraelského kráľa Jóáša... 

3107

 2Kr 14:1 
V 2 roku izraelského kráľa Jóáša, syna Jóácházovho, stal sa kráľom judským kráľ Amacja, syn Jóášov.
 2Kr 14:2; 2Kron 25:1:
Mal 25 rokov, keď sa stal kráľom, a 29 rokov kraľoval v Jeruzaleme. 

3107 - 3136

 smrť Jóáša... 

3121

 2Kr 14:17; 2Kron 25:25
Judský kráľ Amacja, syn Jóášov, žil po smrti izraelského kráľa Jóáša, syna Joácházovho, 15 rokov. 

3121 - 3136

       
 2Kr 14:23
V 15 roku judského kráľa Amacju, syna Jóášovho, stal sa kráľom v Samárii Járobeám, syn izraelského kráľa Jóáša; panoval 41 rokov. 

3122 - 3163

 V 15 roku Amacju... 

3122

       
     vsuvka
narodenie Azarju (Uziju, Uzziju)

3120

 V 27 roku izraelského kráľa Járobeáma...? 

3149 ?

 2Kr 15:1 
V 27 roku izraelského kráľa Járobeáma stal sa kráľom judský kráľ Azarja (Uzija, Uzzija), syn Amacjov.
2Kr 15:2; 2Kron 26:1; 2Kron 26:3:
Keď sa stal kráľom, mal 16 rokov, a kraľoval 52 rokov v Jeruzaleme. 

3136 - 3188

       
 2Kr 15:8
V 38 roku judského kráľa Azarju stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Járobeámov syn Zecharja. Panoval 6 mesiacov. 

3174 (+0,5)

 V 38 roku Azarju... 

3174

       
 2Kr 15:13
Šallum, syn Jábéšov, stal sa kráľom v 39 roku judského kráľa Uziju (Azarja) a kraľoval 1 mesiac v Samárii. 

3175 (+0,6)

 v 39 roku Uziju (Azarja)... 

3175

       
 2Kr 15:17
V 39 roku judského kráľa Azarju stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Menachém, syn Gádiho; panoval 10 rokov. 

3175 - 3185

 V 39 roku Azarju... 

3175

       
 2Kr 15:23
V 50 roku judského kráľa Azarju stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Pekachja, syn Menachémov. Panoval 2 roky. 

3186 - 3188

 V 50 roku Azarju... 

3186

       
 2Kr 15:27 
V 52 roku judského kráľa Azarju stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Pekach, syn Remaljov. Panoval 20 rokov. ... 

3188 - 3208

 V 52 roku Azarju... 

3188

       
     vsuvka
narodenie Jótáma

3165

 V 2 roku Pekacha... 

3190

 2Kr 15:32 
V 2 roku izraelského kráľa Pekacha, syna Remaljovho, sa stal kráľom Jótám, syn judského kráľa Uziju.
 2Kr 15:33; 2Kron 27:1:
Keď sa Jótám stal kráľom, mal 25 rokov, a kraľoval 16 rokov v Jeruzaleme. 

3190 - 3206

       
     vsuvka
narodenie Ácháza

3185 (3180)

 V 17 roku Pekacha... 

3205

 2Kr 16:1 
V 17 roku Pekacha, syna Remaljovho, stal sa kráľom judský kráľ Ácház, syn Jótámov.
 2Kr 16:2; 2Kron 28:1:
Keď sa Ácház stal kráľom, mal 20 (25) rokov, a kraľoval 16 rokov v Jeruzaleme. 

3205 - 3221

     Iz 7:1
 Za dní judského kráľa Ácháza, syna Uzijovho syna Jótáma, pritiahol sýrsky kráľ Recín... 
 
     Iz 7:8
Lebo hlavou Sýrie je Damask a hlavou Damasku je Recín. Po 65 rokoch Efrajim bude rozbitý, nebude národom. 
 
       
 2Kr 17:1
V 12 roku judského kráľa Ácháza stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Hóšéa, syn Élov. Panoval 9 rokov.
 2Kr 15:30:
...Vtedy Hóšéa, syn Élov, zosnoval sprisahanie proti Pekachovi, synovi Remaljovmu, a zabil ho. Keď ho usmrtil, stal sa miesto neho kráľom v 20 roku Jótáma, syna Uzijovho. 

3217 - 3210

 V 12 roku Ácháza...
(v 20 roku Jótáma...)

3217

       
     vsuvka
narodenie Chizkiju

3195

 V 3 roku Hóšéu... 

3220

 2Kr 18:1 
V 3 roku izraelského kráľa Hóšéu, syn Élovho, stal sa kráľom Chizkija, syn judského kráľa Ácháza.
 2Kr 18:2; 2Kron 29:1:
Chizkija sa stal kráľom 25 ročný a 29 rokov kraľoval v Jeruzaleme. 

3220 - 3249

     

 

 2Kr 18:9
Vo 4 roku kráľa Chizkiju, ktorý bol 7 rokom izraelského kráľa Hóšéu, syna Élovho, pritiahol asýrsky kráľ Šalmaneser proti Samárii a obliehal ju. ... 

3224

 Vo 4 roku Chizkiju...

3224

 2Kr 18:10   2Kr 17:5
...Po 3 rokoch ju dobyl. V 6 roku Chizkiju, to jest v 9 roku izraelského kráľa Hóšéu, Samária padla.
2Kr 17:6 Iz 20:1:
....asýrsky kráľ Sargon zaujal Samáriu a odvliekol Izraelcov do Asýrie. 

3226

 V 6 roku Chizkiju... 

3226

       
      2Kr 18:13; Iz 36:1
V 14 roku kráľa Chizkiju pritiahol asýrsky kráľ Sancheríb proti všetkým opevneným judským mestám a zmocnil sa ich. 

3234

     2Kr 20:6; Iz 38:5
Ajhľa, pridám k tvojmu veku 15 rokov. A vytrhnem teba i toto mesto z hrsti asýrskeho kráľa.

3234 - 3249

     

 

     vsuvka
narodenie Menaššeho 

3237

     2Kr 21:1; 2Kron 33:1
Menašše mal 12 rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval v Jeruzaleme 55 rokov. 

3249 - 3304

       
     vsuvka
narodenie Ámóna 

3282

     2Kr 21:19; 2Kron 33:21
Ámón mal 22 rokov, keď sa stal kráľom, a 2 roky kraľoval v Jeruzaleme. 

3304 - 3306

       
     vsuvka
narodenie Joziáša 

3298

     2Kr 22:1; 2Kron 34:1
Joziáš mal 8 rokov, keď sa stal kráľom, a 31 rokov kraľoval v Jeruzaleme. 

3306 - 3337

     

 

     vsuvka
narodenie Jóácháza 

3314

     2Kr 23:31; 2Kron 36:2
Jóácház mal 23 rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval 3 mesiace v Jeruzaleme. 

3337

       
     vsuvka
narodenie Jójákíma (Jehojákíma) 

3312

     2Kr 23:36; 2Kron 36:5
Jójákím (Jehojákím) mal 25 rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval 11 rokov v Jeruzaleme 

3337 - 3348

     vsuvka
začiatok vlády Nebúkadnecara 

3340

   

 2Kr 24:1-2
V roku 3 kraľovania judského kráľa Jehojákíma pritiahol babylonský kráľ Nebúkadnecar k Jeruzalemu a obkľúčil ho. Jójákím sa stal jeho poddaným na 3 roky. Potom sa znova vzbúril proti nemu.  Vtedy poslal Hospodin na neho lúpežné hordy Chaldejcov, hordy Sýrčanov, hordy Moábcov a hordy Ammóncov. Dan 1:1-2
V roku 3 kraľovania judského kráľa Jehojákíma prišiel babylonský kráľ Nebúkadnecar k Jeruzalemu a obkľúčil ho.
Pán mu vydal do rúk judského kráľa Jehojákíma i časť náčinia domu Božieho. Odniesol ich do krajiny Šineár, do domu svojho boha. Nádoby zaniesol do klenotnice svojho boha.

Skončenie slobody.

Nebúkadnecar bol zatiaľ len vodcom vojska. Vládol ešte Nabopolassar!

 Jer.29:10
Lebo takto vraví Hospodin: Keď sa doplní 70 rokov pre Babyloniu, navštívim vás a splním pri vás svoje zasľúbenia, že vás navrátim na toto miesto. (POZNÁMKA: -Týchto 70 rokov je iných, ako tie v Jer 25,12. Tieto sa týkajú trvania Babylonie. Jej vplyv začal tu, keď Jehojakím stratil slobodu a už si nemohol robiť čo chce. -Spolu s ním ju stratil aj celý Izrael!)

3340 - 3343

     Jer 46:2
V 4 roku judského kráľa Jojákíma, syna Joziášovho babylonský kráľ Nebúkadnecar porazil vojsko egyptského kráľa Nechu, ktoré bolo pri rieke Eufrat v Karkemiši.
 Jer 25:1:
Bol to 1 rok babylonského kráľa Nebúkadnecara. 

3341

       
     vsuvka
narodenie Jójáchína 

3330 (3340)

     2Kr 24:8; 2Kron 36:9
Jójáchín mal 18 (8) rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval 3 mesiace a 10 dní v Jeruzaleme.
 2Kr 24:12:
Nakoniec vyšiel judský kráľ Jójáchín k babylonskému kráľovi, on, jeho matka, jeho služobníci, jeho velitelia a jeho dvorania. Babylonský kráľ ho zajal v 8 roku svojho kraľovania.
 2Kron 36:10:
Na prelome roku poslal pre neho a dal ho dopraviť do Babylonu spolu so vzácnym náčiním domu Hospodinovho. Za kráľa nad Judskom a Jeruzalemom dosadil jeho brata Cidkiju. 

3348

       
     vsuvka
začiatok zajatia Ezechiela 

3350

     Ez 1:1-2
V 30 (?) roku, (skôr v 3 roku) keď som bol (Ezechiel) medzi zajatými... ...bol to 5 rok po zajatí kráľa Jojáchína 

3353

     Ez 4:5
Ja ti určujem roky ich viny počtom dní: 390 dní budeš znášať vinu domu Izraela. 

3743 ?

     Ez 4:6
Keď skončíš tieto dni, ľahneš si druhý raz, a to na pravý bok, a budeš znášať vinu domu Júdovho 40 dní. Určil som ti vždy deň za rok. 

3783 ?

     Ez 33:21
V jedenástom roku....nášho zajatia prišiel ku mne utečenec z Jeruzalema a povedal: Mesto je dobyté! (dobytie bolo v r. 3359) 

3361

     

 

     vsuvka
narodenie Cidkiju 

3327

     2Kr 24:18; 2Kron 36:11
 Jer 52:1
Cidkija mal 21 rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval v Jeruzaleme 11 rokov.

3348 - 3359

     2Kr 25:1; Jer 39:1
 Jer 52:4   
V 9 roku jeho kraľovania prišiel babylonský kráľ Nebúkadnecar s celým svojím vojskom proti Jeruzalemu. Utáboril sa pri ňom a vybudoval okolo neho val a obliehal ho.
 Jer 52:28:
Toto je počet ľudu, ktorý Nebúzaradán odviedol do zajatia: v 17 roku (Nebúkadnecara) tritisícdvadsaťtri Júdejcov, 

3357

     Jer 52:29
V 18 roku Nebúkadnecara (tj. v 10 roku judského kráľa Cidkiju Jer 32:1), osemstotridsaťdva osôb z Jeruzalema. 

3358

   

 2Kr 25:2; Jer 39:2
 Jer 52:5
V 11 roku Cidkiju vtrhli do mesta.
 2Kr 25:8; Jer 52:12:
Desiateho dňa piateho mesiaca - bol to 19 rok babylonského kráľa Nebúkadnecara - prišiel do Jeruzalema veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán, ktorý stál v službe babylonského kráľa. 

Zničenie Jeruzalema.

 Jer.25: 11-12
Celá táto krajina bude zboreniskom a pustatinou a tieto národy budú sedemdesiat rokov slúžiť babylonskému kráľovi.
 Po uplynutí sedemdesiatich rokov potrestám za ich vinu babylonského kráľa, i ten národ, i Chaldejsko - znie výrok Hospodinov - a obrátim ho na večnú púšť. (POZNÁMKA: -Toto je iných 70 rokov, než začalo už prv v Jer 29:10. -Tieto sa týkajú trosiek Jeruzalema a ostatných Judských miest. Tie sa dokončia až neskôr, než v roku 1 Kýra. Hovorí o tom Dan 9:1; Zach 1:7-12; Zach 7:1-5)

3359

       

 

 Obdobie exilu:

 
   ......................
 Jer 52:30
V 23 roku (Nebúkadnecara) Nebúzaradán odviedol z Júdejcov sedemstoštyridsaťpäť do zajatia. Dovedna štyritisícšesťsto osôb. 

3363

   
 2Kr 25:27; Jer 52:31
V 37 roku po odvlečení judského kráľa Jójáchína do zajatia - v roku keď sa stal kráľom omilostil babylonský kráľ Evíl Meródach judského kráľa Jójáchína a prepustil ho z väzenia. 

3385

   
   

 Poexilové obdobie:

 
   

 Jer.29:10   (proroctvo predtým):
Lebo takto vraví Hospodin: Keď sa doplní 70 rokov pre Babyloniu, navštívim vás a splním pri vás svoje zasľúbenia, že vás navrátim na toto miesto. (POZNÁMKA: -Týchto 70 rokov je iných, ako tie v Jer 25,12. Tieto sa týkajú trvania Babylonie. Jej vplyv začal v roku 3 Jehojakíma, kedy stratil slobodu a už si nemohol robiť čo chce. -Spolu s ním ju stratil aj celý Izrael! Týchto 70 rokov končí tu - v roku 1 perzského kráľa Kýra) 

 Ezd 1:1   (naplnenie):
V 1 roku perzského kráľa Kýra - aby sa naplnilo slovo Hospodinovo, povedané ústami Jeremiáša (tj. 70 rokov pre Babyloniu) - povzbudil Hospodin ducha perzského kráľa Kýra, a ten po celom svojom kráľovstve dal rozhlásiť a aj písomne oznámiť: ...(prepustenie zo zajatia)... 

Obnovenie slobody.

 Ezd 6:3; Ezd 5:13
V prvom roku vlády kráľa Kýra kráľ Kýros vydal tento rozkaz: Dom Boží v Jeruzaleme nech sa vystaví na mieste, kde obetujú obete; tam nech sa položia jeho základy; jeho výška nech je šesťdesiat lakťov, jeho šírka šesťdesiat lakťov.

3411

   

 Jer.25: 11-12   (predošlé proroctvo):
Celá táto krajina bude zboreniskom a pustatinou a tieto národy budú sedemdesiat rokov slúžiť babylonskému kráľovi.
 Po uplynutí 70 rokov potrestám za ich vinu babylonského kráľa, i ten národ, i Chaldejsko - znie výrok Hospodinov - a obrátim ho na večnú púšť. (POZNÁMKA: -Toto je iných 70 rokov, než začalo už prv v Jer 29:10. -Tieto sa týkajú trosiek Jeruzalema a ostatných Judských miest. Tie sa dokončia až neskôr, než v roku 1 Kýra. Hovorí o tom Dan 9:1; Zach 1:7-12; Zach 7:1-5)

 2Kron 36:21 
....Aby sa tak splnilo slovo Hospodinovo, vyslovené Jeremiášom, kým krajina ako náhradu nedostane všetky svoje sviatočné dni odpočinku. Po celý čas, kým bola pustá, odpočívala, aby sa naplnilo 70 rokov. 

 Dan 9:1-2:
V roku 1 Ahasvérovho (?) syna Dária z médskeho rodu, ktorý sa stal kráľom nad Chaldejskom, v 1 roku jeho kraľovania, ja, Daniel, som z kníh skúmal počet rokov, ktoré podľa Hospodinovho slova prorokovi Jeremiášovi mali uplynúť nad zrúcaninami Jeruzalema: 70 rokov. (POZNÁMKA: -Teda nebolo to v roku 1 Kýra)
Zach.1:7-12; Zach 7:1-5
 Dvadsiateho štvrtého dňa jedenásteho mesiaca, to jest mesiaca šebát, v roku 2 Dáriovej vlády zaznelo slovo Hospodinovo prorokovi Zachariášovi, synovi Iddovho syna Berechju, takto:....
....Anjel Hospodinov však odpovedal: Ó Hospodine mocností, kedy sa zmiluješ nad Jeruzalemom a nad judskými mestami, na ktoré sa už 70 rokov hneváš?

Obnovenie stavebnej činnosti (výslovné povolenie stavať):

Ezd 4:24
Tak sa zastavila práca na dome Božom v Jeruzaleme a stála až do roku 3 vlády perzského kráľa Dária. 

3429

 

 

Ezd 6:3; Ezd 5:13
Ale v roku 1 babylonského kráľa Kýra, vydal kráľ Kýros rozkaz vybudovať dom Boží.

3429

Ezd 3:8
V roku 2 po svojom príchode k domu Hospodinovmu v Jeruzaleme začali budovať dom Hospodinov 

3430

Ezd 4:24
Tak sa zastavila práca na dome Božom v Jeruzaleme a stála až do roku 3 vlády perzského kráľa Dária. 

3473

 Jan 2:20
...46 rokov budovali tento chrám.....

3458

Ezd 6:15
Dom bol dokončený v roku 6 kraľovania kráľa Dária. 

3458

 Ezd 7:7-8 
V roku 7 kráľa Artaxerxa vyšli aj niektorí Izraelci, kňazi aj levíti, vrátnici a chrámoví nevoľníci do Jeruzalema.
Do Jeruzalema prišiel v piatom mesiaci, a to v siedmom roku kráľovej vlády 

?

Neh 1:1 Neh 2:1
V mesiaci kislév 20-teho roku (Artaxerxa) bol (Nehemiáš) na kráľovskom hrade v Súsane. 

?

Neh 5:14
na 12 rokov ma kráľ ustanovil za miestodržiteľa v Judsku. Od 20 až do 32 roku kráľa Artaxerxa. 

?

 Neh 13:6
V roku 32 babylonského kráľa Artaxerxa som totiž odcestoval ku kráľovi, a po istom čase som si vyžiadal od neho voľno.

?

   

 Dan 9:25
Preto vedz a cháp: Odvtedy, čo vyšlo slovo o návrate a o vybudovaní Jeruzalema až po pomazanie kniežaťa, bude 7 týždňov (7x7=49 rokov).

3429 - 3478

 Dan 9:26
...Po 62 týždňoch (62x7=434 rokov) bude zabitý jeden pomazaný  a nebude ho.  (Ukrižovanie Ježiša Krista)

3478 - 3912

 Dan 9:26
Ukrižovanie Ježiša Krista.

3912

 Ak predpokladáme, že bo Ježiš ukrižovaný v roku 33 svojho života, tak jeho narodenie bolo v roku 3912 - 33 = 3879

3879