Choď na obsah Choď na menu
 


Boháči a cirkev

Podľa biblie je kresťanovi dovolené vlastniť majetok. Existujú  texty  popisujúce dokonca, že v prvej cirkvi boli boháči a písmo ich kvôli tomu nezatracuje. Sú ale vyzvaní, aby sa na svoj majetok nespoliehali, ale aby boli zdielni a podelili sa o majetok s potrebnými. ....Ten, kto to nedokáže, mal by majetok rozdať, lebo je mu prekážkou pre vstup do Božieho kráľovstva.


Podotýkam, že boháč nie je človek ktorý má čosi naviac nasporené, ale ten, kto je finančne nezávislý - tj. taký, ktorý z majetku vyžije na celý život bez toho, aby musel ešte niekedy pracovať.. Pavol hovorí o požehnani, hojnosti naplnení potrieb. Na mnohých miestach. Nedostatok považuje za dočasný stav (napr. skúšku).


AVŠAK:


Existuje vyšší level o ktorom hovorí Kristus: Keď niekto opustí všetko a pôjde za ním šíriť evanjelium. Spoliehať sa iba na vedenie Duchom Božím. O takom Ježiš povedal, že dostane 100 násobok toho, čo opustil. ....Takže ani takýto človek neskončil nedostatkom. 100 násobok je riadny nadbytok. ...S tým rozdielom, že pochádza od Boha a nie z vlastného úsilia dotyčného. Na to gulášmajstri nad bibliou často "zabúdajú". 


Sú istí ľudia ktorí robia z bible guláš a paušálne vzťahujú platnosť tohoto extrému na všetkých. Nie je to príkaz pre všetkých, podobne ako paušálne neplatí ani to, že Pavol zostal celý život bez ženy. Pavol píše: je to lepšia voľba, ale nie je to príkaz platný univerzálne. .....Skrátka, kto má na to vieru a odhodlanie, tak to poslúchne. Ten, kto to však neposlúchne, nie je kvôli tomu zatratený. Vybral si skrátka inú cestu. Nižší level.

Príkladom bohatého kresťana ktorého Pavol poznal, bol Filemon. Jemu adresoval jeden celý list. Nie je dlhý, preto ho sem kopírujem:

 

Pavol, väzeň Krista Ježiša, a brat Timotej milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi,sestre Apfii, nášmu spolubojovníkovi Archippovi a cirkvi, ktorá je v tvojom dome: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. Ďakujem svojmu Bohu vždy, keď ťa spomínam vo svojich modlitbách, keď počúvam o tvojej láske a viere, ktorú máš v Pána Ježiša a pre dobro všetkých svätých. Kiežby sa tvoja účasť na spoločnej viere prejavila v tom, že spoznáš, čo všetko dobré môžeme urobiť pre Krista. Veľmi som sa totiž zaradoval a povzbudil z tvojej lásky, brat môj, pretože sa vďaka tebe osviežili srdcia svätých. Hoci by som ti v Kristovi mohol smelo rozkázať, čo máš urobiť, pre lásku ja, Pavol, starec a teraz i väzeň pre Ježiša Krista radšej prosím: Prosím ťa za svoje dieťa Onezima, ktorého som splodil v putách. Kedysi ti bol neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne. Poslal som ti ho naspäť, je mi drahý ako moje srdce. Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi namiesto teba posluhoval, keď som v putách pre evanjelium. Ale nechcel som urobiť nič bez tvojho súhlasu, aby tvoja dobrota nebola vynútená, ale dobrovoľná. Veď azda preto načas odišiel, aby si ho prijal navždy,už nie ako otroka, ale viac ako otroka, ako milovaného brata, milého najmä mne, no tým viac tebe — aj podľa tela aj v Pánovi. Ak ma teda pokladáš za druha, prijmi ho ako mňa samotného.Ak ťa však v niečom poškodil alebo ak ti je niečo dlžen, pripíš to na môj účet. Ja, Pavol, píšem vlastnou rukou; ja to zaplatím. Nechcel by som ti pripomínať, že si mi dlžen aj samého seba. Áno, brat, kiežby som mal z teba úžitok v Pánovi. Poteš moje srdce v Kristovi!Písal som ti v dôvere v tvoju poslušnosť; veď viem, že urobíš aj viac, ako hovorím. Súčasne však prosím: Priprav mi pohostinné prístrešie. Lebo dúfam, že pre vaše modlitby vám budem vrátený ako dar. Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň v Kristovi Ježišovi,aj moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom.


....Máme tu akéhosi Filemona ktorého Pavol poznal a ten mal neveriaceho služobníka Onezima, ktorý sa obrátil cez Pavla. Pavol mu ho teda posiela späť ako "nového človeka" na ktorého sa už teraz môže spoľahnúť. Pavol bol dokonca ochotný za neho i zaplatiť nejaké škody (...o čo išlo, nevieme). Z toho vidím, že Pavol mal z čoho zaplatiť, takže asi nejakú rezervu mal.... Každopádne Filemon nepatril tiež k chudobným, nakoľko mal dokonca sluhu. A to nie je všetko. U boháča Filemona sa stretávala cirkev, čiže svoj dom (a určite aj pohostinnosť) poskytoval veriacim.