Choď na obsah Choď na menu
 


Chronologicka tabulka II

  Biblická chronologická tabuľka vs. egyptská iba s údajmi, ktoré bolo možné spárovať:

 

 Biblia - po časovom odmlčaní.

 Roky pr.n.l.

Egypt Roky
pr.n.l.
........................................................   ..............................................  
    Rozdiel oproti biblii je 40 rokov.  
    Dynastia 11a:  
    Mentuhotep I.
Sehertauej Antef I.
Vahanch Antef II.

Nachtnebtepnefer Antef III.
neisté
    Stredná ríša:  
    Dynastia 11b:  
    Nebhepetre Mentuhotep II.
Sanchkare Mentuhotep III.
Nebtauejre Mentuhotep IV.
2061-
 1M 11:20
Keď mal Reú 32 rokov, splodil Serúga. 

2080

   
 1M 11:21
Reú žil ešte 207 rokov po tom, ako splodil Serúga 

1873

   
 vsuvka
Celkove Reú žil 239 rokov 

2112-1873

   
 1M 11:22
Keď mal Serúg 30 rokov, splodil Náchóra. 

2050

 Nezaradený:
Kakare Antef
Menechkare Segersenej
Ijibchentre
  -1991
 1M 11:23
Serúg žil ešte 200 rokov po tom, ako splodil Náchóra 

1850

   
 vsuvka
Celkove Serúg žil 230 rokov 

2080-1850

   
    Dynastia 12:  
 1M 11:24
Keď mal Náchór 29 rokov, splodil Teracha. 

2021

 Amenemhet I. 1991–1962
 1M 11:25
Náchór žil ešte 119 rokov po tom, ako splodil Teracha 

1902

   
 vsuvka
Celkove Náchór žil 148 rokov 

2050-1902

   
    Senusret I. 1971–1926
 1M 11:26
Keď mal Terach 70 rokov splodil Abráma, Náchora a Hárána. 

1951

 Amenemhet II.  1929–1892
 1M 11:32
Terach žil celkom 205 rokov 

2021-1816

   
     Senusret II. 1897–1878
     Senusret III. 1878–1841

 Patriarchovia:

     
     ...40 ročný rozdiel pokračuje...  

 1M 12:4
Abrám mal 75 rokov, keď vyšiel z Cháránu....
 v.10:
...Abrám zišiel do Egypta... 

1876

Amenemhet III. 1844–1797
 1M 16:3
Vtedy Sáraj, žena Abrámova, vzala svoju slúžku, Egypťanku Hagaru - bolo to 10 rokov po tom, čo sa Abrám usadil v Kanaáne (mal teda 85 rokov) - a dala ju svojmu mužovi Abrámovi za ženu. 

1866

   
 1M 16:16
Abrám mal 86 rokov, keď mu Hagar porodila Izmaela. 

1865

   
 1M 17:1
Keď mal Abrám 90 rokov, zjavil sa mu Hospodin a riekol mu:.....
 v.10:
....Všetci mužovia medzi vami nech sú obrezaní.

1861

   
 1M 21:5
Abrahám mal 100 rokov, keď sa mu narodil Izák. 

1851

   
 1M 25:7
Počet rokov Abrahámovho života bol 175; 

1951-1776

   
    Amenemhet IV. 1799–1787
    Neferusobek 1787–1783
    Druhé prechodné obdobie  
    Dynastia 13: 1783–1640
 1M 25:26
Izák mal práve 60 rokov, keď sa narodili Jákob a Ézav.
 1791

Chutauejre Vegaf
Sechemkare Amenemhet Senebef
Sechemre Chutauej
Sechemkare Amenemhet V.
Sehetepibre II.
Iufni
Sanchibre Amenemhet VI.
Semenkare
Sehetepibre III. Harnedžheriotef
Suadžkare I.

 Nedžemibre
Chaanchre Sebekhotep I.
Raniseneb
Auibre Hor I.
Sedžefakare Amenemhet VII.
Sechemre Chutauej Sebekhotep II.
Veserkare Chendžer
Semenchkare Imirameša
Sehetepkare Antef IV.
...ibre Sutech I.
Sechemre Suadžtauej Sebekhotep III.
Chasechemre Neferhotep I.
Sahathor
Chaneferre Sebekhotep IV.
Chahetepre Sebekhotep V.
Vahibre Ibia
Merneferre Aj
Merhetepre Ini I.
Sanchenre Suadžtu
Mersechemre Ined

 
 1M 35:28
Izák sa dožil 180 rokov.
1851-1671

Suadžkare Hori
Merkaure Sebekhotep VI.
?
?
Džedanchre Mentuemsaf
?
Džedneferre Dedumose I.
...maatre Ibi II.
...ubenre Hor II.
Se...kare
Suahenre Senebmiu
?
?
Sechaenre I.
?
Mercheperre
Merkare

Nezaradení:

Amenej Kemau
Ibej
Aaken
Merhetepre In
Mersechemre Neferhotep II.
Sneferibre Senusret IV.
Džedhetepre Dedumose II.
Sechemre Sanchtauej Neferhotep III.
Meranchre Mentuhotep V.
Nerkare
Vesermontu
Sechemre Susertauej Sebekhotep VII.
Meršepsre Ini II.
Sudžare Mentuhotep VI.
Menchaure Senaaib
Maare Sebekhotep VIII.
Sechemre Neferchau Vepetuamsaf
Sebekaj
Chuiker

 
    Dynastia 14:  
 vsuvka
Začiatok Jákobovej služby u Lábana. -Jákob mal vtedy 71 a Izák 131 rokov.
 1720

Aasehre Nehesej
Chatejre
Nebfautre
Sehebre
Merdžefare
Suadžkare II.
Nebdžefaure
Vebenre
?
...džefare
...ubenre
Autibre
Heribre
Nebsenure
...re
Secheperenre
Džedcherure
Sanchibre
Kanefertemre
Sechem...re
Kakemutre
Neferibre
I...
Cha...re
Anchkare
Semen...re
Džed...re
...re
?
?
?
?
?
Senefer...re
Menibre
Džed...re
?
?
?
?

 Dynastia 14 bola súčasná s 13. alebo 15. dynastiou.
vsuvka
Jákob mal  91 rokov, keď sa narodil Jozef. 
1M 30:25
Jákob odchádza od Lábana, keď sa narodil Jozef
1M 31:38; 1M 31:41
Jákob odchádza od Lábana po 20-tich rokoch služby.
 1700 Inek
I...
Ip...
Hab
Sa
Hepu I.
Šemsu
Meni
Verka
?
?
...kare
...kare
?
...nre Hepu II.
...kare Nebnenati
...kare Bebnum
?
Iuf...
Sutech II.
Sunu
Hor III.
?
?
Nibef
?
Penensetensepet
Cherhebetšepsu
Chu...t
?
 
    Dynastia 15 - Hyksósska: 1640–1532
    ...40 ročný rozdiel pokračuje...  
 1M 37:2
...Keď mal Jozef 17 rokov,....pásol ovce.... 

1683

 ?
Maaibre Šeši
?
Meruserre Jakobher
?
Suserenre Chajan
?
Ienses
?
Nebchepešre Apopi I.
?
Aakenenre / Aauserre Apopi II.
Chamudej ...nechetej
Sekerher
Sechaenre

 15. dynatia boli súčasníci Jozefa.
    Dynastia 16 - Hyksósska: Súčasná s 15. dynastiou
 1M 41:29
Ajhľa, príde 7 veľmi úrodných rokov v celom Egypte.
 v.30:
Ale po nich nastane 7 rokov hladu a zabudne sa na všetku hojnosť v Egypte; hlad zmorí krajinu, ....
 v.46:
Jozef mal 30 rokov, keď stál pred faraónom, kráľom Egypta.

1670

?
?
Seket
Ar...
?
?
Nia...

 16. dynatia boli súčasníci Jozefa.

 1M 45:6
Lebo už 2 roky trvá hlad v krajine, a ešte 5 rokov nebude ani orby ani žatvy. ....
 v.11:
Budem ťa živiť (Jákoba) - lebo ešte 5 rokov potrvá hlad.....
 1M 47:9:
Jákob (keď stál pred faraónom) faraónovi odpovedal: Celý čas môjho putovania je 130 rokov.

VSUVKA:
  Jozef mal 39 rokov.

1661

Nezaradení králi:

Anather
Veseranati
Semken
Bebanch
Karu
Sneferanchre Pepi III.
Nebmaatre
Nikare II.
Meribre
Nebuanchre
Nefernecer Ahotepre
Aanecerre
Chauserre
Vadžed
Jakbam / Jakbal
Am / Joam
Nebuserre
Chamure
Vasa

 
 1M 47:28
Jákob žil v Egypte 17 rokov a celkový počet rokov Jákobovho života bol 147. 

1791-1644

   
       
 1M 50:22;  1M 50:26
Jozef žil 110 rokov. 

 1700-1590

   
     Dynastia 17:  1640–1550
   

Nebucheperre Antef V.
Sechemre Vahchau Rahotep
Sechemre Vadžchau Sebekemsaf I.
Sechemre Sementauej Džehutej
Sanchenre Mentuhotep VII.
Suadženre Nebirejrau I.
Neferkare Nebirejrau II.
Semenenre
Suserenre
Sechemre Šedtauej Sebekemsaf II.
Sechemre Vepmaat Antef VI.
Sechemre Hermaat Antef VII.
Senachtenre Tao I.
Sekenenre Tao II.
Vadžcheperre Kamose

 
     Nová ríša.  
    Dynastia 18:  
    ...40 ročný rozdiel pokračuje...  
 Začiatok útlaku. (2M.1,8)   Ahmose I.

Gardiner:
1575–1550
Baines:
1550–1525

    Amenhotep I. Gardiner:
1550–1528
Baines:
1525–1504
     Thutmose I. Gardiner:
1528–1510
Baines:
1504–1492

 Exodus:

     
 Vraždenie novorodencov.    Thutmose II.  Gardiner:
1510–1490
Baines:
1492–1479
 vsuvka
Narodenie Árona 

1529

   
 vsuvka
Narodenie Mojžiša 

1526

Hatšepsovet + Thutmose III. Gardiner:
1490–1468
Baines:
1473–1458
 Mojžišov útek do Midjánska   Thutmose III. Gardiner:
1490–1436
Baines:
1479–1425 
    Amenhotep II. Gardiner:
1436–1413
Baines:
1427–1401
    Thutmose IV. Gardiner:
1413–1405
Baines:
1401–1391

2M 12:40-41; 1M 15:13
Pobyt Izraelcov v Egypte trval 430 rokov.. Po 430 rokoch, práve v ten deň vyšli z Egypta.
 2M 7:7
Mojžiš mal 80 a Áron 83 rokov, keď hovorili s faraónom.


 POZNÁMKA:
Toto je kľúčový časový údaj, bez ktorého by sa nedalo pokračovať. Týchto 430 rokov pobytu Izraelcov v Egypte začalo už príchodom Abraháma do Egypta (1M 12,4) - a nie až Jákoba so synmi.  Prečo? -Lebo od príchodu Jakoba (1M 47:9) až  po exodus sa vystriedali len 4 generácie (napr.: 4M.26,57-61) a tie nemohli trvať až 430 rokov! -Preto som si vzal vzor od apoštola Pavla z listu Židom 7,9-10 kde hovorí,  že Lévi bol už v "bedrách" Abraháma, keď dával Melchisedechovi desiatok. -Potom teda nie len Lévi, ale aj všetci synovia Izraela boli v bedrách Abraháma - a to aj v čase, keď vstupoval prvý krát do Egypta. Tým vlastne začal ich pobyt tam. -Je tiež zaujímavé, že od Abrahámovho príchodu do Egypta po príchod Jákoba do Egypta je presne 215 rokov - čo je polovica zo 430. -Po exodus je potom ďaľších 215 rokov, čiže dohromady 430.

1446

 Amenhotep III.

Gardiner:
1405–1367

Baines:
1391–1353

 2M 40:17
v 2 roku bol postavený príbytok.... 
 4M 10:11
Roku 2 vystúpil oblak sponad príbytku svedectva.

1444

   
 5M 2:14 
Naše putovanie z Kádeš-Barnéy až po potok Zered trvalo 38 rokov. 

1406

 Amenhotep IV. / Achnaton

Gardiner:
1367–1350
Baines:
1353–1335

4M 32:13; (4M 14:33; 4M 14:34; Joz 5:6)
Potom vzbĺkol hnev Hospodinov proti Izraelu a nechal ich blúdiť púšťou 40 rokov, kým nevyhynulo celé pokolenie, ktoré páchalo, čo sa nepáčilo Hospodinovi. 

1446-1406

   
 4M 33:38-39 
kňaz Áron zomrel v 40 roku po vyjdení Izraelcov z Egypta... Áron mal 123 rokov, keď zomrel. 

1529-1406

   
 5M 34:7
Mojžiš mal 120 rokov, keď zomrel. 

1526-1406

   
       
 vsuvka
narodenie Káleba 

1484

   
 Joz 14:7 
Káleb syn Jefunneho hovorí: "Bol som 40 ročný, keď ma Mojžiš vyslal z Kádeš Barney prešpehovať krajinu..."
 Joz 14:10
Už je 45 rokov odvtedy, ako to zasľúbil Mojžišovi,... teraz mám 85 rokov.
(...rok 7 po prekročení Jordánu)

1399

   
 Joz 24:29  Sud 2:8
Józua, syn Núnov, zomrel vo veku 110 rokov.

1366 ?

   
     Smenchkare Gardiner:
1350–1347
Baines:
1335–1333
     Tutanchamon  Gardiner:
1347–1339
Baines:
1333–1323
    Aj Gardiner:
1339–1335
Baines:
1323–1319
    Haremheb Gardiner:
1335–1308
Baines:
1319–1307
       
       

 Sudcovia:

     
Sud 2:10-16 Keď celé toto pokolenie bolo pripojené  k svojim otcom, prišlo po ňom ďalšie.... v.16: Potom im Hospodin vzbudil sudcov...   
POZNÁMKA:
Nedá sa nadviazať na predošle údaje.

?

   
 Sud. 3:8
Tu vzplanul hnev Hospodinov proti Izraelcom a odovzdal ich do rúk Kúšán-Rišátajima, kráľa mezopotámskej Sýrie. Izraelci boli 8 rokov poddaní Kúšán-Rišátajimovi.

?

   
    Dynastia 19:  
 Sud. 3:9-11
 ...Hospodin vzbudil Izraelcom záchrancu, ktorý ich zachránil: Kenázovho syna Otníéla, Kálebovho mladšieho brata.....Vytiahol do boja a Hospodin dal Kúšán-Rišátajima, kráľa Sýrie, do jeho moci, a jeho ruka mocne doliehala na Kúšán-Rišátajima. Krajina mala 40 rokov pokoj. Potom Kenázov syn Otníél zomrel.

?

 Ramesse I. Gardiner:
- - - - -
Baines:
1307–1306
    Sethi I. Gardiner:
1309–1291
Baines:
1306–1290
 Sud 3:12.14
Keď Izraelci opäť robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi, Hospodin dal moábskemu kráľovi Eglónovi moc nad Izraelom,... Izraelci slúžili moábskemu kráľovi Eglónovi 18 rokov.

?

 Ramesse II. Gardiner:
1290–1224
Baines:
1290–1224
 Sud 3:15.30-31
...Hospodin im vzbudil záchrancu: Éhúda, syna Benjamínca Géru, ktorý bol ľavák.... Tak bol v ten deň pokorený Moáb pod moc Izraela a krajina mala pokoj na 80 rokov.  Po ňom nastúpil Anátov syn Šamgar; ten pobil šesťsto Filištíncov voliarskym bodlom, a tiež vyslobodil Izrael.

?

 Merenptah Gardiner:
1224–1214
Baines:
1224–1214
    Sethi II. Gardiner:
1214–1208
Baines:
1210–1204
    Amenmesse Gardiner:
?–?
Baines:
1214–1210
    Siptah Gardiner:
1208–1202
Baines:
1204–1198
    Tausret Gardiner:
1202–1194
Baines:
1198–1196
    Dynastia 20:  
    Setnacht Gardiner:
1184–1182
Baines:
1196–1194
 Sud 4:1-3
  Po smrti Éhúdovej Izraelci zase robili, čo je zlé v očiach Hospodinových. Preto ich Hospodin vydal do rúk kanaánskeho kráľa Jábína, ktorý panoval v Chácóre;.... a po 20 rokov tvrdo utláčal Izraelcov.

?

 Ramesse III. Gardiner:
1182–1151
Baines:
1194–1163
 Sud 4:4.6; 5:31c  
Prorokyňa Debora, Lappídótova žena, bola v tom čase sudkyňou v Izraeli..... Poslala po Báráka, syna Abínoámovho, zavolala ho z Kedeš-Naftálí...... Potom krajina mala pokoj na 40 rokov.

?

 Ramesse IV. Gardiner:
1151–1145
Baines:
1163–1156
    Ramesse V. Gardiner:
1145–1141
Baines:
1156–1151
    Ramesse VI. Gardiner:
1141–1134
Baines:
1151–1143
    Ramesse VII. Gardiner:
1134
Baines:
1143–1136
    Ramesse VIII. Gardiner:
1134
Baines:
1136–1131
    Ramesse IX. Gardiner:
1134–1117
Baines:
1131–1112
 Sud 6:1
Ale Izraelci robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Hospodin ich vydal na 7 rokov do rúk Midjáncom.

?

 Ramesse X. Gardiner:
1117–1114
Baines:
1112–1110
 Sud 8:28.32
Midjánci boli pokorení pred Izraelcami, takže viac nepozdvihli hlavu. Krajina mala 40 rokov pokoj, kým žil Gideon.... Gideon, syn Jóášov, zomrel vo vysokom veku a pochovali ho v hrobe jeho otca Jóáša v abíezerovskej Ofre.

 ?

 Ramesse XI.  Gardiner:
1114–1087
Baines:
1110–1070
 Sud 9:22
Keď Abímelech panoval 3 roky nad Izraelom, (...násilne uchvátil panstvo po Gedeonovi.).

?

   
 Soud 10:1-2  
Po Abímelechovi povstal na záchranu Izraela Tólá, syn Púna, syna Dódovho, Jissáchárovec. Býval v Šámíre na Efrajimskom pohorí. Spravoval Izrael 23 rokov. Keď zomrel, pochovali ho v Šámíre.

?

   
 Sud 10:3
Po ňom povstal Gileádovec Jáír a spravoval Izrael 22 rokov.

?

   
 Sud 10:5-8
 Keď Jáír zomrel, pochovali ho v Kámóne. Izraelci opäť robili to, čo sa nepáčilo Hospodinovi,.... vydal ich do rúk Filištíncov a do rúk Ammóncov. Tí sužovali a utláčali Izraelcov v tom čase; 18 rokov sužovali všetkých Izraelcov za Jordánom, v krajine Amorejcov v Gileáde.

?

   
 Sud 11:12.13.26
Jefte poslal poslov k ammónskemu kráľovi a odkázal mu: Čo my máme medzi sebou, že si prišiel ku mne napadnúť moju krajinu? Kráľ Ammóncov odpovedal Jefteho poslom: Izrael zabral moju krajinu, keď vychádzal z Egypta, od Arnónu až po Jabbok a po Jordán. Teraz mi to dobrovoľne vráť..... Prečo ste im ich neodňali vtedy, keď Izrael býval 300 rokov v Chešbóne a v jeho osadách, v Aróére a jeho osadách a vo všetkých mestách po oboch brehoch Arnónu?

?

   
    Tretie prechodné obdobie: 1070–655
    Dynastia 21: 1070–946
Sud 12:7
Jefte spravoval Izrael 6 rokov. Keď zomrel Gileádovec Jefte, pochovali ho v Gileáde, v jeho meste.

?

 Smendes I. (Nesbanebdžed I.) 1070–1044
Sud 12:8-10
Po ňom spravoval Izrael Ibcán z Betlehema..... Spravoval Izrael 7 rokov. Keď Ibcán zomrel, pochovali ho v Betleheme.

?

   
Sud 12:11-12
Po ňom spravoval Izrael Zebulúnec Élón. Spravoval Izrael 10 rokov. Keď Zebulúnec Élón zomrel, pochovali ho v Ajalóne v kraji zebulúnskom.

?

   
Sud 12:13-15
Po ňom spravoval Izrael Pireátončan Ábdón, Hillélov syn.... Spravoval Izrael 8 rokov. Keď Pireátončan Ábdón, Hillélov syn, zomrel, pochovali ho v Pireátone, v efrajimskej krajine na pohorí Amálékovcov.

?

   
Sud 13:1
Izraelci opäť robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi, a Hospodin ich vydal na 40 rokov do rúk Filištíncom.

?

   
Sud 15:19
A (Samson) spravoval Izrael v časoch Filištíncov 20 rokov.

?

   
1 Sam 4:15.17.18
  Éli bol už 98 (s 90) ročný. Oči mal strnulé a nevidel.... A posol odpovedal: Izrael uteká pred Filištíncami; ľud utrpel veľkú porážku a obaja tvoji synovia, Chofní a Pinchás, zahynuli; truhla Božia padla za korisť. Len čo spomenul truhlu Božiu, spadol Éli horeznačky zo stolca do brány, zlomil si väzy a zomrel, lebo bol starý a ťažký. On spravoval Izrael 40 (s 20) rokov.

?

   
1 Sam 6:1
Truhla Hospodinova bola v krajine Filištíncov 7 mesiacov.

?

   
1 Sam 7:2-3
Od toho dňa, čo truhla Hospodinova ostala v Kirjatjeáríme, uplynulo mnoho dní, ba prešlo už 20 rokov, a celý dom izraelský vzdychal za Hospodinom. Vtedy Samuel prehovoril k celému domu izraelskému: Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi,... vytrhne vás z ruky Filištíncov.

?

   
       
       

 Spojené kráľovstvo:

     
       
 1S 13:1
Už 1 rok bol Saul kráľom. -Keď  2 (druhý) rok kraľoval nad Izraelom 

1049

   
Sk 13:21
  od toho času žiadali si kráľa, a dal im Boh na 40 rokov Saula, syna Kízovho, muža z kmeňa Benjamínovho;
1050-1010 Amenemnesut (Neferkare) 1044–1040
 vsuvka
narodenie Íšbóšeta 

1050

   
 vsuvka
narodenie Dávida 

1040

   
 2S 2:10
Saulov syn Íšbóšet mal 40 rokov, keď sa stal kráľom nad Izraelom; kraľoval 2 roky. .... 

1010-1008

   
 2S 2:10-11; 2S 5:5; 1Kr 2:11; 1Kron 3:4; 1Kron 29:27
.... Ale Júdov dom sa držal Dávida. V Chebróne kraľoval (Dávid) nad Júdom 7,5 roka .... 

1010-1003

   
 2S 5:5; 1Kr 2:11; 1Kron 29:27
... a v Jeruzaleme kraľoval 33 rokov nad celým Izraelom a Júdom...
 1Kr 2:12:
Potom začal vládnuť Šalamún. 

1003-970

   
 2S 5:4; 1Kr 2:11; 1Kron 29:27
Dávid mal 30 rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval 40 rokov.

1010-970

 Psusennes I. 1040–994
    Amenemope 996–985
    Osorkon 985–979
       
       
1 Král 2:12
Potom si Šalamún zasadol na trón svojho otca Dávida a jeho kráľovstvo sa veľmi upevnilo.
970    

 1Kr 6:1; 1Kr 6:37; 2Kron 3:2
V roku 480 po vyjdení Izraela z Egypta, v roku 4 Šalamúnovho kraľovania nad Izraelom, začal Šalamún stavať dom Hospodinov.
POZNÁMKA:
Toto je kľúčový údaj, obchádzajúci celú dobu sudcov a prepájajúci kráľovskú s Mojžišovou. Keby sme ho nemali, nedalo by sa pokračovať.

966

   
 1Kr 6:38
V 11 roku dokončil dom. Staval ho 7 rokov.

959

   
 1Kr 11:42; 2Kron 9:30
Šalamún vládol v Jeruzaleme nad celým Izraelom 40 rokov. 

970-930

Siamon 979–960
    Psusennes II. 960–946
     Dynastia 22 946–736
    Šešonk I. 946–925

 
 

 

       

 Izraelské kráľovstvo

 

 Judské kráľovstvo

 
   ......................    ......................
     vsuvka
narodenie Rechabeáma 

2928

 1Kr 14:20
Járobeám kraľoval 22 rokov. Po smrti sa stal kráľom jeho syn Nádáb. 

2969 - 2991

 1Kr 14:21; 2Kron 12:13
Rechabeám mal 41 rokov, keď sa stal kráľom a 17 rokov kraľoval v Jeruzaleme nad Judskom. 

2969 - 2986

     1Kr 14:25; 2Kron 12:2
V 5 roku kráľa Rechabeáma vytiahol proti Jeruzalemu egyptský kráľ Šíšak 
http://www.hannibal.szm.com/syria-palestina.htm
http://www.murin.net/pyramidy/post-pyramid.htm
2974

925 (924) p.n.l.
V 18 roku Járobeáma... 

2987

 1Kr 15:1; 2Kron 13:1 
V 18 roku kráľa Járobeáma, syna Nebatovho, sa nad Júdom stal kráľom Abijám (Abija).
 1Kr 15:2; 2Kron 13:2:
3 roky kraľoval v Jeruzaleme.

2987 - 2990

       
 V 20 roku Járobeáma... 

2989

 1Kr 15:9
V 20 roku izraelského kráľa Járobeáma stal sa judským kráľom Ásá.
 1Kr 15:10; 2Kron 16:13:
41 rokov kraľoval v Jeruzaleme. Potom zomrel. 

2989 - 3030

       
 1Kr 15:25 
Járobeámov syn Nádáb sa stal kráľom nad Izraelom v 2 roku judského kráľa Ású a 2 roky kraľoval nad Izraelom.  

2991 - 2993

 v 2 roku Ású... 

2991

       
 1Kr 15:28 
Baša ho usmrtil (Nádába) v 3 roku judského kráľa Ású. Kráľom sa stal on.
 1Kr 15:33:
V 3 roku judského kráľa Ású sa stal na 24 rokov kráľom nad celým Izraelom v Tirci Achijov syn Baša. 

2992 - 3016

 v 3 roku Ású... 

2992

       
 1Kr 16:8 
V 26 roku judského kráľa Ású sa stal kráľom nad Izraelom v Tirci Bašov syn Élá, a to na 2 roky.
 1Kr 16:10:
...prišiel Zimrí, zasadil mu smrteľný úder v 27 roku judského kráľa Ásu, a stal sa po ňom kráľom. 

3015 - 3017

 V 26 roku Ású... 

3015

       
 1Kr 16:15
V 27 roku judského kráľa Ású sa stal na 7 dní kráľom v Tirci Zimrí. 

3016

 V 27 roku Ású... 

3016

       
 1Kr 16:23
V 31 roku judského kráľa Ású kráľom nad Izraelom na 12 rokov sa stal Omrí. V Tirci kraľoval 6 rokov. 

3016 - 3028

 V 31 roku Ású... 

3020

       
 1Kr 16:29
Acháb, syn Omrího, sa stal kráľom nad Izraelom v 38 roku judského kráľa Ásu. Nad Izraelom v Samárii kraľoval Acháb, syn Omrího, 22 rokov. 

3027 - 3049

 v 38 roku Ásu... 

3027

 1Kr 20:26
Na prelome roku Benhadad vykonal odvod Sýrčanov a pritiahol k Aféku do boja s Izraelom. 
   

 

       
     vsuvka
narodenie Jóšáfáta

2996

 vo 4 roku Achába... 

3031

 1Kr 22:41
Jóšáfát, syn Ásov, sa stal kráľom nad Júdom vo 4 roku izraelského kráľa Achába.
 1Kr 22:42; 2Kron 20:31:
Jóšáfát mal 35 rokov, keď sa stal kráľom, a v Jeruzaleme kraľoval 25 rokov. 

3031 - 3056

       
 1Kr 22:52 
Achazja, syn Achábov, sa stal kráľom v 17 roku judského kráľa Jóšáfáta a kraľoval nad Izraelom 2 roky.
 2Kr 1:17:
Aj zomrel podľa slova Hospodinovho, ktoré vyriekol Eliáš, a od 2 roku Jehóráma, syna judského kráľa Jóšáfáta, stal sa miesto neho kráľom jeho brat Jórám, lebo nemal syna.

3048 - 3050

 v 17 roku judského kráľa Jóšáfáta... 

3048

       
 2Kr 3:1
Jórám, syn Achábov, sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii v 18 roku judského kráľa Jóšáfáta a kraľoval 12 rokov. 

3049 - 3061

 v 18 roku judského kráľa Jóšáfáta...

3049

       
     vsuvka
narodenie Jehóráma

3022

 V 5 roku Jóráma... 

3054

 2Kr 8:16
V 5 roku Jóráma, syna izraelského kráľa Achába, keď Jóšáfát bol judským kráľom, kráľom sa stal judský kráľ Jehórám, syn Jóšáfátov.
 2Kr 8:17; 2Kron 21:5:
Mal 32 rokov keď sa stal kráľom a 8 rokov kraľoval v Jeruzaleme. 

3054 - 3062

       
     vsuvka
narodenie Achazju

3039 (3019)

 V 12 (11) roku izraelského kráľa Jóráma... 

3061 (3060)

 2Kr 8:25 2Kr 9:29
V 12 (11) roku izraelského kráľa Jóráma, syna Achabovho, kráľom sa stal judský kráľ Achazja, syn Jehórámov.
 2Kr 8:26 2Kron 22:2:
Achazja mal 22 (42) rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval 1 rok v Jeruzaleme. 

3061 - 3062

       
     2Kr 11:3 2Kron 22:12
Bol s ňou v dome Hospodinovom skrytý 6 rokov, kým Atalja kraľovala nad krajinou. 

3062 - 3068

     2Kr 11:4 2Kron 23:1
Na 7 rok poslal Jójádá a vzal k sebe veliteľov stotín Karijcov a drabantov, uviedol ich k sebe do domu Hospodinovho, uzavrel s nimi zmluvu, zaviazal ich prísahou v dome Hospodinovom a ukázal im kráľovského syna. 

3069

       
 2Kr 9:14; 2Kr 9:24
Jéhú začal vládnuť hneď po smrti Jóráma. (zasahuje sýrsky kráľ Chazáél.)
 2Kr 10:36:
Čas panovania Jéhúa nad Izraelom v Samárii bol 28 rokov. 

3061 - 3089

   
       
     vsuvka
narodenie Jóáša

3061

 v 7 roku Jéhúovom... 

3068

 2Kr 12:1; 2Kron 24:1
Jóáš sa stal kráľom, keď mal 7 rokov.
 2Kr 12:2; 2Kron 24:1:
Bolo to v 7 roku Jéhúovom, keď sa Jóáš stal kráľom, a kraľoval 40 rokov v Jeruzaleme. 

3068 - 3108

       
 2Kr 13:1
V 23 roku judského kráľa Jóáša, syna Achazjovho, sa kráľom nad Izraelom v Samárii stal Jóácház, syn Jéhúov; panoval 17 rokov. 

3091 - 3108

 V 23 roku judského kráľa Jóáša... 

3091

       
 2Kr 13:10
V 37 roku judského kráľa Jóáša sa v Samárii stal kráľom nad Izraelom Jóáš, syn Jóácházov, a panoval 16 rokov. 

3105 - 3121

 V 37 roku judského kráľa Jóáša... 

3105

       
     vsuvka
narodenie Amacju

3082

 V 2 roku izraelského kráľa Jóáša... 

3107

 2Kr 14:1 
V 2 roku izraelského kráľa Jóáša, syna Jóácházovho, stal sa kráľom judským kráľ Amacja, syn Jóášov.
 2Kr 14:2; 2Kron 25:1:
Mal 25 rokov, keď sa stal kráľom, a 29 rokov kraľoval v Jeruzaleme. 

3107 - 3136

 smrť Jóáša... 

3121

 2Kr 14:17; 2Kron 25:25
Judský kráľ Amacja, syn Jóášov, žil po smrti izraelského kráľa Jóáša, syna Joácházovho, 15 rokov. 

3121 - 3136

       
 2Kr 14:23
V 15 roku judského kráľa Amacju, syna Jóášovho, stal sa kráľom v Samárii Járobeám, syn izraelského kráľa Jóáša; panoval 41 rokov. 

3122 - 3163

 V 15 roku Amacju... 

3122

       
     vsuvka
narodenie Azarju (Uziju, Uzziju)

3120

 V 27 roku izraelského kráľa Járobeáma...? 

3149 ?

 2Kr 15:1 
V 27 roku izraelského kráľa Járobeáma stal sa kráľom judský kráľ Azarja (Uzija, Uzzija), syn Amacjov.
2Kr 15:2; 2Kron 26:1; 2Kron 26:3:
Keď sa stal kráľom, mal 16 rokov, a kraľoval 52 rokov v Jeruzaleme. 

3136 - 3188

       
 2Kr 15:8
V 38 roku judského kráľa Azarju stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Járobeámov syn Zecharja. Panoval 6 mesiacov. 

3174 (+0,5)

 V 38 roku Azarju... 

3174

       
 2Kr 15:13
Šallum, syn Jábéšov, stal sa kráľom v 39 roku judského kráľa Uziju (Azarja) a kraľoval 1 mesiac v Samárii. 

3175 (+0,6)

 v 39 roku Uziju (Azarja)... 

3175

       
 2Kr 15:17
V 39 roku judského kráľa Azarju stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Menachém, syn Gádiho; panoval 10 rokov. 

3175 - 3185

 V 39 roku Azarju... 

3175

       
 2Kr 15:23
V 50 roku judského kráľa Azarju stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Pekachja, syn Menachémov. Panoval 2 roky. 

3186 - 3188

 V 50 roku Azarju... 

3186

       
 2Kr 15:27 
V 52 roku judského kráľa Azarju stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Pekach, syn Remaljov. Panoval 20 rokov. ... 

3188 - 3208

 V 52 roku Azarju... 

3188

       
     vsuvka
narodenie Jótáma

3165

 V 2 roku Pekacha... 

3190

 2Kr 15:32 
V 2 roku izraelského kráľa Pekacha, syna Remaljovho, sa stal kráľom Jótám, syn judského kráľa Uziju.
 2Kr 15:33; 2Kron 27:1:
Keď sa Jótám stal kráľom, mal 25 rokov, a kraľoval 16 rokov v Jeruzaleme. 

3190 - 3206

       
     vsuvka
narodenie Ácháza

3185 (3180)

 V 17 roku Pekacha... 

3205

 2Kr 16:1 
V 17 roku Pekacha, syna Remaljovho, stal sa kráľom judský kráľ Ácház, syn Jótámov.
 2Kr 16:2; 2Kron 28:1:
Keď sa Ácház stal kráľom, mal 20 (25) rokov, a kraľoval 16 rokov v Jeruzaleme. 

3205 - 3221

     Iz 7:1
 Za dní judského kráľa Ácháza, syna Uzijovho syna Jótáma, pritiahol sýrsky kráľ Recín... 
 
     Iz 7:8
Lebo hlavou Sýrie je Damask a hlavou Damasku je Recín. Po 65 rokoch Efrajim bude rozbitý, nebude národom. 
 
       
 2Kr 17:1
V 12 roku judského kráľa Ácháza stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Hóšéa, syn Élov. Panoval 9 rokov.
 2Kr 15:30:
...Vtedy Hóšéa, syn Élov, zosnoval sprisahanie proti Pekachovi, synovi Remaljovmu, a zabil ho. Keď ho usmrtil, stal sa miesto neho kráľom v 20 roku Jótáma, syna Uzijovho. 

3217 - 3210

 V 12 roku Ácháza...
(v 20 roku Jótáma...)

3217

       
     vsuvka
narodenie Chizkiju

3195

 V 3 roku Hóšéu... 

3220

 2Kr 18:1 
V 3 roku izraelského kráľa Hóšéu, syn Élovho, stal sa kráľom Chizkija, syn judského kráľa Ácháza.
 2Kr 18:2; 2Kron 29:1:
Chizkija sa stal kráľom 25 ročný a 29 rokov kraľoval v Jeruzaleme. 

3220 - 3249

     

 

 2Kr 18:9
Vo 4 roku kráľa Chizkiju, ktorý bol 7 rokom izraelského kráľa Hóšéu, syna Élovho, pritiahol asýrsky kráľ Šalmaneser proti Samárii a obliehal ju. ... 

3224

 Vo 4 roku Chizkiju...

3224

 2Kr 18:10   2Kr 17:5
...Po 3 rokoch ju dobyl. V 6 roku Chizkiju, to jest v 9 roku izraelského kráľa Hóšéu, Samária padla.
2Kr 17:6 Iz 20:1:
....asýrsky kráľ Sargon zaujal Samáriu a odvliekol Izraelcov do Asýrie. 

3226

 V 6 roku Chizkiju... 

3226

       
      2Kr 18:13; Iz 36:1
V 14 roku kráľa Chizkiju pritiahol asýrsky kráľ Sancheríb proti všetkým opevneným judským mestám a zmocnil sa ich. 

3234

     2Kr 20:6; Iz 38:5
Ajhľa, pridám k tvojmu veku 15 rokov. A vytrhnem teba i toto mesto z hrsti asýrskeho kráľa.

3234 - 3249

     

 

     vsuvka
narodenie Menaššeho 

3237

     2Kr 21:1; 2Kron 33:1
Menašše mal 12 rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval v Jeruzaleme 55 rokov. 

3249 - 3304

       
     vsuvka
narodenie Ámóna 

3282

     2Kr 21:19; 2Kron 33:21
Ámón mal 22 rokov, keď sa stal kráľom, a 2 roky kraľoval v Jeruzaleme. 

3304 - 3306

       
     vsuvka
narodenie Joziáša 

3298

     2Kr 22:1; 2Kron 34:1
Joziáš mal 8 rokov, keď sa stal kráľom, a 31 rokov kraľoval v Jeruzaleme. 

3306 - 3337

     

 

     vsuvka
narodenie Jóácháza 

3314

     2Kr 23:31; 2Kron 36:2
Jóácház mal 23 rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval 3 mesiace v Jeruzaleme. 

3337

       
     vsuvka
narodenie Jójákíma (Jehojákíma) 

3312

     2Kr 23:36; 2Kron 36:5
Jójákím (Jehojákím) mal 25 rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval 11 rokov v Jeruzaleme 

3337 - 3348

     vsuvka
začiatok vlády Nebúkadnecara 

3340

   

 2Kr 24:1-2
V roku 3 kraľovania judského kráľa Jehojákíma pritiahol babylonský kráľ Nebúkadnecar k Jeruzalemu a obkľúčil ho. Jójákím sa stal jeho poddaným na 3 roky. Potom sa znova vzbúril proti nemu.  Vtedy poslal Hospodin na neho lúpežné hordy Chaldejcov, hordy Sýrčanov, hordy Moábcov a hordy Ammóncov. Dan 1:1-2
V roku 3 kraľovania judského kráľa Jehojákíma prišiel babylonský kráľ Nebúkadnecar k Jeruzalemu a obkľúčil ho.
Pán mu vydal do rúk judského kráľa Jehojákíma i časť náčinia domu Božieho. Odniesol ich do krajiny Šineár, do domu svojho boha. Nádoby zaniesol do klenotnice svojho boha.

Skončenie slobody.

Nebúkadnecar bol zatiaľ len vodcom vojska. Vládol ešte Nabopolassar!

 Jer.29:10
Lebo takto vraví Hospodin: Keď sa doplní 70 rokov pre Babyloniu, navštívim vás a splním pri vás svoje zasľúbenia, že vás navrátim na toto miesto. (POZNÁMKA: -Týchto 70 rokov je iných, ako tie v Jer 25,12. Tieto sa týkajú trvania Babylonie. Jej vplyv začal tu, keď Jehojakím stratil slobodu a už si nemohol robiť čo chce. -Spolu s ním ju stratil aj celý Izrael!)

3340 - 3343

     Jer 46:2
V 4 roku judského kráľa Jojákíma, syna Joziášovho babylonský kráľ Nebúkadnecar porazil vojsko egyptského kráľa Nechu, ktoré bolo pri rieke Eufrat v Karkemiši.
 Jer 25:1:
Bol to 1 rok babylonského kráľa Nebúkadnecara. 

3341

       
     vsuvka
narodenie Jójáchína 

3330 (3340)

     2Kr 24:8; 2Kron 36:9
Jójáchín mal 18 (8) rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval 3 mesiace a 10 dní v Jeruzaleme.
 2Kr 24:12:
Nakoniec vyšiel judský kráľ Jójáchín k babylonskému kráľovi, on, jeho matka, jeho služobníci, jeho velitelia a jeho dvorania. Babylonský kráľ ho zajal v 8 roku svojho kraľovania.
 2Kron 36:10:
Na prelome roku poslal pre neho a dal ho dopraviť do Babylonu spolu so vzácnym náčiním domu Hospodinovho. Za kráľa nad Judskom a Jeruzalemom dosadil jeho brata Cidkiju. 

3348

       
     vsuvka
začiatok zajatia Ezechiela 

3350

     Ez 1:1-2
V 30 (?) roku, (skôr v 3 roku) keď som bol (Ezechiel) medzi zajatými... ...bol to 5 rok po zajatí kráľa Jojáchína 

3353

     Ez 4:5
Ja ti určujem roky ich viny počtom dní: 390 dní budeš znášať vinu domu Izraela. 

3743 ?

     Ez 4:6
Keď skončíš tieto dni, ľahneš si druhý raz, a to na pravý bok, a budeš znášať vinu domu Júdovho 40 dní. Určil som ti vždy deň za rok. 

3783 ?

     Ez 33:21
V jedenástom roku....nášho zajatia prišiel ku mne utečenec z Jeruzalema a povedal: Mesto je dobyté! (dobytie bolo v r. 3359) 

3361

     

 

     vsuvka
narodenie Cidkiju 

3327

     2Kr 24:18; 2Kron 36:11
 Jer 52:1
Cidkija mal 21 rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval v Jeruzaleme 11 rokov.

3348 - 3359

     2Kr 25:1; Jer 39:1
 Jer 52:4   
V 9 roku jeho kraľovania prišiel babylonský kráľ Nebúkadnecar s celým svojím vojskom proti Jeruzalemu. Utáboril sa pri ňom a vybudoval okolo neho val a obliehal ho.
 Jer 52:28:
Toto je počet ľudu, ktorý Nebúzaradán odviedol do zajatia: v 17 roku (Nebúkadnecara) tritisícdvadsaťtri Júdejcov, 

3357

     Jer 52:29
V 18 roku Nebúkadnecara (tj. v 10 roku judského kráľa Cidkiju Jer 32:1), osemstotridsaťdva osôb z Jeruzalema. 

3358

   

 2Kr 25:2; Jer 39:2
 Jer 52:5
V 11 roku Cidkiju vtrhli do mesta.
 2Kr 25:8; Jer 52:12:
Desiateho dňa piateho mesiaca - bol to 19 rok babylonského kráľa Nebúkadnecara - prišiel do Jeruzalema veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán, ktorý stál v službe babylonského kráľa. 

Zničenie Jeruzalema.

 Jer.25: 11-12
Celá táto krajina bude zboreniskom a pustatinou a tieto národy budú sedemdesiat rokov slúžiť babylonskému kráľovi.
 Po uplynutí sedemdesiatich rokov potrestám za ich vinu babylonského kráľa, i ten národ, i Chaldejsko - znie výrok Hospodinov - a obrátim ho na večnú púšť. (POZNÁMKA: -Toto je iných 70 rokov, než začalo už prv v Jer 29:10. -Tieto sa týkajú trosiek Jeruzalema a ostatných Judských miest. Tie sa dokončia až neskôr, než v roku 1 Kýra. Hovorí o tom Dan 9:1; Zach 1:7-12; Zach 7:1-5)

3359

       

 

 

 Obdobie exilu:

 
   ......................
 Jer 52:30
V 23 roku (Nebúkadnecara) Nebúzaradán odviedol z Júdejcov sedemstoštyridsaťpäť do zajatia. Dovedna štyritisícšesťsto osôb. 

3363

   
 2Kr 25:27; Jer 52:31
V 37 roku po odvlečení judského kráľa Jójáchína do zajatia - v roku keď sa stal kráľom omilostil babylonský kráľ Evíl Meródach judského kráľa Jójáchína a prepustil ho z väzenia. 

3385

   
   

 Poexilové obdobie:

 
   

 Jer.29:10   (proroctvo predtým):
Lebo takto vraví Hospodin: Keď sa doplní 70 rokov pre Babyloniu, navštívim vás a splním pri vás svoje zasľúbenia, že vás navrátim na toto miesto. (POZNÁMKA: -Týchto 70 rokov je iných, ako tie v Jer 25,12. Tieto sa týkajú trvania Babylonie. Jej vplyv začal v roku 3 Jehojakíma, kedy stratil slobodu a už si nemohol robiť čo chce. -Spolu s ním ju stratil aj celý Izrael! Týchto 70 rokov končí tu - v roku 1 perzského kráľa Kýra) 

 Ezd 1:1   (naplnenie):
V 1 roku perzského kráľa Kýra - aby sa naplnilo slovo Hospodinovo, povedané ústami Jeremiáša (tj. 70 rokov pre Babyloniu) - povzbudil Hospodin ducha perzského kráľa Kýra, a ten po celom svojom kráľovstve dal rozhlásiť a aj písomne oznámiť: ...(prepustenie zo zajatia)... 

Obnovenie slobody.

 Ezd 6:3; Ezd 5:13
V prvom roku vlády kráľa Kýra kráľ Kýros vydal tento rozkaz: Dom Boží v Jeruzaleme nech sa vystaví na mieste, kde obetujú obete; tam nech sa položia jeho základy; jeho výška nech je šesťdesiat lakťov, jeho šírka šesťdesiat lakťov.

3411

   

 Jer.25: 11-12   (predošlé proroctvo):
Celá táto krajina bude zboreniskom a pustatinou a tieto národy budú sedemdesiat rokov slúžiť babylonskému kráľovi.
 Po uplynutí 70 rokov potrestám za ich vinu babylonského kráľa, i ten národ, i Chaldejsko - znie výrok Hospodinov - a obrátim ho na večnú púšť. (POZNÁMKA: -Toto je iných 70 rokov, než začalo už prv v Jer 29:10. -Tieto sa týkajú trosiek Jeruzalema a ostatných Judských miest. Tie sa dokončia až neskôr, než v roku 1 Kýra. Hovorí o tom Dan 9:1; Zach 1:7-12; Zach 7:1-5)

 2Kron 36:21 
....Aby sa tak splnilo slovo Hospodinovo, vyslovené Jeremiášom, kým krajina ako náhradu nedostane všetky svoje sviatočné dni odpočinku. Po celý čas, kým bola pustá, odpočívala, aby sa naplnilo 70 rokov. 

 Dan 9:1-2:
V roku 1 Ahasvérovho (?) syna Dária z médskeho rodu, ktorý sa stal kráľom nad Chaldejskom, v 1 roku jeho kraľovania, ja, Daniel, som z kníh skúmal počet rokov, ktoré podľa Hospodinovho slova prorokovi Jeremiášovi mali uplynúť nad zrúcaninami Jeruzalema: 70 rokov. (POZNÁMKA: -Teda nebolo to v roku 1 Kýra)
Zach.1:7-12; Zach 7:1-5
 Dvadsiateho štvrtého dňa jedenásteho mesiaca, to jest mesiaca šebát, v roku 2 Dáriovej vlády zaznelo slovo Hospodinovo prorokovi Zachariášovi, synovi Iddovho syna Berechju, takto:....
....Anjel Hospodinov však odpovedal: Ó Hospodine mocností, kedy sa zmiluješ nad Jeruzalemom a nad judskými mestami, na ktoré sa už 70 rokov hneváš?

Obnovenie stavebnej činnosti (výslovné povolenie stavať):

Ezd 4:24
Tak sa zastavila práca na dome Božom v Jeruzaleme a stála až do roku 3 vlády perzského kráľa Dária. 

3429

 

 

Ezd 6:3; Ezd 5:13
Ale v roku 1 babylonského kráľa Kýra, vydal kráľ Kýros rozkaz vybudovať dom Boží.

3429

Ezd 3:8
V roku 2 po svojom príchode k domu Hospodinovmu v Jeruzaleme začali budovať dom Hospodinov 

3430

Ezd 4:24
Tak sa zastavila práca na dome Božom v Jeruzaleme a stála až do roku 3 vlády perzského kráľa Dária. 

3473

 Jan 2:20
...46 rokov budovali tento chrám.....

3458

Ezd 6:15
Dom bol dokončený v roku 6 kraľovania kráľa Dária. 

3458

 Ezd 7:7-8 
V roku 7 kráľa Artaxerxa vyšli aj niektorí Izraelci, kňazi aj levíti, vrátnici a chrámoví nevoľníci do Jeruzalema.
Do Jeruzalema prišiel v piatom mesiaci, a to v siedmom roku kráľovej vlády 

?

Neh 1:1 Neh 2:1
V mesiaci kislév 20-teho roku (Artaxerxa) bol (Nehemiáš) na kráľovskom hrade v Súsane. 

?

Neh 5:14
na 12 rokov ma kráľ ustanovil za miestodržiteľa v Judsku. Od 20 až do 32 roku kráľa Artaxerxa. 

?

 Neh 13:6
V roku 32 babylonského kráľa Artaxerxa som totiž odcestoval ku kráľovi, a po istom čase som si vyžiadal od neho voľno.

?

   

 Dan 9:25
Preto vedz a cháp: Odvtedy, čo vyšlo slovo o návrate a o vybudovaní Jeruzalema až po pomazanie kniežaťa, bude 7 týždňov (7x7=49 rokov).

3429 - 3478

 Dan 9:26
...Po 62 týždňoch (62x7=434 rokov) bude zabitý jeden pomazaný  a nebude ho.  (Ukrižovanie Ježiša Krista)

3478 - 3912

 Dan 9:26
Ukrižovanie Ježiša Krista.

3912

 Ak predpokladáme, že bo Ježiš ukrižovaný v roku 33 svojho života, tak jeho narodenie bolo v roku 3912 - 33 = 3879

3879