Choď na obsah Choď na menu
 


Cirkev, stĺp a opora pravdy.

Katolícky argument:
Pavol v 1 liste Timotejovi 3: 1-15 nazýva apoštolské cirkvi v prvom storočí ako Boží dom, ktorý nazýva stĺpom a oporou pravdy. Lenže keď tieto apoštolské cirkvi v druhom storočí a v ďalších storočiach upadli do herézie (začali učiť protibiblické učenie ), prečo ich potom Pavol nazval stĺpom a oporou pravdy ? Nedáva totiž žiaden zmysel aby Boh nazýval niekoho, kto krátko po smrti apoštolov upadne do herézie, stĺpom a oporou pravdy. Keď teda Pavol nazval apoštolské cirkvi (katolícku cirkev) stĺpom a oporou pravdy, je prirodzené, že toto jeho slovo pre apoštolské cirkvi stále platí aj v súčasnosti (Pavol totiž svoje slovo neodvolal, ani inde v Písme nezrušil) a teda apoštolské cirkvi v súčasnosti (katolícka cirkev) sú stále stĺpom a oporou pravdy!!!

Odpoveď:
Pavol nepíše "apoštolská cirkev je stĺp a opora pravdy", ale "cirkev živého Boha, je stĺp a opora pravdy". Cirkev patrí Bohu, nie apoštolom. Apoštolovia sú iba správcovia v cirkvi (Sk.20,28). Cirkev sa podriaďuje Kristovi (Efez 5,24) a Kristus je jej hlavou (Kol 1,18). Pavol cirkev definoval, ako posvätenú v Kristu Ježišovi, ktorá vzýva meno Ježiša Krista na každom mieste (1 Kor 1.2) To ale nie je prípad Rímskokatolíckej cirkvi, ktorá vzýva aj Máriu, svätých, relikvie atď. Cirkev o ktorej Pavol píše v 1 liste Timotejovi 3,15 je stĺpom pravdy - tj. taká, ktorá zostáva v učení apoštolov. V učení zapísanom v Novej Zmluve. To vylučuje Rímskokatolícku cirkev. Tá v tom učení nezostáva. O nej platí čo písal Ján:

2Jn 1:9
Každý, kto ide ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha. Kto zostáva v učení Kristovom, ten má Otca i Syna.

RKC teda nemá Boha. Nezáleží na tom, že sa odvoláva na apoštolskú postupnosť. Nezostala v učení apoštolov, zašla ďalej. Apoštolská postupnosť nie je zárukou pravdy. Nezáleží na nej, ale na pravde. Sám Pavol povedal, že aj spomedzi starších zborov povstanú tí, čo budú učiť prevrátené veci (Sk 20,30). Pavol dokonca cirkvi v Galácii povedal, že keby aj on sám zvestoval niečo iné, než sa už naučili, nech je prekliaty. Z toho priamo vyplýva, že na apoštolskej postupnosti nezáleží, ale na učení pravdy. Takú cirkev, ktorá učí iné veci než sú v biblii, teda netreba počúvať, či dokonca chodiť do nej.