Choď na obsah Choď na menu
 


Hovoril s Mojžišom z kríku anjel?

Svedkovia Jehovovi tvrdia, že k Mojžišovi sa z horiaceho kríku prihováral anjel. Argumentujú týmto textom:
 

Skutky 7,30-35
A keď minulo štyridsať rokov, ukázal sa mu na púšti vrchu Sinaj anjel Pánov v plameni horiaceho kra. Keď to Mojžiš uvidel, divil sa tomu videniu. A keď podišiel, aby sa pozrel, ozval sa k nemu hlas Pánov: Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov. I preľakol sa Mojžiš a neodvážil sa pozrieť (v tú stranu).Pán mu však hovoril (ďalej): Zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. Videl som, videl, ako zle zachádzajú s mojím ľudom v Egypte, a počul som jeho stonanie; preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil. A teraz poď, pošlem ťa do Egypta. Toho Mojžiša teda, ktorého zapreli, keď mu povedali: Kto ťa ustanovil za vladára a sudcu? toho ako vodcu a vysloboditeľa poslal skrze anjela, ktorý sa mu ukázal v kre.

 

   Text hovorí, že anjel sa Mojžišovi iba ukázal, nie k nemu hovoril. Viď citát: "ukázal sa mu..... anjel Pánov v plameni horiaceho kra". Samotný hlas bol ale Boží, nie anjelov. Viď citát: "ozval sa k nemu hlas Pánov". Keď raz biblia hovorí, že to bol hlas Pánov, tak to bol hlas Pánov. Je zbytočné za tým hľadať niečo iné (napr. toho anjela). Jedine, že by bolo v texte klamstvo, ale to ako veriaci vylučujem.
 

Svedkovia Jehovovi sa ohradzujú ku tomu takto:
 

"v horiacom kri sa ozval "Pravý Boh",...ale to bol v skutočnosti anjel, ako hovorí iná správa! "Zákon bol odovzdaný Bohom",....ale iná správa hovorí,že "prostredníctvom anjelov"!"
 

....Inými slovami SJ veria, že sú v biblii rozpory a že si protirečí. Píše sa tam Boh, ale v skutočnosti to nie je Boh. Je tam mylná informácia. -Je to skutočne pravda? Sú v biblii rozpory? Nie. Platí totiž oboje. Anjel iba sprostredkoval ten hlas. Hlas bol skutočne Boží. Niečo, ako "priamy prenos z neba prostredníctvom anjelov".   -Netýkalo sa to len hlasu, ale aj Božej podoby, ktorú videli starší Izraela na vrchu Sinaj:
 

Exodus 24,10-11
...A videli Boha Izraelovho, a pod jeho nohami bolo čosi ako dielo jasnosti zafíra a ako samo nebo čo do čistoty. A na kniežatá synov Izraelových nevystrel svojej ruky, hoci videli Boha, a jedli a pili.

 

...Takže je to pravda. Ozval sa Boh a videli Boha. Ale zároveň platí aj to, že sa to stalo prostredníctvom anjelov. Nebol to však anjel, ktorého počuli a videli na Sinaji, ale anjelom sprostredkované videnie Boha. Anjel to len sprostredkoval. Preniesol na Zem, aby ho počuli. -Rovnako aj v prípade Zjavenia Jána, sprostredkúval anjel Jánovi videnie Boha na tróne. Nebol to anjel na tom tróne, ale skutočne Boh. Anjel to Jánovi len ukazoval:
 

Zjv 22:8
A ja, Ján, som to videl a počul. A keď som to počul a videl, padol som, aby som sa klaňal pred nohami anjela, ktorý mi to ukazoval. Ale mi povedal: Hľaď, neurob toho! Lebo som tvoj spolusluha a tvojich bratov prorokov a tých, ktorí ostríhajú slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj!

 

....Súčasťou toho ukazovania, bolo aj videnie Boha na tróne, veľmi podobné tomu, ktoré videli starší na vrchu Sinaj:
 

Zjv 4:2-6
Hľa, trón stál na nebi a na tróne bol Sediaci.  Sediaci bol na pohľad podobný kameňu jaspisu a karneolu a vôkol trónu bola dúha podobná smaragdu. .....a pred trónom sa rozprestieralo sklené more, podobné kryštálu.

Zjv 20:11
Potom som videl veľký, biely trón a Toho, ktorý sedel na ňom.

 

....Takto to teda funguje. Anjel sprostredkúva videnie Boha na tróne + jeho hovoriaci hlas. Tak to bolo aj v prípade hovoriaceho kra Mojžišovi, či videnia Boha na vrchu Sinaj. Nebol to anjel kto hovoril. On to len prenášal. Sprostredkúval. Bol prostredník. Hlas bol naozaj Boží. Inak by biblia klamala a protirečila si. Tomu veria svedkovia Jehovovi.

 

 Bola teda vôbec nejaká viditeľná činnosť aj anjelov v tých zjaveniach na Sinaji? -Áno, bola. Už som spomínal napríklad horiaci ker. Samotný zjav horiaceho kra robil anjel: "ukázal sa mu..... anjel Pánov v plameni horiaceho kra" (Sk 7,30) Našli by sa samozrejme aj ďalšie prejavy. Napr oblakový stĺp Ex 14,19: "Vtedy sa pohol anjel Boží, ktorý išiel pred táborom Izraelovým, a obrátiac sa išiel za nimi a tak prešiel oblakový stĺp zpopred nich a stál za nimi"

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.