Choď na obsah Choď na menu
 


01.jpgCitát:
Proč prorok Owuor křtí znovu lidi, kteří už byli biblicky pokřtěni. Podle Římanům 6,3–4 je jasné, že křest ve vodě představuje pohřeb starého člověka a povstání nového, který žije Bohu. Ptám se: kolikrát se koná pohřeb mrtvého člověka? Odpověď je jednoznačná - jednou.                       

Odpoveď:
Ano, je len "jeden Pán, jedna viera, jeden krst" (Ef 4,5). Platí to za predpokladu, že človek v tejto viere ZOSTANE. V opačnom prípade platí: "Lebo keď dobrovoľne hrešíme po prijatí známosti pravdy, nepozostáva už viacej obeti za hriechy" (Hebr.10, 26); "Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na odiv." (Hebr.6,4-6)
....Čiže keď niekto odpadne, je platnosť pôvodného zrušená. Vinou toho človeka, ktorý odpadol. Ak sa taký chce vrátiť, je to ako keby chcel znovu križovať Krista. Vystavuje ho tak potupe. Jeho meno bolo vymazané z knihy života. (Zjv.3,5; Ž 69,29) Môže taký vôbec niekedy dostať milosť? Môže (Jak.5,19-20): "keby niekto medzi vami zablúdil od pravdy, a keby ho niekto obrátil, nech vie, že ten, kto obrátil hriešnika od jeho bludnej cesty, zachránil jeho dušu od smrti a prikryje množstvo hriechov." (nemožné to je len pre tých, ktorý sa stali naplno účastní
Božej moci a potom odpadli)
....Jakub tu píše o človeku ktorý bol predtým veriaci, ale teraz chodí po bludnej ceste. Jeho duša smeruje do smrti, lebo jeho hriechy nie sú odpustené. Je to teda odpadlík. Keby nebol odpadlík, Jakub by o ňom nepísal, že smeruje do smrti a jeho hriechy zostávajú na ňom. -Čiže prv než sa niekomu podarí odvrátiť predtým vericeho od bludnej cesty na ktorú sa dostal, bola jeho duša na ceste do smrti a nemal odpustené hriechy. Ak by odpadlíka nebolo možné odvrátiť od tejto cesty k záhube, text Jak.5,19-20 by v biblii vôbec nebol.
....Keď teda odpadlík dostane milosť, nie je to už to isté, čo bývalo na začiatku. -Boh môže preto od takého požadovať obnovovu krstu. Jedná sa o obnovenie zmluvy, ktorú dotyčný svojim odpadnutím porušil a opustil. (Vinou toho človeka, nie Boha) -Vracia sa totiž späť zo svojho odpadnutia, kedy bolo jeho meno vytreté z knihy života.
Biblia o krste píše: (
Rim 6:4) "Pohrobení sme tedy s ním skrze krst do smrti, aby sme, ako Kristus vstal z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote života."
....Čiže okrem toho JEDNÉHO krstu je tu ešte tá "novota života" (tiež len JEDNA), v ktorej mal novoobrátenec po svojom krste kráčať. Pretože však odpadlík túto "novotu života" porušil (začal kráčať po starých cestách smrti) porušil aj krst, ktorý tomu predchádzal.

 

Citát:
Proč nechává lidi na velkých shromážděních nosit obrovské plakáty s nápisem: Dr. OWUOR - THE MIGHTIEST PROPHET OF THE LORD (tj. Dr. Owuor - nejmocnější prorok Páně), aniž by je napomenul. Nejmocnějším Pánovým prorokem je totiž bezesporu Prorok Ježíš Kristus (Lukáš 24,19), který je nadto věčně živý! Uvedený titul náleží jen Pánu Ježíši Kristu. Jde tu o vyvýšení člověka na úkor Boha.

Odpoveď:
Ježiš Kristus nie je prorok, ale Syn Boží a Boh. (viď Hebr.1,1) -Preto keď niekto o sebe povie, že je "najmocnejší prorok Pána", nestavia sa tým vôbec na úroveň Boha. (Ježiša nazývali prorokom len ľudia vo svojej nevedomosti.) V nebi dokonca prorokovanie ani vôbec netreba. (1 Kor.13,8) Tam niesu proroci! Prorokovanie treba u nás na Zemi. Veľkosť proroka sa nerozlišuje podľa kvalít človeka, ale závažnosti jeho zvesti (proroctva), ktorú nesie. Po tejto stránke sú vlasne všetci novozákonní veriaci najmocnejšími prorokmi Pána, pretože nesú najzávažnejšiu zvesť všetkých čias - totiž, že Boh príde súdiť svet a prevziať vládu nad Zemou. Keď teda prorok Owuor o sebe povie, že je "najmocnejší prorok Pána", nie je to nič mimo.

 

Citát:
Ze zdroje ze Slovenska (sestra Dagmar) jsem dostal zprávu, že na námitky kritiků Owuor neodpovídá, říká, že si to s nimi vyřídí Bůh. Píše, že Owuor také uvedl, že proto, že je Boží prorok, nikdo nemá jeho slova prověřovat, neboť když to kdosi kdesi udělal, tak zemřel... přišel na něho trest Boží, protože se tím údajně dotkl Božího pomazaného...

Odpoveď:
To je lož! -Prorok Owuor sám často zdôrazňuje, že videnie akéhokoľvek proroka (vrátane jeho) je nutné nájsť v biblii. Ak to v biblii nie je, zabudnite na také videnie! (hovorí) -Napríklad to povedal na konferencii v Brne dňa 20.4.2016 na ktorej som osobne bol. -Tu je úryvok zo záznamu:

Môj osobný záznam na diktafón (to isté):
Prorok Owuor porovnáva svoje videnia s Bibliou

 

Citát:
Jako velice závažný vidím ultimativní veřejný požadavek biskupů kolem proroka, aby lidé (i z jiných národů) poslouchali jen tento jediný hlas (rozumí se hlas proroka Owuora) a neposlouchali jiné hlasy, uzavřeli se jim (na záznamu videa, které jsem viděl, prorok tomuto postoji tleská, tedy jej schvaluje). Biskupové na videu prohlašují, že se shodli, že tento hlas je pro ně zákonem!   

Odpoveď:
V dnešnej dobe všeobecného odpadnutia a demoralizácie Laodicejskej cirkvi je takáto požiadavka pomerne opodstatnená. O niečom podobnom hovorí aj Charles Grandison Finney v knihe Prebudenie, a tiež Pavol to zdôvodňuje v 1 Kor.5,11. -Je ale nutné podčiarknuť, že tí biskupi okolo proroka Owuora to prezentujú len ako odporučenie, nie ako nutnú podmienku. Tiež treba zdôrazniť, že prorok Owuor vo svojich kázňach ku tomu nikoho nevyzýva..

 

Citát:
Písmo ovšem říká, že Bůh v církvi zřídil apoštoly, proroky, učitele, pastýře, evangelisty, pomocníky a správce, kteří všichni v souladu s Božím řádem slouží ke vzdělávání církve. Ignorovat jejich hlasy znamená ignorovat Boží řád!

Odpoveď:
Prorok Owuor neignoruje ostatných apoštolov, prorkov, atď. (ako to vidno aj s hore avizovaného záznamu) -Akurát sa na nich nezameriava, to je všetko. Nehovorí "odmietajte všetkých prorokov okrem mňa", ale "porovnávajte s písmom, čo hovoria". -A to je rozdiel!

 

Citát:
A to ustavičné Owuorovo  vystatovanie, že je mocný Boží prorok, hovorí o obrovskej pýche a nie pokore proroka.

Odpoveď:
Ani raz som si nevšimol žiadneho vystatovania. Z jeho kázní srší naopak pokora, ale zároveň prísnosť a naliehavosť.
....A to, že o sebe hovorí, že je prorok? Veď aj Pavol o sebe písal, že je apoštol. To nie je pýcha, ale uvedomenie si svojej služby:
1 Kor 9:1-2
"Či nie som apoštol? Či nie som slobodný? Či som nevidel Ježiša Krista, našeho Pána? Či nie ste vy mojím dielom v Pánovi? Ak iným nie som apoštolom, ale vám som. Lebo pečaťou môjho apoštolstva ste vy v Pánovi."
2 Kor 12:12
"Znamenia apoštolov sú učinené medzi vami v celej trpezlivosti, divami, zázrakmi a mocami."
.....Vychvaľoval sa tým Pavol, keď o sebe často písal, že je apoštol? -Nie. Podobne prorok Owuor.

 

Citát:
Buďme všetci  opatrní, aby sme nenaleteli zvodom anjela svetla a nestali sa  diablovým advokátom.

Odpoveď:
Diabol nebude viesť človeka ku Kristovi, k pokániu, k svätosti a odovzdanosti Kristovi (viď 1 Ján 4,1-3). Predovšetkým nie k poslušnosti.
Ježiš nám predsa dáva jasný návod, ako rozpoznať falošného proroka: "Vystríhajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi. Po ich ovocí ich poznáte. Či azda z tŕnia oberajú hrozná alebo z bodľače fíky? Tak tedy každý dobrý strom rodí dobré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň. A tak ich tedy po ich ovocí poznáte." (Mat 7,15-20)
....Proroka teda poznáme po ovocí. Aké ovocie má prorok Owuor? Zmenené životy ľudí, ktorí ich odovzdali Kristovi v maximálnej poslušnosti. Ľudia, ktorí skrze Krista usilujú o svätosť a stále viac a viac sa posväcujú. To Satan nikdy neurobí. Nepôjde predsa sám proti sebe, lebo by nastal koniec jeho kráľovstva: Mat 12,25-26

....Jedine, že by prorok Owuor bol podvodník a žiadne videnia nikdy nemal. Lenže to je vylúčené, pretože oznamuje dopredu svetové udalosti ktoré sa následne aj dejú.

 

Ďalšie námietky zasielajte na adresu:
znovunarodenie@gmail.com

Postupne tu budem na ne odpovedať.

 

Všetky záznamy z konferencie v Brne

(20-21. 4. 2016):