Choď na obsah Choď na menu
 


Tradícia vs sola scriptura

Katolícky argument:
Písmo v 2 Sol 2:15 hovorí, aby sme sa okrem Písma držali i ústnej Tradície apoštolov :

2. list Solúnčanom 2:15
A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom (ústna Tradícia) a či naším listom (Písmom).

Apoštol Pavol nás teda vyzýva aby sme sa držali aj ústnej Tradície, aj Písma. Je očividné, že v ústnej Tradícii a v Písme sa nenachádzalo to isté učivo, inak by Pavol nespomínal aj ústnu Tradíciu aj Písmo, stačilo by spomenúť len jedno z nich, ak by to bolo to isté. A navyše nedá sa biblicky dokázať že Písmo a Tradícia obsahovala jedno a to samé učivo, a ak sa niečo nedá na základe Biblie u Sola Scripturistov dokázať, potom ide o výlučne ľudské učenie a nie Božie. Skutočne teda vidíme, že Písmo vedie k dokonalosti, keďže Písmo nás učí okrem držania sa Písma, držať sa aj ústnej Tradície a Písmo + ústna Tradícia apoštolov = úplná dokonalosť.

 

Odpoveď:
Za prvé, v texte nie je písané o akejsi "tradícii", ale o slovnom vyučovaní apoštolmi. To, čo apoštolovia slovne učili rozhodne nebolo v rozpore s učením podaným v listoch. Naproti tomu učenie rímskokatolíckej cirkvi je v mnohom v rozpore s učením písma. Napríklad:

Zjavenie 22,8-9
"A keď som to počul a videl, padol som k nohám anjela, ktorý mi toto ukázal, a chcel som sa mu klaňať. Ale on mi povedal: „Pozor, nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov prorokov a tých, čo zachovávajú slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj!“"

V rozpore s týmto nariadením sa katolíci klaňajú pred soškami (...i keď sami tvrdia, že tým soškám sa neklaňajú, ale to je predsa jedno). Klaňajú sa tiež mŕtvym ľuďom vyhláseným za svätých, anjelom, relikviám, atď... Oni si to ospravedlňujú tým, že na iných miestach čítame, ako sa ktosi klaňal pred kráľom. To ale neznamená, že to bolo správne. V biblii je aj mnohoženstvo, avšak Boh ho nikdy neschválil. Toto však bolo jednoznačné vyjadrenie anjela z neba: "Pozor nerob to! Bohu sa klaňaj." Toto je jasná Božia vôľa zjavená. Akými slovami začína kniha Zjavenia v ktorej je to napísané?: "Blahoslavený, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo čas je blízko." (Zjv 1:3) A akými slovami končí táto kniha?: "keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh odníme podiel zo stromu života i zo svätého mesta, z toho, o čom sa píše v tejto knihe." (Zjv 22:19) Katolíci to však porušujú. Ich prax je proti tomu. Keď apoštolovia učili ústne, nebolo to v rozpore s písmom a ich listami. Zhrňme to teda: ústna tradícia nie je problém. Problém je učenie, ktoré je v rozpore s Božou vôľou zjavenou predtým - napríklad v písme svätom. Boh nepôjde sám proti sebe.