Choď na obsah Choď na menu
 


Viditeľná cirkev

Katolícky argument:
Viditeľná cirkev je takou cirkvou, ktorá je medzi kresťanmi verejne známa, ľahko poznateľná, ľahko vyhladateľná, pričom vo viditeľnej cirkvi sa môžu nachádzať verejné cirkevné budovy, kostoly, atd.

Evanjelium podľa Matúša 5: 12-14:
"radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy (apoštoli) ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť."

Poznámka : Apoštoli (cirkev) sú prirovnávaní k mestu postavenom na návrší, ktoré sa nedá ukryť, ale je verejne viditeľné - viditeľná cirkev.
Evanjelium podľa Matúša 5: 15:16
"Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach."

Poznámka : Lampa predstavuje Božie slovo, ktoré však nie je skryté niekde v kúte (neviditeľná cirkev), ale je verejne jasne viditeľné (viditeľná cirkev).

Evanjelium podľa Marka 4:22
"Lebo nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť, ani utajené, čo by sa nemalo dostať na verejnosť. Kto má uši na počúvanie, nech počúva!"

Poznámka : Nič nie je skryté, a preto nemôže byť ani Božia cirkev skrytá, svetu nevyjavená (neviditeľná cirkev), ale musí byť vyjavená, neutajená a verejne viditeľná (viditeľná cirkev).

Biblia teda hovorí o Božej cirkvi ako o viditeľnej cirkvi, lenže toto kritérium splna jedine katolícka cirkev, pretože len ona, bola od počiatku až do súčasnosti viditeľnou cirkvou. Všetky protestantské cirkvi boli až do 15 storočia neviditeľné cirkvi, pretože bud neexistovali, ale ak aj predsa len existovali, boli verejne zcela neznáme. Aj v súčasnosti je veľa protestantských cirkví neviditeľnými (verejne neznámymi, veľmi ťažko vyhladateľnými).

 

Odpoveď:
V citovaných textoch sa nehovorí, že v každom čase budú apoštolovia všetkým verejne známi, ale že pre ľudí ktorí ich poznajú, budú svetlom. Kristus to nehovorí iba o apoštoloch, ale o každom veriacom. Vravel to celému zástupu (Mat 5,1; Mar 4,1). -Život veriaceho je odlišný od jeho okolia, preto býva predmetom pozornosti neveriacich, pre ktorých je svetlom. -Veta: "Vy ste svetlo sveta." neznamená, že vždy v každej dobe budú celému svetu známi, ako nejaká "oficiálna inštitúcia". Evanjelium sa podľa Kristových slov šíri do sveta postupne (Mat 24,14). Keď ho už budú poznať všetky národy, príde koniec. Americkí indiáni sa napr. o kresťanoch dozvedeli až v 15. storočí. Do dnes existujú národy, ktoré o kresťanstve nepočuli (napr. Sentinelci). Čiže: "Vy ste svetlo sveta." neznamená, že celý svet o nich vedel.

....Teda citované Kristove slová nemajú nič spoločné s dokazovaním jedinečnosti RKC. Nehovoria o nejakej verejne známej inštitúcii. Hovoria o obyčajných veriacich. Ich živote, známom okoliu. O dobrých skutkoch (Mat5,16). To vylučuje RKC. Tá svojimi zlými skutkami bola odstrašujúcim príkladom, nie svetlom. ....Rovnako o skutkoch sa píše aj v Markovi 4,22. Skutky a slová ľudí nezostanú ukryté, ale všetko raz vyjde najavo:

Luk 12,2-3
"Ale nieto ničoho ukrytého, čo by nemalo byť odkryté, ani tajného, čo by sa nemalo zvedieť. A preto všetko, čo ste povedali vo tme, bude sa čuť na svetle; a čo ste v komorách šeptali do ucha, bude sa hlásať na domoch."

Evidentne sa to týka času Božieho súdu a súdneho dňa - a reč je o ľudských činoch a slovách, nie cirkvi - a už vôbec nie o akejsi Rímskokatolíckej inštitúcii, ktorá sa odvoláva na apoštolskú postupnosť, pričom už dávno svetlo Božej pravdy opustila.