Choď na obsah Choď na menu
 


Vládci Egypta. 

 

pred 0. dynastiou 

"Štandarda hlavy rovnorožca"                            3200–xxxx pred Kr.
"Mušľa"                                                          xxxx–xxxx
"Ryba"                                                            xxxx–xxxx
"Slon"                                                             xxxx–xxxx
"Býk (Štandarda býčej hlavy)"                           xxxx–xxxx
"Bocian"                                                         xxxx–xxxx
"Psovitá šelma"                                               xxxx–xxxx
"Škorpión I."                                                    3150–xxxx pred Kr. ( 3200 pred Kr.?)
"Sokol I."                                                        xxxx–xxxx
"Min štandarda"                                               xxxx–xxxx


 0. dynastia 

Hat Hor                                                          xxxx–xxxx
Nu Hor (Sokol II.)                                            xxxx–xxxx
"Lev"                                                              xxxx–xxxx
"Dvojitý sokol"                                                xxxx–xxxx
Iri (Hor)                                                          xxxx–xxxx
Ka (Sechen)                                                   xxxx–xxxx
"Škorpión II."                                                  3150-3050 pred Kr.
Narmer                                                          xxxx–3032 pred Kr.

 


 Ranodynastické obdobie (Archaické obdobie)
3000–2740 (3032–2707) pred Kr. (všetky údaje +/- 50 rokov)


 1. dynastia
3000–2850 (3032–2853) pred Kr., Cinewská doba

Meni (Hor Aha ?, Narmer)                                 3000–2980 (3032–3000) pred Kr.
Iti (Tetej, Athotis I.)                                          2980–2980 (3000–3000) pred Kr.
Džer (Athotis II.)                                              2980–2860 (2999–2952) pred Kr.
Wadži (Džet) (Athotis III.)                                 2860–2830 (2952–2939) pred Kr.
Den/Udimu (Usafais)                                        2830–2810 (2939–2892) pred Kr.
Adžib (Andžjeb, Miebis)                                   2810–2890 (2892–2886) pred Kr.
Semerchet (Semempses, Semsu)                    2890–2870 (2886–2878) pred Kr.
Kaa (Bieneches, Ubienthes)                             2870–2850 (2878–2853) pred Kr.


 2. dynastia
2850–2740 (2853–2707) pred Kr., Cinewská doba

Hetepsechemuej (Boethos)                               2850–xxxx (2853–2825) pred Kr.
Raneb (Nebre, Kaiechos)                                  xxxx–xxxx (2825–2810) pred Kr.
Ninecer (Binothris)                                            xxxx–xxxx (2810–2767) pred Kr.
Vadžnes (Tlas)                                                 xxxx–xxxx (2767–2760) pred Kr.
Sechemib (Perenmaat)                                     xxxx–xxxx (2760–2749) pred Kr.
Peribsen (Send, Sethenes)                               xxxx–xxxx (2749–2734) pred Kr.
a.Neferkare protikráľ                                         xxxx–xxxx (2749–2744) pred Kr.
b.Neferkasokar protikráľ                                    xxxx–xxxx (2744–2736) pred Kr.
c.Hudžefa protikráľ                                           xxxx–xxxx (2736–2734) pred Kr.
Chasechemuej (Hor-Seth)                                 xxxx–2740 (2734–2707) pred Kr.

 


 Stará ríša
2740–2168 (2707–2216) pred Kr.


 3. dynastia
2740–2670 (2707–2639) pred Kr.

Nebka (Hor Sanacht)                                        2740–2720 (2707–2690) pred Kr.
Džoser (Hor Necerichet)                                   2720–2700 (2690–2670) pred Kr.
Džoser-Teti (Hor Sechemchet)                          2700–2695 (2670–2663) pred Kr.
Chaba (Hor-Chaba)                                          2695–xxxx (2663–xxxx) pred Kr.
Kahedžet                                                        2695–xxxx (2663–xxxx) pred Kr.
Hunej (Ahu)                                                     2690–2670 (xxxx–2639) pred Kr.
Neferkare                                                        2650–xxxx (xxxx–xxxx) pred Kr.


 4. dynastia
2670–2500 (2639–2504) pred Kr.

Snofru (Snofrev, Sneferu)                                  2670–2620 (2639–2604) pred Kr.
Chufev (Cheops, Chufu)                                    2620–2580 (2604–2581) pred Kr.
Radžedef (Džedefre)                                        2580–2570 (2581–2572) pred Kr.
Rachef (Chefrén, Chafre)                                  2570–2530 (2572–2546) pred Kr.
Baufre (Baka)                                                  2530–xxxx (2546–2539) pred Kr.
Menkaure (Mykerinos)                                     2530–2510 (2539–2511) pred Kr.
Šepseskaf                                                      2510–2500 (2511–2506) pred Kr.
Thamfthis (?)                                                  2500–xxxx (2506–2504) pred Kr.


 5. dynastia
2500–2350 (2504–2347) pred Kr.

Veserkaf                                                         2500–2490 (2504–2496) pred Kr.
Sahure                                                            2490–2475 (2496–2483) pred Kr.
Neferirkare (Kakai)                                           2475–2465 (2483–2463) pred Kr.
Šepseskare                                                    2465–2460 (2463–2456) pred Kr.
Raneferef (Neferefre)                                        2460–2455 (2456–2445) pred Kr.
Niuserre (Ini, Nevoserre)                                   2455–2420 (2445–2414) pred Kr.
Menkauhor                                                     2420–2410 (2414–2405) pred Kr.
Džedkare (Asosi)                                            2410–2380 (2405–2367) pred Kr.
Venis (Unas)                                                   2380–2350 (2367–2347) pred Kr.


 6. dynastia
2348–2198 (2347–2216) pred Kr.

Teti II.                                                              2348–2330 (2347–2337) pred Kr.
Veserkare                                                        2330–xxxx (2337–2335) pred Kr.
Pepi I. (Pjopej I., Fiops I.)                                  2325–2280 (2335–2285) pred Kr.
Merenre I. (Antiemsaf I)                                     2280–2275 (2285–2279) pred Kr.
Pepi II. (Pjopej II., Fiops II.)                                2275–2210 (2279–2219) pred Kr.
Menenre II. (Antiemsaf II)                                   2210–xxxx (2219–2218) pred Kr.
Neitokret (Nitokretoj, Nitokris) (kráľovná)             xxxx–2210 (2218–2216) pred Kr.

 


 Prvé prechodné obdobie
2198–1991 pred Kr. (2216–2025) pred Kr.


 7. dynastia 
možno nikdy neexistovala, podľa kňaza Manethó obsahovala 70 kráľov za 70 dní.


 8. dynastia
2155–2135 (2216–2170) pred Kr.

Neterikare
Menkare
Neferkare II.
Neferkare Nebi
Džedkare Šemaj
Neferkare Chendu
Merjenhor
Neferkamin
Nejkare I.
Neferkare Tereru
Neferkahor
Neferkare Pepi seneb
Neferkamin Anu
Kakare Ibi
Neferkaure
Neferkauhor Chuwi Hapi
Neferirkare II. (a iní)
Wadžkare


 9. a 10. dynastia
 
2161–2025 ( 2170- 2020) pred Kr.
(kráľov bolo celkovo 18, z Herakleopolu vládla 9. dynastia, z Nennísovetu 10. dynastia)

Wahkare Chetej I. (Achtoj I.)
Neferkare III.
Merjibre (Chetej II.?)
Neferkare Chetej III. (?)
Nebkaure Chetej
Merikare

ďalej sa podarilo prečítať mená: Setut, Merej-?, Šed-?, H??? a Veser-?

 


 Stredná ríša
2000–1759 (2010–1793) pred Kr.


 11. dynastia
 2081-1938 (2119-1976) pred Kr.

Mentuhotep I.                                                  2081–2077 (2119–2115) pred Kr.
Antef I.                                                            2077–2065 (2115–2103) pred Kr.
Antef II.                                                           2065–2016 (2115–2054) pred Kr.
Antef III.                                                          2016–2008 (2054–2046) pred Kr.
Mentuhotep II. (Nebhepetre)                              2008–1957 (2054–1995) pred Kr.
Mentuhotep III.                                                1957–1945 (1995–1983) pred Kr.
Mentuhotep IV.                                               1945–1938 (1983–1976) pred Kr.


 12. dynastia
1938-1759 (1976-1793) pred Kr.

Amenemhet I.                                                 1938–1909 (1976–1947) pred Kr.
Sesostris I. (Senvosret I.)                                 1919–1874 (1956–1910) pred Kr.
Amenemhet II.                                                 1876–1842 (1914–1876) pred Kr.
Sesostris II. (Senvosret II.)                                1844–1837 (1882–1872) pred Kr.
Sesostris III. (Senvosret III.)                              1837–1818 (1872–1852) pred Kr.
Amenemhet III.                                                1818–1772 (1853–1805) pred Kr.
Amenemhet IV.                                               1773–1763 (1807–1797) pred Kr.
Sebeknofrure (Nofrusobek) (kráľovná)                1763–1759 (1798–1793) pred Kr.

 


 Druhé prechodné obdobie
 1650–1553/50 (1648–1550) pred Kr.


 13. dynastia
1759-1630 (1794-1648) pred Kr. 
(asi 50 panovníkov, z ktorých väčšina vládla veľmi krátko)

Wegaf (Ugaf)                                                   1759–1757 (1794–1792) pred Kr.
Amenemhet V. (Amenemhatsonbef?)                1757–1752 (1792–1787) pred Kr.
Pentini (Sechemre Chutaui)                              1752–1746 (1787–1781) pred Kr.
Amenikemau                                                   1743–1742 (1781–xxxx) pred Kr.
Amenemhet VI. (a ďalší 5 králi)
Sobekhotep I.
Hor (a Reni-seneb)
Amenemhet VII.                                               1731–1724 (1766–1759) pred Kr.
Sebekhotep II.                                                  1724–1718 (1759–1753) pred Kr.
Chendžer                                                         1718–1712 (1753–1747) pred Kr.
Emrameša (Semenchkare I.)
Antef IV. (a Seth/Sutech)
Sebekhotep III.                                                 1708–1705 (1745–1742) pred Kr.
Neferhotep I. (a Sihathor)                                  1705–1694 (1742–1733) pred Kr.
Sebekhotep IV.                                                1694–1685 (1733–1724) pred Kr.
Sebekhotep V.                                                 1685–1680 (1724–1719) pred Kr.
Jaib                                                                 1680–1670 (1719–1709) pred Kr.
Aje I. (Aj I., Eje I.)                                             1669–1656 ( 1700) pred Kr.
Sebekhotep VI (Ani?, a Sewadžtu)                     1656–1654 (1696–1694) pred Kr.
Neferhotep II. (Ined?)                                         1651–1648 (1691–1688) pred Kr.
Hori (a ďalší králi)
Neferhotep III. (a ďalší králi)


 14. dynastia
 xxxx - 1630 (xxxx - 1648) pred Kr. 
(Drobní králi vo východnej delte Nílu)

Nehesej a ďalší králi
Merdžefare a ďalší králi


 15. dynastia 
1630 - 1522 (1648 - 1539) pred Kr.
prvá dynastia Hyksósov

Salitis                                                             1630–1615 (1648–1633) pred Kr.
Bnón (Beon)                                                    1615–1602 (1633–1619) pred Kr.
Apachnan (Pachnan)                                        1602–1594 (1619–1610) pred Kr.
Chajan (Iannas, Ienses)                                    1594–1574 (1610–1590) pred Kr.
Apopi I. (Apofis I.)                                            1574–1534 (1590–1549) pred Kr.
Chamudi                                                         1534–1522 (1549–1539) pred Kr.


 16. dynastia
xxxx - xxxx (1648 - 1539) pred Kr.
 druhá dynastia Hyksósov, súbežná s 15. dynastiou

Králi s titulom Heka Chasut:

*Anataher
*Aperanat
*Semken
*Sokarhor

Králi s trónnym a vlastným menom:

*Apopi II. (?)
*Šeši
*Jakobher
*Jamu
*Jakebmu
*Amu
*Pepi III.

Králi s trónnym menom:

*Nebmaatre
*Ahetepre
*Anetjerire
*Meribre
*Nubanchre
*Nikare II.

Králi s vlastnými menami:

*Šarek
*Wadžed
*Kur (?)
*Šenes
*Inek


 17. dynastia
1625 - 1539 (1645 - 1550) pred Kr.

Rahotep (Sechemre Uahchau)                          1622–1619 (xxxx–xxxx) pred Kr.
Sebekemsaf I. (Sechemre Uadžchau)                1619–1603 (xxxx–xxxx) pred Kr.
Džehuti                                                           1602–1601 (xxxx–xxxx) pred Kr.
Mentuhotep VII. (Sanchenre)                            1601–1601 (xxxx–xxxx) pred Kr.
Nibirierau I. (Suadženre)                                   1601–1582 (xxxx–xxxx) pred Kr.
Semenenre                                                     1582–1580 (xxxx–xxxx) pred Kr.
Bebanch (Suserenre)                                       1580–1572 (xxxx–xxxx) pred Kr.
Sobekemsaf II. (Sechemre Šedtaui)                  1572–1570 (xxxx–xxxx) pred Kr.
Antef V. (Sechemre Heruhormaat)                    1570–1560 (xxxx–xxxx) pred Kr.
Antef VI. (Sechemre Wepmaat)                        1560–xxxx (xxxx–xxxx) pred Kr.
Antef VII. (Nubcheperre)                                   xxxx–xxxx (xxxx–xxxx) pred Kr.
Senachtenre (Tao I.?)                                      1550–xxxx (xxxx–xxxx) pred Kr.
Sekenenre (Tao, Džehuti-aa)                            xxxx–1545 (xxxx–1554) pred Kr.
Kamose (Uadžcheperre)                                  1545–1539/30 (1554–1550) pred Kr.

 


 Nová ríša
1539–1076 (1532–1070) pred Kr.


 18. dynastia
1539–1292 (1550–1292) pred Kr.

Ahmose I. (Nebpehtire)                                     1530–1504 (1550–1525) pred Kr.
Amenofis I. (Amenhotep I. Džeserkare)              1504–1483 (1525–1504) pred Kr.
Thutmose I. (Aacheperkare)                              1483–1470 (1504–1492) pred Kr.
Thutmose II. (Aacheperenre)                              1470–1467 (1492–1479) pred Kr.
Hatšepsovet (Maatkare)                                    1467–1445 (1479–1458) pred Kr.
Thutmose III. (Mencheperre)                              1467–1413 (1479–1425) pred Kr.
Amenofis II. (Amenhotep II. Aacheperure)           1413–1388 (1428–1397) pred Kr.
Thutmose IV. (Mencheperure)                           1388–1379 (1397–1388) pred Kr.
Amenofis III. (Amenhotep III. Nebmaatre)            1379–1340 (1388–1351) pred Kr.
Amenofis IV. ("Achnaton") (Amenhotep IV.)        1340–1324 (1351–1334) pred Kr.
Smenchkare (Anchcheperure)                           1324–1319 (1337–1333) pred Kr.
Tutanchamón (Nebcheperure)                            1319–1309 (1333–1323) pred Kr.
Aje II. (Aj/Eje, Aja Chepercheperure)                  1309–1305 (1323–1319) pred Kr.
Haremheb (Džesercheperure)                            1305–1292 (1319–1292) pred Kr.


 19. dynastia 
1292–1186 pred Kr.

Ramesse I. (Ramses, Menpehtyre)                   1292–1290 pred Kr.
Sethi I. (Set(ch)i, Menmaatre)                           1290–1279 pred Kr.
Ramesse II. (Ramses, Usermaatre)                   1279–1213 pred Kr.
Merenptah (Bienre)                                          1213–1203 pred Kr.
Amenmesse (Menmire)                                    1203–1200 pred Kr.
Sethi II. (Set(ch)i, Usercheprure)                       1200–1194 pred Kr.
Siptah (Sechaenre)                                          1194–1188 pred Kr.
Tausret (Sitre) (kráľovná)                                  1194–1186 pred Kr.


 20. dynastia
1190–1075   (1183 - 1070) pred Kr.

Setnachte (Userchaure setepenre)                           1190–1187   (1186–1183) pred Kr.
Ramesse III. (Ramses, Usermaatre meramon)          1187–1156   (1183–1152) pred Kr.
Ramesse IV. (Ramses, Hekamaatre setepenamon)   1156–1150   (1152–1145) pred Kr.
Ramesse V. (Ramses, Secheperenre)                     1150–1145   (1145–1142) pred Kr.
Ramesse VI. (Ramses, Nebmaatre meramon)          1145–1137   (1142–1134) pred Kr.
Ramesse VII. (Ramses, Usermaatre setepenre)        1137–1129 (1134–1126) pred Kr.
Ramesse VIII. (Ramses, Usermaatre anchenamon)   1128–1128   (1126–1125) pred Kr.
Ramesse IX. (Ramses, Neferkare setepenre)            1127–1109   (1125–1107) pred Kr.
Ramesse X. (Ramses, Chepermaatre setepenre)      1109–1105   (1107–1103) pred Kr.
Ramesse XI. (Ramses, Menmaatre setepenptah)      1105–1076/70   (1103–1070/69).

 


 Tretie prechodné obdobie
1070–655 pred Kr.


 21. dynastia 
1070–946 pred Kr., Králi v Tanise

Smendes I. (Nesbanebdžed I.)                                 1070–1044 pred Kr.  
Amenemnesut (Neferkare)                                       1044–1040 pred Kr.  
Psusennes I. (Pesibchaennewet, Pasbachaenniut)    1040–994 pred Kr.  
Amenemope (Usermaatre meriamon)                        996–985 pred Kr.  
Osorkon (Aacheperre setepenre)                              985–979 pred Kr.  
Siamon (Netjercheperre setepenamon)                      979–960 pred Kr.  
Psusennes II. (Titcheperure, Pasbachaenniut)           960–946 pred Kr.  

 1080–945 pred Kr., veľknazi v Tébach


 22. dynastia
946–736 pred Kr., králi v Tanise

Šešonk I. (Meriamon Hedžcheperre)                        946–925 pred Kr.  
Osorkon I. (Meriamon Sechemcheperre)                  925–890 pred Kr.  
Takelot I. (Meriamon Usermaatre)                            890–877 pred Kr.  
Šešonk II. (Meriamon Hekacheperre)                       877–875 pred Kr.  
Osorkon II. (Meriamon Usermaatre)                         875–837 pred Kr.  
Šešonk III.                                                             837–798/785 pred Kr.  
Pimej (Pemaj, Usermaatre)                                     785–774 pred Kr.  
Šešonk V. (Aacheperre)                                         774–736 pred Kr.  

 946–736 pred Kr., veľkňazi v Tébach

Harsiese (Hedžcheperre)                                         870–850 pred Kr.  
Takelot II.                                                               841–816 pred Kr.  
Petubastis I. (Petubaste, Petobastis)                       ?830–805 pred Kr.  
Auput I.                                                                  816–800 pred Kr.  
Šešonk IV.                                                             805–790 pred Kr.  
Osorkon III.                                                             790–762 pred Kr.  
Takelot III.                                                               767–755 pred Kr.  
Rudžamon                                                              755–735 pred Kr.  
Ini                                                                          735–730 pred Kr.  


 23. dynastia
756–713/12 pred Kr.
Králi v Tanise a Leontopole

Petubastis II. (Petubaste, Petobastis)                      756–732/30 pred Kr.  
Auput II.                                                                756–725 pred Kr.  
Osorkon IV.                                                           732/30–722 pred Kr.  
Psammus ?                                                           722/30–712 pred Kr.  


 24. dynastia
740–714/12 pred Kr., Sajti

Tefnacht (Šepsesre)                                               740–719/17 pred Kr.  
Bakenrenef (Bekenrinef, Bokchoris, Uahkare)           719/17–714/12 pred Kr.  


 25. dynastia
746-655 pred Kr., Kušiti, Etiópska/núbijská dynastia

Kašta (Maatre)                                                      ?–746 pred Kr.  
Pianchi (Usermaatre)                                             746–715/13 pred Kr.  
Šabaka (Neferkare)                                                715/13–700/698 pred Kr.  
Šabataka (Šebitko, Džedkaure)                              700/698–690  pred Kr.  
Taharka (Chunefertemre)                                        690/664 pred Kr.  
Tanutamon (Bakare)                                              664/655 pred Kr.  

Nástupcovia vládli v Napate/Núbii

 


 Neskoré obdobie
664–332 pred Kr.

 

26. dynastia
664–525 pred Kr., Sajská dynastia

Psammetik I. (Psamtek, Uahibre)                           664–610 pred Kr.  
Neko II. (Necho, Uhemibre)                                    610–595 pred Kr.  
Psammetik II. (Psamtek, Neferibre)                        595–589 pred Kr.  
Apries (Vahjebre, Haaibre)                                     589–570 pred Kr.  
Amasis (Chnumibre)                                             570–526 pred Kr.  
Psammetik III. (Psamtek, Anchkaenre)                   526–525 pred Kr.  


 27. dynastia
525–401 pred Kr., 1. perzská dynastia

Kambýses II. (v Perzii od roku 530)                         525–522 pred Kr.  
Gaumáta                                                              522 pred Kr.  
Dareios I.                                                             522/21–486/85 pred Kr.  
Xerxes I.                                                              486/85–465/64 pred Kr.  
Artaxerxes I.                                                        465/64–424 pred Kr.  
Xerxes II.                                                             424/423 pred Kr.  
Dareios II.                                                            423–405/04 pred Kr.  
Artaxerxes II.                                                       405/04–401 pred Kr.  


 28. dynastia
401–399 pred Kr., Sajti

Amenardis (Amonirdisu)                                        404/01–399 pred Kr.  


 29. dynastia
399–380 pred Kr.

Neferites I. (Nefaarudž, Bienre)                               399–393 pred Kr.  
Pašerimut (Userre) (protikráľ)                                 393/92 pred Kr.  
Hakor (Achoris, Chnummaatre)                              393–380 pred Kr.  
Neferites II. (Nefaarudž)                                         380 pred Kr.  


 30. dynastia
380–342 pred Kr.

Nektanebos I. (Nachtnebef, Cheperkare)                  380–362 pred Kr.  
Džedhor (Teos, Irimaatenre)                                    364/62–360 pred Kr.  
Nektanebos II. (Nachthareheb, Senedžemibre)         360–342 pred Kr.  


 31. dynastia
342–332 pred Kr., 2. perzská dynastia

Artaxerxés III. (Óchos)                                            342–338 pred Kr.  
Arsés (Artaxerxés IV.)                                            338–336 pred Kr.  
Dareios III.                                                             336–332/30 pred Kr.  
Chababaš (Senensetepenptah) (egyptský protikráľ)   338/37–336/35 pred Kr.  

 


 Grécko-rímske obdobie
332 pred Kr. - 395 po Kr.


 Macedónci

Alexander Veľký
Filip Arrhidaios


 Ptolemaiovci

Ptolemaios I. Soter                                         (304–282 pred Kr.)
Ptolemaios II. Filadelfos                                  (284–246 pred Kr.)
Ptolemaios III. Euergetes                                 (246–221 pred Kr.)
Ptolemaios IV. Filopator                                  (221–205 pred Kr.)
Ptolemaios V. Epifanes                                   (205–180 pred Kr.)
Ptolemaios VI. Filometor                                 (180–164 pred Kr.)
Ptolemaios VII. Neos Filopator                         (170–163 pred Kr., 145–116)
Ptolemaios VIII. Euergetes II.                           (145 pred Kr.)
Ptolemaios IX. Soter II.                                    (116–107 pred Kr., 88–81 pred Kr.)
Ptolemaios X. Alexander I.                               (114–88 pred Kr.)
Ptolemaios XI. Alexander II.                              (81–80 pred Kr.)
Ptolemaios XII. Neos Dionysos                         (80–58 pred Kr., 55–51 pred Kr.)
Berenika IV.                                                    (58–55 pred Kr.)
(Kleopatra VII.)                                                (51–30 pred Kr.)
Ptolemaios XV. Kaisarion                                 (36–30 pred Kr.)

 


 Rímske obdobie

Oktavianus Augustus                                       (30 pred Kr.–14)
ďalší rímski cisári                                            (14–395)