Choď na obsah Choď na menu
 


10. 4. 2008

 Obsah

1

Vytržen do nebe
Několik roků jsem se modlil modlitbu „intenzivní, vroucí touhy po Bohu“ za to, abych viděl nebe. Po léta jsem se modlil a hledal jsem modlitbou Pána. Věřil jsem ze srdce tomu, co je v Bibli. Říkal jsem Bohu: „Otče, Ty jsi vzal Enocha a Eliáše do nebe, jak vezmeš mě?“ 
Bylo to v džungli koncem roku 1979. Měli jsme tehdy několikadenní modlitební setkání s půstem. Věděl jsem a cítil jsem, že se to stane, i když jsem nevěděl, jak se to stane. Jestli budu muset zemřít a jít do nebe, nebo budu vytržen. Ale věděl jsem bez stínu pochybnosti, že půjdu do nebe. Leželi jsme tehdy na zemi, sraženi mocí Boží, modlili se a hleděli k oblakům. Oslavovali jsme Pána v jiných jazycích. Byla úžasně přítomna sláva Boží. Vše, na co jsem myslel, bylo nebe. Najednou jsem cítil, jako kdyby moje tělo plavalo na vodě. Několikrát jsem se doslova nadzvedl do vzduchu. Mezi přítomnými byli také tři další doktoři.
A potom se to stalo! Moje duše vyšla z mého těla. Člověk je duše. „A Bůh vdechl do člověka svůj dech a člověk se stal duší živou.“ Někteří mi později řekli, že to byla pěkná vize. Ale když jsem vyšel z těla, uviděl jsem ho, jak tam bezvládně leží. Nebylo mrtvé, krev stále v těle proudila, protože když jsem se později do něho vrátil, tak nebylo studené, ale horké. Takže to nemohla být jenom vize. Nemohl to být ani sen, protože nesníte téměř šest dní v kuse.
Anděl strážný mi tehdy řekl: „Bůh vyslyšel naše modlitby, půjdeme do nebe. Jsem z toho nadšený, od doby, kdy jsem ti byl přidělen, jsem téměř 80 let nebyl v nebi.“ Bylo vidět, že má z toho opravdu velkou radost. Potom s plamenným mečem z nebe přišel další anděl, totiž anděl Páně a řekl mi: „Bůh vyslyšel tvoje modlitby a přišel jsem, abych tě vzal do nebe.“ Ten anděl byl vysoký asi dva a půl metru. Stál po mé pravici, můj strážný anděl po mé levici a další andělé byli okolo. Potom jsme začali stoupat vzhůru. I v Bibli se mluví o takovém vytržení ( 2.Korintským 12,2) Je to úžasná zkušenost. I vy budete mít tuto zkušenost, když půjdete do nebe. Budete ve stavu beztíže. Astronauti ve vesmíru to znají. Zemská přitažlivost jednoduše ztratila svoji moc nad mou duší. Byl to překrásný pocit, když má duše věděla, že opouští tuto zemi zpět do nebe, odkud přišla

Cesta do nebe
Když jsme prolétávali místem, kde Zemi obíhají satelity, uviděl jsem spoustu démonů. Když anděl Páně vytáhl meč, tak bylo vidět, jak tito démoni ustupují před plamenným mečem a prchají na všechny strany. Později jsem v nebi zjistil, že ten meč byl v nebi položen na oltář Boží, na kterém hoří oheň Boží přítomnosti.
Měl jsem takové oči, že když jsme letěli kolem slunce, tak mě to neoslnilo. Andělé mi po cestě ukazovali všechny ty planety jako Jupiter, Mars atd. Potom jsme opustili naši sluneční soustavu a pak další a další soustavy a putovali jsme směrem k nebi. Tohle nádherné cestování nám trvalo šest pozemských hodin, až nakonec jsme dosáhli konce všech souhvězdí a byli jsme doslova na vrcholu vesmíru, kde vesmír končí a začíná věčnost. Byl jsem na místě, kde hvězdy zpívaly a hleděly směrem k nebi. Ve skutečnosti to byly miliardy nádherných andělů, kteří lítali kolem nebe a zpívali v dokonalé harmonii překrásné melodie oslavující Pána. Vzpomněl jsem si na ten verš z Bible, kdy se Bůh ptá Joba, kde byl, když On všechno tvořil. Byl to opravdu zázračný pohled: „Když prozpěvovaly spolu hvězdy jitřní, a plésali všickni synové Boží?“ Job 38:7
V dálce jsme spatřili blesky s hromobitím a bylo mi řečeno, že tohle je Boží ochrana, kterou Bůh vytvořil kolem celého nebe. Nebe zdálky vypadá jako veliká ohnivá koule. Je to planeta, která je 80x větší než naše zem.
Zvuk hromů se stal hlučnější a hlasitější, když jsme se blížili a bylo mi řečeno, že Bůh nám dal povel k přistání, podobně jako letadlo dostává příkazy z navigační věže. Viděl jsem také i jiné duše, které letěly stejným směrem, když opustily tuto zemi.
Vedle nebe jsem viděl další planetu a anděl mi řekl: „Tohle je ta nová zem, kterou Bůh připravuje,“ vypadala jakoby v plameni ohně od přítomnosti Boží. Tato nová zem nebude potřebovat slunce ani měsíce, ale Bůh sám ji bude osvěcovat. Zjevení Janovo 21:1: „ Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo.“
Anděl Páně potom řekl: „Teď proletíme tím ohněm.“ Bylo mi řečeno, že ta ochrana skládající se z blesků a hromů je široká několik tisíc mil. Proletěli jsme přímo skrz tento oheň a přistáli jsme před první nebeskou branou. Nemusel jsem tam volat: „Haló, tak už jsem tady! Prosím, otevřete mi! Jsem Percy Collett, a přiletěl jsem až ze země!“ Bůh už o nás věděl a ta nádherně svítící brána se sama otevřela. Tam jsem uviděl tu nádheru! Tam už byl Boží vzduch a tento Boží vzduch je Boží dech. Poté co jsme prošli těmi prvními branami, jsme znovu letěli. Bylo to něco překrásného, z výšky jsme viděli překrásné stromy, zahrady, různá jezera, překrásně zářící hory, řeky a bystřiny osvícené slávou Boží. Vše jakoby pulsovalo světlem a životem. Nebe, přátelé, není jen nějaké seskupení plynů, ale opravdová planeta.

 Dopredu