Choď na obsah Choď na menu
 


 Dozadu

 

Kapitola 12 Rohy

Ježíš řekl: „Dnes večer, Mé dítě, půjdeme do jiné části srdce pekla. Chci ti ukázat, jak jsou ty rohy používány k tomu, aby chrlily zlé duchy a démonické mocnosti na povrch země.“ Když Ježíš mluvil, měla jsem otevřenou vizi.
Viděla jsem starou farmu, obklopenou mnoha uschlými stromy a suchou vysokou trávou. Na dvoře byla spousta věcí, ale nebyl tam žádný život, vše vypadalo mrtvě a šedivě. Farma byla osamělá, žádné jiné budovy v dohledu nebyly. Věděla jsem, že tato farma je další částí pekla, ale stále jsem nedokázala pochopit to, co vidím. Uvnitř, za ušpiněnými okny jsem zahlédla stíny velkých lidských postav. Na jejich vzezřeních bylo něco zlého. Jedna z těch postav se pohnula směrem ke dveřím. Sledovala jsem, jak ze dveří na verandu vyšel veliký muž s extrémně velkými svaly. Viděla jsem ho zcela jasně. Měřil asi 180 cm a vypadal jako vzpěrač. Jeho barva byla stejně mrtvě šedá jako jeho okolí. Měl na sobě pouze kalhoty. Tělo mělo jakoby šupiny a jeho hlava byla velmi veliká, takže se jeho nohy pod tou váhou prohýbaly. Nohy měly kopýtka jako nohy prasete. Jeho tvář byla široká, přísná a zlá a vypadal, že je velmi starý. Jeho oči byly mrtvé.
V tomto vidění jsem pozorovala, jak tento otřesný tvor vyšel na starou verandu. Při jeho chůzi se třásla země a z hlavy mu začaly růst rohy, velké rohy, které rostly vzhůru a vzhůru, až k nedohlednu. Z těch velkých rohů začaly rašit malé rohy. Jeho hlava byla jako hlava šelmy – mocné zlé šelmy, plné zhouby. Pod každým jeho krokem se otřásala země.
Ježíš řekl: „Pozoruj!“ Viděla jsem, jak tyto rohy rostly stále do výšky, až se dostaly do domovů, církví, nemocnic, kanceláří a všech budov po celé zemi. Rohy na zemi způsobily velké zpustošení. Viděla jsem, když tato šelma promluvila, že zlí duchové byli vyplivnuti na zem. Viděla jsem mnoho lidí svedených těmito démonickými mocnostmi, jak upadli do Satanovy nástrahy. Pomyslela jsem si, že jsme ve válce dobra proti zlu. Zaslechla jsem Ducha Páně, jak říká: „My jsme ve válce, dobro proti zlu.“
Z těch rohů vyšly temné mraky a zakryly mnoho zlých bytostí, které vycházely na povrch země. Byly tam všechny ohavnosti, které Bůh nenávidí. Viděla jsem, jak ze země povstávají království a miliony lidí začaly následovat tyto zlé mocnosti. Viděla jsem, jak staré rohy byly odstraněny a místo nich narostly nové. Slyšela jsem, jak Ježíš říká: „Toto se začíná dít už teď! Tyto věci byly, jsou i budou. Lidé začnou milovat sebe místo Boha. V posledních dnech bude zlo velmi rozšířeno. Muži a ženy budou milovat své domovy, svá auta, pozemky, budovy, podnikání, své stříbro a zlato víc než Mne. Čiňte pokání, protože Já jsem žárlivý Bůh. Nic nesmí být na prvním místě před vaším uctíváním Mne – ani synové, ani dcery, ani manželé nebo manželky. Neboť Bůh je Duch a musí být uctíván v Duchu a pravdě.“
Pozorovala jsem, jak se tyto rohy rozrostly po celé zemi a povznesly se až vysoko do nebes. Povstala nová království a byla válka a ničení po celé zemi. Těch, kteří uctívali šelmu, bylo mnoho. Zlá šelma chodila dopředu a dozadu, jako by přemýšlela, a země se otřásala pod její váhou. Po několika minutách se vrátila do farmy. Objevilo se množství mraků a v zemi bylo mnoho mrtvých. Viděla jsem svět uprostřed velikého soužení a začala jsem se modlit celým srdcem. „Ach, Pane, pomoz nám!“volala jsem. Potom ze země povstaly dvě veliké šelmy a začaly bojovat mezi sebou. Věděla jsem, že přišly z pekla. Množství lidí stálo a sledovalo zápas mezi těmito dvěma zly. A potom jsem viděla, jak něco mezi nimi povstalo ze země. Vypadalo to jako loď. Přestaly bojovat a postavily se po stranách té veliké lodi. Obě šelmy se snažily tuto loď zničit, ale nemohly. Zatlačily loď zase pod zem a zahrabaly ji. Znovu se postavily tvářemi proti sobě a byly připraveny zaútočit.
Slyšela jsem hlas, který řekl: „Sleduj!“ Na tom místě, kde byla pohřbena ta loď, se objevilo světlo. Loď se vynořila a stal se z ní veliký disk. Ty dvě šelmy se začaly proměňovat, byly veliké a černé. Před diskem se objevily dveře a silný paprsek světla odkryl řadu schodů. Ty schody vedly dolů do země a uslyšela jsem hlas, jak říká: „Do pekla!“ V ovzduší bylo velmi cítit zlo a já jsem se cítila ztracená a zničená. Z toho disku vyšla ochromující síla a já jsem nemohla nikam uniknout. Cítila jsem se jako polapená, i když jsem byla v Duchu.
Najednou mě Ježíš vyzdvihl do výšky, takže jsem tuto vizi mohla sledovat shora. Teď se ze schodů stal výtah, který se pohyboval nahoru a dolů ze srdce pekla. Když jsem byla vedle Ježíše, cítila jsem se v bezpečí a chráněná. „Vyjde to z pekla,“ slyšela jsem nějaký hlas. Ježíš řekl: „Toto teprve přijde. Napiš to pro všechny, ať to vědí.“ Výtah vynášel na povrch démonské mocnosti a zlé duchy. Ty dvě šelmy znovu stály po bocích lodě a znovu jsem viděla, jak se proměňují. Uslyšela jsem velký řev, jako když motor běží na plné obrátky. Hlavy těch šelem se zvětšily a světlo začalo naplňovat jejich ruce. Všichni tři se spojili dohromady, obě šelmy a loď. Mnoho duší jakoby ve spánku pochodovalo do jedné z těch šelem. Hodiny jsem pozorovala tento příšerný obraz, až se ta šelma naplnila lidmi. Uslyšela jsem z ní zvuk jako startujícího letadla. Šelma získávala svoji sílu z lodě. Když vzlétla, byla znovu v podobě člověka. Při letu byla plná světel a vycházela z ní veliká síla. Mezitím se i druhá šelma naplňovala lidmi. Když byla plná, viděla jsem, jak vystřelila vzhůru jako raketa, vzala na sebe také podobu člověka a obě šelmy společně pomalu mizely v šedých oblacích. I když zmizely z dohledu, slyšela jsem jejich hlasitý řev. Přemýšlela jsem, co to asi tak může znamenat. Viděla jsem loď, nebo spíše disk, jak se nořil zpět do země a země se za ním zavřela. Když tato vize začala zvolna mizet, uviděla jsem soudní síň a myslela jsem na ten veliký bílý trůn u posledního soudu.

 Dopredu