Choď na obsah Choď na menu
 


 Dozadu

11

Posvátné nádoby
Moc Ducha svatého
Víte o tom, že jste nádoba? To proto, abyste obsahovali Ducha svatého. A když máte Ducha svatého, pak jste se stali Jeho chrámem. V nebi jsem viděl různé posvátné nádoby plné Boží lásky, moci Boží, nádoby plné Otce nebeského a různých milostí. A jen Bůh se těchto nádob může dotknout. I ve Starém zákoně se píše o posvátných nádobách, které když někdo vzal a znesvětil, tak ho postihl Boží trest.

Nebeské vozy
Ježíš mi na náměstí Nového Jeruzaléma ukázal i můj vůz. Když jsme k němu přišli, řekl mi: „Tohle je tvůj kočár.“ Lidé obdivují auta tady na zemi, jako například Rolls-Royce nebo Caddillac, ale to vše je nic proti autům v nebi. Místo světel jsem měl po každé straně vytvarované hlavy cherubínů a sedadla byla vyrobena z toho nejjemnějšího materiálu, na kterém jsem kdy seděl. Nepotřebujete volant, je to řízeno mocí Ducha. Tohle vozidlo jede tam, kam požadujete. Bylo vysázeno diamanty a konstrukce byla z čistého zlata. Řeknu vám, já mám v nebi něco mnohem lepšího, než ty nejlepší a nejdražší auta na světě. Takovou rychlost, jakou tyhle vozy dosahují, žádné vozidlo na světě nemá, včetně těch nejrychlejších letadel. Na náměstí Nového Jeruzaléma jsem viděl něco jako obrovské garáže. Jsou o rozloze 1500 mil čtverečních, jejich povrch se podobá letadlové lodi a je z čistého zlata. Vozidla startují podobně jako vrtulník. Vyletí nejdřív do vzduchu a pak letí vysokou rychlostí. Mohou letět i pomalu nebo se zastaví ve vzduchu, abys mohl pozorovat okolí. Nikdy tam ale nedojde k žádné dopravní nehodě. Viděl jsem, jak několik tisíc vozidel najednou vzlétalo a klesalo a ani jedno se nesrazilo. Archandělé mají na starost dopravu.
V nebi se lítá tam i ven z nebe. Na zemi byste shořeli, kdybyste vyletěli do vesmíru s vaším autem. Viděl jsem tam lítat ve vzduchu i takové vozy, které byly veliké jak letadlo. Několik tisíc lidí do tohoto přepravního prostředku nastoupilo a letělo s ním po nebi. Někteří právě letěli ven z nebe, otevřely se brány nebe a oni vyletěli ven, zatímco jiní se zase vraceli zpět z výletu. Dopravní prostředky nepotřebují žádné palivo, protože jedou na moc Ducha. Nebe je plné aktivity. Těším se tam.
 
Pole květin
Vždy jsem měl rád květiny, a v nebi mi Ježíš řekl: „Nechtěl by ses podívat na pole květin?“ Představte si celé pole květin. Vzal mě tedy k trůnu a tam byly růže, tulipány a miliony akrů různých květin. Rád bych vzal některé ženě a ukázal jí to. Vůně těchto květin je nádherná. A ty růže a tulipány v nebi jsou mnohem krásnější, než ty na zemi. (pozn. překladatele: Jedna sestra mi řekla, že růže v nebi na sobě nemají trny.)
Zeptal jsem se, z čeho ty květiny rostou, protože v nebi není půda tak jako na zemi. Bylo mi řečeno, že rostliny v nebi přijímají výživu přímo z Ducha Božího. Rostou ze zlatého prachu, který slouží jako základní půda v nebi. Tyto květiny nikdy nevadnou, i když si je utrhnete a dáte do vázy. Jak by se vám líbilo procházet se v zahradě plné všech možných překrásně voňavých květin o rozloze několik tisíc kilometrů čtverečních? Jednou na shromáždění jsme pocítili vůni květin, která přicházela z nebe.

Výhody v nebi
Jednou se mi někdo chlubil, jakou má dobrou práci, že má 1100 dolarů čistého za měsíc, k tomu spoustu výhod a zdarma oblečení pro celou rodinu. Zdarma porodnici, má firemní kreditní kartu a s ní může jít zadarmo do jakékoliv restaurace na světě a najíst se. Jeho výhody mají desetkrát větší cenu než jeho čistá výplata. Ale počkejte, až půjdete do nebe, uvidíte, jaké tam dostanete výhody. Za prvé: žádné nemoci, to je výhoda, dokonalé poznání, to je výhoda, dokonalá moudrost, to je výhoda, transport zdarma, kamkoliv chceš jet, to je výhoda, žádný zármutek, to je výhoda, plná radost a budeš umět překrásně zpívat, to je výhoda. Vše je zaplaceno. Další výhoda je, že budeš mít takovou mysl, že když jsem stál na ulici a mluvil jsem s někým, tak ve stejnou dobu jsem si vychutnával zvuk těch zvonů, které jsou na vrcholu trůnu Božího. Máte mysl Boží, chválíte Boha a přitom děláte několik věcí naráz. Nepotřebujete tam kapesník na smrkání, ani jednou po celou věčnost už nebudete potřebovat smrkat. Také se nepotřebujete sprchovat, nic vás nešimrá ani nějak nepříjemně nekouše, vše je naprostá dokonalost. V nebi bude úžasná radost. Deprese je od ďábla, způsobuje rakovinu a spoustu nemocí. Tam ale nemáš žádnou úzkost. Je tam radost nevyslovitelná a nepopsatelná. Až půjdete v nebi s Ježíšem, pak poznáte, co je to plná radost, břicho vám při tom radostí poskakuje. Budeš věčným občanem nebe na věky věků. Také tam máš neustálé vítězství. Budeš se tam procházet a navštěvovat různé lidi a nemusíš mít k tomu žádné zvláštní povolení. Ovoce nebe je lahodné a nepotřebuješ spánek. Není tam totiž noc ani únava. Jsou tam nebeské dny a dokonce budeš mít něco jako nebeskou snídani. Není tam potřeba policie, nikdo tam proti vám naprosto nic nemá. Cítíš se velmi v bezpečí, jako v arše záchrany, cítíš to a víš, že jsi v bezpečí na věky věků.
Také máte schopnost lítat mezi ptáky. Můžete letět spolu s jakýmkoliv ptákem po nebi. Tohle jsou jen některé nebeské výhody.

Smlouva s těmi co získávají mnoho duší
Také mi bylo vysvětleno, že když tady na zemi je člověk, který získal mnoho duší a pak se rozhodne, že udělá něco zlého, tak ho Bůh raději vezme k sobě. Prostě ho nenechá, aby tu zlou věc vykonal. Tito lidé jsou spaseni, ale jen tak jako skrze oheň.

Budova na výrobu oblečení
„Královská dcera v celé své slávě již čeká uvnitř, svůj šat má PROTKANÝ zlatem. V zářivém oděvu ji vedou králi a za ní její panenské družky, k tobě je uvádějí“ Žalm 45:14,15 CEP
Ježíš se mě zeptal: „Percy, chceš se jít podívat na místo, kde se vyrábějí roucha?“ Uviděl jsem budovu, ve které je deset tisíc andělů, kteří vyrábějí různé oblečení. Vše to dělali ručně. Hotová roucha jsou tam zavěšena v řadách po stěnách. Dělají tam také naše svatební roucha. Nebudete tam totiž nosit jen jeden druh roucha. Budete nosit různá roucha k různým příležitostem. V továrnách na zemi lidé sledují hodiny, až půjdou konečně domů. A vůbec tyhle lidi za to neodsuzuji. Ale tito andělé při práci nádherně zpívají. Když jsme je tak pozorovali, Ježíš poznamenal: „Jak nádherně pracují, že?“. V nebi není lenost, každý tam má svoje zaměstnání, které ho ale strašně baví.
Co mě udivilo, bylo to, že na každé roucho mají vaši přesnou míru. Každé roucho je jiné a každé má jinou velikost. Všechny ale mají v sobě Ducha Božího, což je spravedlnost svatých. Když bude naše tělo vzkříšené, pak z hrobu vyjde nahé, tak jak jste přišli na tento svět. Až začneš stoupat vzhůru, bude ti přes hlavu navlečeno tohle svatební roucho. Takhle mi to bylo vysvětleno. Před trůnem Božím pak budeš stát oblečený. V nebi jsem nebyl nahý, ale měl jsem roucho spravedlnosti Boží stejně jako Ježíš. „A jako jsme nesli obraz toho, který byl z prachu, tak poneseme i obraz toho nebeského.“ 1 Korintským 15:49 Nenechte si, přátelé, namluvit, že v nebi budete jen nějaké mystické seskupení plynů nebo reinkarnace nějakého ptáka. Jsme stvořeni k Božímu obrazu a Bůh nás nádherně obleče. Proto věřím, že se máme i tady na zemi pěkně obléknout.
 
Soud začne od domu Božího
Víte, již jsem tady na zemi nějakou dobu a mezitím někteří odešli do nebe. Viděl jsem lidi, kteří chodili do církve, ale nikdy Bohu plně nesloužili a stále něco měli se světem. To jsou ti, kteří jsou vyučováni a připravováni v tom vnějším obvodu nebe. Jsou obmytí krví Ježíše, ale budou muset projít hodně dlouhým procesem očišťování. Tito budou muset jít před soud trůnu. Řeknu vám pravdu: „Soud začne od domu Božího,“ a nikoliv na této zemi. Četl jsem velmi jasně ten nápis, který byl v nebi na oltáři: „Tohle je dům Boží.“

Nebeská armáda
Ježíš mi řekl: „Chci ti ukázat svoji armádu.“ Cestovali jsme tedy, abychom si ji mohli prohlédnout. Zdálky jsem mohl vidět desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců andělů s bílými koňmi. Nedaleko od trůnu je obrovské území, kde je tato armáda cvičena. Je cvičena k tomu, aby dovedla svázat ďábla a všechny jeho služebníky a naházet je do bezedné propasti. Tahle armáda sestoupí na zem spolu s Kristem u Armagedonu a přinese konec tomuto bezbožnému světu. Na zemi zpíváme píseň: „Jsem v Boží armádě, v armádě našeho Pána.“ Přečteme si pozorně tyto verše: Zjevení Janovo 5:11-14, a 6:1 „A viděl jsem a slyšel hlas mnoha andělů okolo toho trůnu, těch bytostí a těch starců; a JEJICH POČET BYL DESETITISÍCE DESETITISÍCŮ A TISÍCE TISÍCŮ a volali mocným hlasem: Hoden je ten zabitý Beránek přijmout moc a bohatství, moudrost a sílu, čest a slávu i chválu.“ …“Dále jsem viděl, jak Beránek otevřel první z těch pečetí, a slyšel jsem jednu z těch čtyř bytostí, jak řekla hromovým hlasem: Pojď a dívej se A hle, spatřil jsem bílého koně a ten, který na něm seděl, měl luk. Byla mu dána koruna a on vyjel ve vítězství, a aby zvítězil.“
Tyto koně byly tak bílí, jak si jen tu nejbělejší barvu dovedete představit. Ježíš tam seděl na jednom z těchto překrásných koní, zatímco mi tuhle armádu ukazoval a řekl mi: „Tohle je moje armáda.“ Nezapomeňte, že Ježíš sedí se svým tělem na trůnu a zároveň ho můžete vidět na mnoha místech najednou v duchovní formě. Tahle ohromná armáda již sehrála aktivní roli v historii při mnoha událostech. Bůh ale připravil tuto velikou armádu, aby jednoho dne spolu s ním sestoupila z nebe při té poslední bitvě u Armagedonu. Dokážete si teď představit tuto armádu andělů na bílých koních s plamennými meči? Tito andělé byli vysocí dva a půl metru. Když jsem tak hleděl na tuhle armádu, tak mi Ježíš vysvětlil, jak v nebi nastala válka s Luciferem a jak ho Bůh z nebe srazil dolů. Hleděl jsem před sebe na koně s nádherně velikýma očima a ten kůň zase hleděl na mě. Když jsem ho pohladil, on ucítil můj dotek a řekl: „Chvála Bohu.“ Bible říká: „Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Aleluja.“ Žalm 150:6 (CEP) Potom mi Ježíš řekl: „Percy, nasedni na koně,“ tak jsem nasedl a seděl jsem na tom koni společně s Ježíšem. Tehdy jsem si uvědomil, že je tam tak veliká moc, že Bůh může převzít vládu nad tímto světem v několika málo sekundách, se svojí slávou a realitou. A Bůh to udělá, bude to po vytržení při bitvě u Armagedonu. Události posledních dnů se rychle blíží ke konci. Nejdřív ale přijde to veliké probuzení a církev zažije vytržení. Bude to ve skutečnosti boj mezi mocnostmi ďábla a Boha. Řeknu vám, že nejsme daleko od bitvy u Armagedonu. Příchod Páně je velmi blízko.

Moc Ježíšova
Potom jsme s Ježíšem cestovali po nebi, aby mi ukázal ještě další armádu. Tato další armáda se nachází v jiné části nebe. V nebi jsou různá taková centra a města. Viděl jsem tam další vojenskou základnu, kde Ježíš cvičí svoji armádu andělů v boji. Cvičí je, jak bojovat s mocnostmi temna. Tato armáda je určena k tomu, aby zničila hlavní démonické vedení v povětří. Vyrazí kupředu, až dá Bůh příkaz. A to ještě předtím, než dojde k vytržení a společně nás potom do nebe při vytržení bude doprovázet. Porazí ducha závisti, žádostivosti, nečistého sexu a všechny tyto duchy. Vyčistí nejdřív to povětří od všech nečistých duchů, aby nevěsta mohla projít bez problému ve vytržení vstříc Pánu. Nejsou tam ale žádné zbraně hromadného ničení jako na zemi. Je to duchovní armáda, která porazí símě satana. Tohle místo není pojmenováno „vojenská základna“, ale „Moc Ježíšova.“ Andělé tam mají celkem devět hodností a Ježíš tuhle armádu trénuje každý den kromě neděle.

Pád Lucifera
Prohlížel jsem si tuhle mocnou armádu a Ježíš mi vysvětlil, co se tehdy stalo v nebi. Ve starém nebi začal jednoho dne Lucifer žárlit na Boha a sám chtěl usednout na trůn. Dokonce se snažil pokoušet i Ježíše a sliboval mu podíl na království. Nastala bitva a se svými následovníky byl svržen z nebe. „Tehdy se na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun. Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem.“ Zjevení Jana 12:3 Ježíš mi vysvětlil, jak se tohle stalo. Když jsem letěl do nebe, tak jsem kolem něho viděl miliony hvězd, které zpívají a oslavují Pána. Jsou to vlastně andělé, kterých jsou miliardy a lítají kolem nebe. Když satan prohrál tu bitvu a byl svržen z nebe, tak s sebou strhl třetinu právě těchto hvězd. Job 38:7: „Když prozpěvovaly spolu hvězdy jitřní, a plésali všickni synové Boží?“ A satan potom lstivě převzal vládu nad naší zemí. V zahradě Eden pokoušel Evu skrze hada a ona podlehla. Ďábel a jeho démoni potom způsobili to, že na tuto zem přišla veškerá nemoc a zlo. Tato planeta upadla. Jak hrozná věc, že Satan převzal tento svět. Není divu, že je tady tolik problémů. Klíč ale leží v tom, že zapomeneme na démony a přijdeme ke Kristu. Zapomeňme na moc ďábla a pojďme k Ježíši. On je ten, který drží ty klíče od smrti a života.

Galerie vítězství
Jozue 4:6,7: „To bude mezi vámi na znamení. Až se v budoucnu budou vaši synové vyptávat: Čím jsou pro vás tyto kameny?, odpovíte jim: Vody Jordánu se rozestoupily před schránou Hospodinovy smlouvy; když procházela Jordánem, vody Jordánu se rozestoupily. Tyto kameny budou Izraelcům PAMĚTNÝM ZNAMENÍM NAVĚKY."
Také jsem v nebi viděl něco, co vypadalo jako galerie. Byla to galerie na upomínku toho, co Bůh pro nás vykonal. Všechno bylo živé a v pohybu. Bylo tam i živé panorama života Ježíše. Není tam nic mrtvého. Není to jen nějaký obraz, ani to není obraz v pohybu, ale vejdete přímo dovnitř a všechno je tam přesně tak, jak to tehdy bylo. Je tam replika (reprodukce) Golgoty ve chvíli, kdy Ježíš porazil hřích, a pamatujte, že to vše není připomínka hříchu, ale vítězství. Tam byl ten Beránek zabitý. Ježíš řekl: „Tohle jsem já, když jsem byl poslán Pánem.“ Je to živá replika Golgoty. Bylo tam něco jako sklepení a tam Ježíše bičovali. Viděl jsem ho, jak visí na kříži a potom vychází z hrobu. Viděl jsem reprodukci místnosti ve chvíli, kdy Duch svatý sestoupil o letnicích na těch sto dvacet lidí. Potom jsem viděl oltář a nad ním stál muž s nožem v rukou. To byla oběť Izáka. Jdete tam jakoby do velkého gigantického chrámu a tam vidíte reprodukci života Ježíše. Na jednom z těchto míst byl nápis: „Smrt již více není.“ Ve chvíli, kdy jsem to viděl, tak jsem dostal obrovskou radost, protože v nebi už nebude smrt ani pláč, kromě té půlhodiny, kdy bude země vzpomenuta. Ježíš mi řekl: „Percy, chci ti něco ukázat“ a zavedl mě na místo, kde byl normální pozemský dům. „Percy, tohle je ten tesařský obchod, ve kterém jsem pracoval jako tesař.“ Byl tam i Lazar, jak právě vychází z hrobu. Viděl jsem, jak tam Ježíš uzdravuje toho slepého u jezera. Můžete tam jít i do Egypta a podívat se, jak vypadal za starých časů. Je tam celý Egypt, i s těmi velkými pyramidami. To je to, čemu já říkám živá Bible. Je tam naprosto všechno z Bible. To nejlepší z toho ale je život Ježíše. Je tam chrám, ve kterém Ježíš tehdy vyučoval. Řekl mi: „Tady je ten chrám, do kterého jsem vešel, když mi bylo 12 let,“ a tam jsem viděl Ježíše ještě jako chlapce, jak tam mluví. Vešli jsme také do zahrady Getsemanské. Bylo tam i Mrtvé moře, podél jehož pobřeží Ježíš chodil.
Zjevení Janovo 5:6: „A hle, spatřil jsem, jak uprostřed trůnu a těch čtyř bytostí a uprostřed těch starců stojí Beránek JAKO ZABITÝ.“ To je přesně to, co jsem viděl před tím oltářem Božím. Viděl jsem beránka JAKOBY zabitého. Z jeho nohou jakoby tekla krev. „Jako zabitý,“ je to reprodukce v podobenství Golgoty. Pod tímto beránkem je kaluž krve. A tohle je skutečná věc, kterou v nebi vidíte. Je to symbol Beránka Božího Ježíše Krista, který byl zabit pro naše přestoupení. Nechcete už teď konečně jít do nebe, přátelé?


Dopredu